சிறுநீரகத்தில் கற்கள் இருப்பதைக் கண்டறிந்த பின் அதனை அகற்ற மூன்று வகையினதான சத்திர சிகிச்சைகள் இருக்கிறது.

அவற்றில் ஒன்று தான் RIRS எனப்படும் லேசர் சத்திர சிகிச்சை. இத்தகைய சத்திர சிகிச்சையை மேற்கொள்ளும் முன் சிறுநீரக கற்கள் சிறுநீரகத்தில் எந்த பகுதியில் இருக்கிறது என்பதையும், அதன் கெட்டித்தன்மை மற்றும் அதன் எண்ணிக்கை ஆகியவற்றைத் தெரிந்துகொண்டு சத்திர சிகிச்சையை மேற்கொள்ளவேண்டும். 

ஒரு சிலருக்கு இத்தகைய சிக்கலின் போது வேறு வகையினதான சத்திர சிகிச்சையினை மேற்கொண்டிருப்பார்கள்.  அதன் போது சிறுநீரகத்தில் இருக்கும் கற்களை உடைக்கப்பட்டுவிடும். ஆனால் அவை வெளியேற முடியாமல் சிறுநீர் பாதையிலோ அல்லது வேறு பகுதியிலோ தேங்கி நிற்கக்கூடும். அத்தகைய பாதிப்புகள் ஏதும் ஏற்படாவண்ணம். இந்த சிகிச்சை மேற்கொள்ளப்படுகிறது.

இத்தகைய சத்திர சிகிச்சையின் போது சிறுநீர் வெளியேறும் பாதை வழியாகவே கருவிகள் உள்ளே செலுத்தப்பட்டு, சிறுநீரகத்தை பார்வையிட்டு, அங்குள்ள சிறுநீரக கற்களை லேசர் மூலம் உடைத்து அதனை பாதுகாப்பாக அந்த உறிஞ்சி எடுத்து வெளியேற்றிவிடுவார்கள்.

ஆனால் ஒரு சிலர் சிறுநீரகக் கற்களுக்காக சத்திர சிகிச்சை மேற்கொண்ட பின்னரும் மீண்டும் கற்கள் ஏற்படுவதாக கூறி சிகிச்சைக்கு வருவார்கள்.

ஆனால் அவர்களுக்கு சத்திர சிகிச்சையின் காரணமாகத்தான் சிறுநீரக கற்கள் வந்திருப்பதாக எண்ணுவர். ஆனால் அது உண்மையல்ல.

சத்திர சிகிச்சையின் காரணமாக சிறுநீரகத்தில் மீண்டும் கற்கள் உருவாகாது. ஆனால் சத்திர சிகிச்சைக்கு பின்னரான காலகட்டத்தில் வைத்தியர்கள் அறிவுறுத்தும் பல விடயங்களை தொடர்ச்சியாக பின்பற்றாததால் தான் ஏற்படுகிறது. அதிலும் குறிப்பாக தண்ணீரை எவ்வளவு எப்போது அருந்த வேண்டும்? எம்மாதிரியான உணவுகளை உட்கொள்ள வேண்டும்? எம்மாதிரியான உணவுப்பொருட்களை தவிர்க்கவேண்டும்? என்பதில் நோயாளிகள் உறுதியாக இருந்தால் சிறுநீரக கற்கள் மீண்டும் வராது.