இன்று ஒரே நாளில் தமிழக மீனவர்களுக்கு சொந்தமான 118 விசைப் படகுகளை நீதிமன்றின் உத்தரவுக்கமைய இலங்கை கடற்படையினர் விடுவித்துள்ளனர். 

இதன் பிரகாரம் நேற்று முதல் கட்டமாக 50 படகுகளையும் இன்று ஊர்வாவற்த்துறை நீதிமன்றம் 98 படகுகளையும் பருத்தித்துறை நீதிமன்றம் 18 படகுகளையும் மல்லாகம் நீதிமன்றம் 2 படகுகளையுமாக மொத்தம் 118 தமிழக மீனர்வகளுக்கு சொந்தமான விசைப் படகுகளை விடுவித்துள்ளது.

அத்துடன் இவ்வாறு விடுவிக்கப்பட்ட படகுகள் அனைத்தும் வெளிவிவகார அமைச்சுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் படகுகளையும் விரைவில் தமிழகத்துக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

மேலும் கடந்த 2014 ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் முதல் 2018 பெப்ரவரி மாதம் வரை இலங்கை கடற்படையினரால் கைப்பற்றப்பட்டு தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ள 174 தமிழக மீனவர்களுக்கு சொந்தமான படகுகளையும் விடுவிக்க நடவடிககை எடுத்துள்ள நிலையில் இதன் ஒரு கட்டமாகவே இன்று 118 படகுகள் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது