சிங்கராஜ வனாந்திரப் பகுதியின் வெத்தாகல மற்றும் பொதுபிடியவுக்கு இடையிலுள்ள பனபொல கோஸ்குலன பிரதேசத்தில் அடையாளம் தெரியாத விலங்கு ஒன்று இனங்காணப்பட்டுள்ளதாக வனஜீவராசிகள் அமைச்சு தெரிவித்துள்ளது.

வால் இன்றி  மஞ்சள், கருப்பு, பழுப்பு நிற ரோமங்களுடனுள்ள அந்த விலங்கு 3 கிலோ 300 கிரேம் நிறையுடையது எனவும் 60 சென்றிமீற்றர் வரையான நீளமுடையது. 

குறித்த விலங்கு தொடர்பில் தகவல் அறிந்தவர்கள் வனஜீவராசிகள் பாதுகாப்பு திணைக்களத்திற்கு தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.