(எம்.ஆர்.எம்.வஸீம்)

மத்­தள விமான நிலை­யத்தை விற்­ப­னை­ செய்ய ஒரு­போதும் இட­ம­ளிக்­க ­மாட்டோம். அர­சியல் நோக்­கத்­துக்­கா­கவே இது ­தொ­டர்­பாக கருத்­துக்கள் தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கின்­றன என ஐக்­கிய மக்கள் சுதந்­திர முன்­ன­ணியின் செய­லா­ளரும் அமைச்­ச­ரு­மான மஹிந்த அம­ர­வீர தெரி­வித்தார்.

மத்­தள விமான நிலை­யத்தை இந்­தி­யா­வுக்கு விற்­பனை செய்­யப் ­போ­வ­தாக எதிர்க்­கட்­சி­களால் தெரி­விக்­கப்­படும் குற்­றச்­சாட்டு தொடர்­பாக கருத்து தெரி­விக்­கை­யி­லேயே இவ்­வாறு தெரி­வித்தார்.

இது தொடர்­பாக அவர் தொடர்ந்து கூறு­கையில்,

மத்­தள விமான நிலை­யத்தை விற்­பனை செய்­வது தொடர்­பாக எந்த தீர்­மா­னமும் இது­வரை எடுக்­கப்­ப­ட­வில்லை. விமான நிலை­யத்தை அபி­வி­ருத்தி செய்­வது தொடர்­பா­கவே அமைச்­ச­ர­வைக்கு அமைச்­ச­ரவைப் பத்­திரம் ஒன்று முன்­வைக்­கப்­பட்­டி­ருக்­கின்­றது. 

அவ்­வாறு தீர்­மானம் ஒன்று எடுப்­ப­தாக இருந்தால் அமைச்­ச­ர­வையின் அனு­ம­தியை பெற்­றுக்­கொண்டு அதன் பின்னர் பாரா­ளு­மன்­றத்தின் அனு­ம­தி­யையும் பெற்­றுக்­கொண்­டதன் பின்­னரே இந்­தி­யா­வுக்­கோ சீனா­வுக்கோ அல்­லது வேறு நாடொன்­றுக்­கோ வழ ங்­கு­வது தொடர்­பாக  நட­வ­டிக்கை எடுப்போம். எங்­க­ளுக்கு தேவை இந்த

விமான நிலை­யத்தை அபி­வி­ருத்திசெய்வ­தாகும். அதன் மூலம் தொழில் வாய்ப்­புகள் ஏற்­ப­டுத்­தப்­ப­ட ­வேண் டும்.

அத்­துடன் இந்த விமான நிலை­யத் தில்  அதி­க­மான விமா­னங்கள் இறக்­கு­வ­தற்கு தேவை­யான வேலைத்­ திட்டங்கள் மேற்­கொள்­ளப்­ப­ட ­வேண்டும். அது­ தொ­டர்பில் நட­வ­டிக்கை எடுக்­கப்­ப­டு­மாக இருந்தால், அது தொடர்­பாக அமைச்­ச­ர­வையின் அனு­ம­தியை பெற்­றுக்­கொள்ள தீர்­மா­னித்தால் அதற்கு நாங் கள் அனு­ம­திப்போம். எங்­க­ளுக்கு தேவை இந்த விமானநிலையம் அபி­வி­ருத்தி செய்­யப்­ப­ட­ வேண்டும். அத்­துடன் அந்த தீர்­மா­னங்கள் நாட்­டு க்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக் கூடாது.

மத்தள விமான நிலைய த்தை இந்தியாவுக்கு விற்பனை செய்யப் போவதாக சில அரசியல் குழு வொன்றேபிரசாரம் செய்து வருகின்றது. ஆனால் அரசாங்கம் அது தொடர்பாக எந்த நடவடிக்கையையும் எடுக்கவில்லை என்றார்.