கல்விப் பொதுத் தரா­தர சாதா­ரண தரப் பரீட்­சைக்­கான அனுமதிச்­சீட்­டுக்கள் நாட­ளா­விய ரீதியில் உள்ள பாட­சா­லை­க­ளுக்கு பரீட்­சைகள் திணைக்­க­ளத்­தினால் அனுப்­பி­வைக்­கப்­பட்­டுள்ள நிலையில் அதனை அதிர்­பர்கள் உட­ன­டி­யாக மாண­வர்­க­ளுக்கு கைய­ளிக்க நட­வ­டிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பரீட்­சைகள் திணைக்­களம் அறிவுறுத்தியு­ள்­ளது.

அனுமதிச்­சீட்­டுக்­களை அதி­பர்கள் வைத்துக் கொள்­வ­தனால் மாண­வர்கள் பரீட்­சைகள் நேரங்­களில் ஏதேனும் பிரச்­சி­னை­களை எதிர்­நோக்­கினால் அதன் முழுப் பொறுப்­பி­னையும் அதி­பர்கள் ஏற்­றுக்­கொள்ள வேண்டும் எனவும் தெரிவிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.
இலங்கை பரீட்சை திணைக்­க­ளத்­தினால் வெளியி­டப்­பட்­டுள்ள அறிக்கை ஒன்­றி­லேயே பரீட்­சைகள் ஆணை­யாளர் டப்ள்யூ.எம்.என்.ஜே.புஸ்­ப­கு­மார மேற்­கண்­ட­வாறு தெரி­வித்­துள்ளார்.
அவ்­வ­றிக்­கையில் மேலும் குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்­ள­தா­வது.
பொதுத் தரா­தர சாதா­ரண தரப் பரீட்சை எதிர்­வரும் டிசம்பர் மாதம் 8 ஆம் திகதி முதல் 17 ஆம் திகதி வரை நடை­பெ­ற­வுள்ள நிலையில் பரீட்சை
க்கான அனுமதிச்சீட்­டுக்கள் நாட­ளா­விய ரீதியில் உள்ள பாட­சா­லை­க­ளுக்கு பரீட்­சைகள் திணைக்­க­ளத்­தினால் கடந்த 18 ஆம் திகதி தபால் மூலம் பாட­சா­லை­க­ளுக்கு அனுப்­பி­வைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.
இவ்­வா­றான நிலையில் பரீட்சை அனுதிச்­சீட்­டு­களை பாட­சாலை அதி­பர்கள் உட­ன­டி­யாக மாண­வர்­க­ளுக்கு கைய­ளிக்க நட­வ­டிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
அவற்றை அதி­பர்கள் வைத்­தி­ருக்க முடி­யாது. அவ்­வாறு அனுமதிச்­சீட்­டு­களை அதி­பர்கள் வைத்துக் கொள்­வ­தனால் மாண­வர்கள் ஏதேனும் பிரச்­சி­னை­களை எதிர்­நோக்­கினால் அதன் முழுப் பொறுப்­பி­னையும் அதி­பர்கள் ஏற்­றுக்­கொள்ள வேண்டும்.
இம்­முறை மொத்­த­மாக 664537 பரீட்­சார்த்­திகள் பரீட்­சைக்குத் தோற்­ற­வுள்­ள­துடன் இதில் 403442 பேர் பாட­சாலை மாணவ மாண­வியர் மறு­புறம் பாட­சாலை பரீட்­சார்த்­தி­களின் அனுமதிச்சீட்­டுக்கள் பாடசாலை அதிபர்களுக்கும் தனிப்பட்ட பரீட்சார்த்திகளின் அனுமதிச்சீட்டுக்கள் தனிப்பட்ட முகவரிகளுக்கும் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவ்வறிக்கையில் மேலும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.