முன்னைய மஹிந்த ராஜ­பக் ஷ அர­சாங்­கத்தில் பாது­காப்பு செய­லா­ள­ராக நிர்­வாக சேவையில் ஈடு­பட்­டி­ருந்த  கோத்­த­பாய ராஜ­பக்ஷ  மஹிந்த  தரப்பில் அடுத்த ஜனா­தி­பதி வேட்­பா­ள­ராக போட்­டி­யி­டுவார் என்ற கருத்­துக்கள் பல­மாக ஒலித்­துக்­கொண்­டி­ருக்­கின்­றன. அவரும் அதற்­கான தயார்­ப­டுத்­தல்­களில் ஈடு­பட்டு வரு­வ­தா­கவே தெரி­கி­றது. இந்­நி­லையில் கோத்­த­பாய ராஜ­பக்ஷ அடுத்த ஜனா­தி­பதி வேட்­பா­ள­ராக போட்­டி­யிடப் போகின்­றா­ராயின் அவ­ரிடம் தமிழ் பேசும் மக்­களின்  சார்பில் கேட்­க­ப்படவேண்­டிய பல கேள்­விகள் உள்­ளன.  அதன்­படி இவ்­வாரம்  கோத்­த­பாய ராஜ­பக் ஷவிடம் பல்­வேறு   கேள்­வி­க­ளுக்­கான பதிலைப் பெறு­வ­தற்­காக அவரை சந்­தித்தேன்.எனக்கு வழங்­கப்­பட்­டி­ருந்த   குறிப்­பிட்ட கால­நே­ரத்தில் முடி­யு­மா­ன­வரை  தமிழ் பேசும் மக்­களின் சார்பில் அவ­ரிடம்  கேள்­வி­களை எழுப்­பினேன்.  அவர் எனது   கேள்­வி­க­ளுக்கு எவ்­வாறு பதி­ல­ளித்தார் என்­பதைப் பார்ப்போம்.

கேள்வி : இப்­போது என்ன செய்­து­கொண்­டி­ருக்­கின்­றீர்கள்?

பதில் : நான் இந்­நாட்­களில்  வியத்­மக  அமைப்­புடன்   இணைந்து  செயற்­பட்டு வரு­கின்றேன்.தொழில்சார்  நிபு­ணர்­களே இந்த அமைப்பில் இருக்­கின்­றனர்.வர்த்­த­கர்கள்,  தொழில்­நி­பு­ணர்கள் எனப் பல்­வேறு தரப்­பினர் இந்த அமைப்பில் உள்­ளனர்.நாட்டின்  தற்­போ­தைய பிரச்­சி­னைகள் தொடர்­பி­லேயே  இத­னூ­டாக   ஆராய்ந்து வரு­கின்றோம்.அத்­துடன் பல்­வேறு தரப்­பினர் வந்து எம்மை சந்­தித்து பேசு­கின்­றனர்.  

கேள்வி : ஏன் இந்த அமைப்பின் ஊடாக   நீங்கள் செயற்­பட்டு வரு­கின்­றீர்கள்?

பதில் : என்னை சந்­திக்க வரு­கின்ற  தொழில்சார் நிபு­ணர்கள் ஒரு­வி­ட­யத்தை கூறு­கின்­றனர்.அதா­வது  தற்­போது நாட்டின் முன்­னேற்­றத்­துக்­காக தொழில்சார் நிபு­ணர்கள் பயன்­ப­டுத்­தப்­ப­டாமல் இருப்­ப­தாக   அவர்கள் என்­னிடம் குறை­கூ­றினர்.நாட்டின் நிர்­வா­கத்தில் அவர்கள்   பங்­கெ­டுக்­காமல் இருக்­கின்­றனர்.பயன்­ப­டுத்­தப்­ப­டாமல் இருக்­கின்­றனர் என்று கூறலாம். அதனால் இந்த அமைப்பை  ஆரம்பித்துச் செயற்­பட்­டு­வ­ரு­கின்றோம்.

கேள்வி : எவ்­வா­றான பிரச்­சி­னை­களை அடை­யாளம் கண்­டுள்­ளீர்கள்?

பதில் : பொது­வாக   கல்­விப்­பி­ரச்­சினை இன்று பாரிய  பிரச்­சி­னை­யாக இருக்­கின்­றது. அனைத்துப் பிரச்­சி­னைகளுக்கும் மூலா­தா­ர­மாக கல்­விப்­பி­ரச்­சி­னையே காணப்­ப­டு­கின்­றது.பொரு­ளா­தா­ரத்தை கட்­டி­யெ­ழுப்ப, தொழில்­வாய்ப்பை  உரு­வாக்க, வறு­மையைப் போக்க, கல்­வியே அவ­சி­ய­மாகும்.  ஆனால் இன்று கல்­வித்­து­றையில் பாரிய நெருக்­க­டிகள் காணப்­ப­டு­கின்­றன.அதற்கு மேல­தி­க­மாக பொரு­ளா­தாரப் பிரச்­சி­னையும் காணப்­ப­டு­கின்­றது.பொரு­ளா­தார கட்­ட­மைப்பில் பல குறை­பா­டுகள் காணப்­ப­டு­கின்­றன.ஆசி­யா­வுக்­கான பய­ணத்­துடன் எமது பொரு­ளா­தாரம் நக­ராமல் இருக்­கி­றது. 

கேள்வி : யுத்­தத்தை முடித்­ததில்  உங்­க­ளு­டைய மிகப்­பெ­ரிய பங்­க­ளிப்பு இருந்­த­தாக கரு­தப்­ப­டு­கின்­றது.அந்த வகையில் தற்­போ­தைய  நாட்டின் நிலை­மையை எவ்­வாறு  பார்க்­கின்­றீர்கள்?

பதில் : 2005ஆம் ஆண்டு  மஹிந்த ராஜ­பக் ஷ ஜனா­தி­ப­தி­யாக வந்­ததும் யுத்­தமே  பாரிய சவா­லாக இருந்­தது. அது மஹிந்த ராஜ­பக் ஷ உரு­வாக்­கி­ய­தல்ல.  அது மஹிந்­த­வுக்கு கிடைத்­தது.   நாடு முன்­னே­று­வதில்  காணப்­பட்ட   மிகப்­பெ­ரிய தடை­யா­கவே  பயங்­க­ர­வாதம் காணப்­பட்­டது.மக்கள் அச்­சத்­துடன்  வாழ்ந்­தனர்.எனவே இந்த நிலை­மை­யா­னது அன்று  மஹிந்த ராஜ­பக் ஷ­வுக்கு பாரிய சவா­லாக காணப்­பட்­டது.எனவே இந்த நிலை­மையை முடிக்­க­வேண்டும் என்று நாம் கரு­தினோம்.அந்த சந்­தர்ப்­பத்­திலும் கூட நாம் வர­லாற்­றி­லி­ருந்து பல பாடங்­களை படித்­தி­ருந்தோம்.சமா­தானப் பேச்­சு­வார்த்­தைகள் தோல்­வி­ய­டைந்த  அனு­ப­வமும் எமக்கு இருக்­கி­றது. 

யுத்த நட­வ­டிக்­கைகள்   பின்­ன­டைவை சந்­தித்த  அனு­ப­வமும் எமக்கு இருந்­தது.   எனவே யுத்­தத்தை  முடிக்­க­வேண்­டிய தேவை மஹிந்­த­வுக்கு ஏற்­பட்­டது. ஆனால் அவர் முதலில் அந்தத் தெரிவை செய்­ய­வில்லை. கடந்­த­கா­லத்தில் கசப்­பான அனு­ப­வங்கள் ஏற்­பட்டும்  கூட முதலில் பேச்­சு­வார்த்தை மூலமே பிரச்­சி­னையை முடிக்க எத்­த­னித்தார்.   நான் பேச்­சு­வார்த்­தைக்கு தயார்  பேச வாருங்கள் என்று  மஹிந்த ராஜ­பக் ஷ பகி­ரங்­க­மாகவே கூறினார்.ஆனால் ஜெனி­வாவில் நடை­பெற்ற முதல் பேச்­சு­வார்த்­தையே  தோல்­வியில் முடி­வ­டைந்­தது.ஆனால் அப்­போது கூட  பிர­பா­கரன் பேச்­சு­வார்த்தை மூலம்   பிரச்­சி­னையைத் தீர்க்கும் நிலைப்­பாட்டில் இருக்­க­வில்லை. 

கேள்வி : பிர­பா­க­ர­னுக்கு பேச்­சு­வார் த்தை மூலம்  பிரச்­சி­னையை தீர்க்கும் எண்ணம்  இருக்­க­வில்லை என்­பதை உறு­தி­யாக கூறு­கின்­றீர்­களா?

பதில் : பேச்­சு­வார்த்­தை­ மூலம் பிரச்­சி­னையைத் தீர்ப்­ப­தற்­கான எண்ணம் பிர­பா­க­ர­னுக்கு இருந்­தி­ருந்தால் அவ­ருக்கு அதற்­கான பல சந்­தர்ப்­பங்கள் கிடைத்­தன. ஆனால் அவர் அதனை பயன்­ப­டுத்­த­வில்லை. 1987 ஆம் ஆண்டு இந்­தியா தலை­யிட்ட  சந்­தர்ப்பம் தான் சிறந்த சந்­தர்ப்பம்.அன்று கொண்­டு­வ­ரப்­பட்ட மாகா­ண­சபை முறை­மையை அதி­க­மான மக்கள் விரும்­ப­வில்லை. எதிர்த்­தனர். ஆனால்  அந்த முறைமை அன்று கொண்­டு­வ­ரப்­பட்­டது.அந்த சந்­தர்ப்­பத்­தையும் பிர­பா­கரன் வீணாக்­கி­விட்டார்.   அந்த சந்­தர்ப்­பத்தை அன்று அவர் நன்­றாக பயன்­ப­டுத்­தி­யி­ருந்தால் இந்­தியா உள்­ளிட்ட சர்­வ­தே­சத்தின் ஒத்­து­ழைப்பு அவ­ருக்கு கிடைத்­தி­ருக்கும்.  

பின்னர்   நோர்­வேயின் தலை­யீட்­டுடன் ஏற்­ப­டுத்­தப்­பட்ட உடன்­ப­டிக்­கையும் தோல்­வி­ய­டைந்­தது.அவ்­வா­றான  அனு­ப­வங்கள்  இருந்தும் மஹிந்த ராஜ­பக் ஷ பேச்­சு­வார்த்­தைக்கு  சென்றார்.ஆனால் அந்த முயற்­சியும் தோல்­வி­ய­டைந்­தது.  எனினும் அதன் பின்­னரும் மாவி­லாறு விவ­காரம் வரை நாங்கள்  பொறு­மை­யு­ட­னேயே இருந்தோம்.  அது­வரை இரா­ணுவ நட­வ­டிக்கை எதுவும் எடுக்­க­ப்படவில்லை.மாவி­லாறு பிரச்­சினை வந்­த­போது நாம்  நெருக்­க­டி­யான கட்­டத்­திற்கு வந்­து­விட்­டதை  உணர்ந்தோம்.   அதன் பின்னர்  இந்த யுத்­தத்தை  முடிக்­க­வேண்டும் என நாம் தீர்­மா­னித்தோம். எனவே குறு­கிய காலத்தில் சரி­யான திட்­ட­மி­ட­லுடன் யுத்­தத்தை முடித்தோம். 

எனினும் சர்­வ­தேச சமூ­கமும்  தமிழ் அர­சி­யல்­வா­தி­களும்  புலம்­பெயர் மக்­களும்   ஒரு­வி­ட­யத்தை மறந்­து­விட்­டனர்.  அதா­வது யுத்­தத்தின் பின்னர்  மஹிந்த ராஜ­பக் ஷ வடக்கு, கிழக்­கிற்­காக  ஆற்­றிய  சேவையை   அவர்கள் மறந்­து­விட்­டனர்.யுத்­தத்தின் பின்னர்   மஹிந்த  எடுத்த வேலைத்­திட்­டங்­க­ளுக்கு இந்த தரப்­பினர் ஒத்­து­ழைப்பு வழங்­க­வில்லை. அவற்றை அங்­கீ­க­ரிக்­க­வில்லை, பேச­வு­மில்லை.

கேள்வி : என்ன திட்­டங்கள் அவை?

பதில் : 3 இலட்­சத்­துக்கும் அதி­க­மானோர்  அன்று நிர்க்­கதி நிலையில் இருந்­தனர்.   ஒரு பிரச்­சினை ஏற்­பட்­ட­வுடன் முன்­னு­ரிமை அளித்து   செய்­ய­வேண்­டிய வேலைத்­திட்­டங்­களை அடை­யாளம் காண­வேண்டும். அத­னையே மஹிந்த அன்று  செய்தார். முதலில் எதை செய்­வது?பின்னர் எதை  செய்­வது என்ற திட்டம் எம்­மி­ட­மி­ருந்­தது.  முதலில் செய்­ய­வேண்­டி­யதை பின்னர் செய்தால்  சிக்கல் ஏற்­படும்.  யுத்தம் முடிந்த பின்னர் வந்த  ஐந்து வரு­டங்­களில்   மஹிந்த  முக்­கி­ய­மான திட்­டங்­களை முன்­வைத்தார்.   முத­லா­வது விட­ய­மாக  3 இலட்சம் மக்­களை மீள் குடி­யேற்­ற­வேண்­டிய   தேவை இருந்­தது.  அடுத்­த­தாக   இரா­ணு­வத்­திடம் சர­ண­டைந்த புலி உறுப்­பி­னர்­களை  என்ன செய்­வது  என்ற  விடயம் இருந்­தது.  இவை   இரண்­டுமே   முதன்மை விட­யங்­க­ளாக  இருந்­தன.   இந்­நி­லையில் 3 இலட்சம் பேரை மீள்­கு­டி­யேற்­ற­வேண்­டு­மானால்  நிலக்­கண்­ணி­வெ­டி­களை  அகற்­ற­வேண்­டி­யி­ருந்­தது.   

கேள்வி : இந்த கட்­டத்தில் உங்­களின் பங்­க­ளிப்பு எவ்­வாறு இருந்­தது? 

பதில் : அதி­க­மான நட­வ­டிக்­கை­களை  இரா­ணுவம் முன்­னெ­டுத்­தது.  அதன்­படி நாங்கள்  எமது இரா­ணு­வத்­தையும் பயன்­ப­டுத்தி  கண்­ணி­வெ­டி­களை  அகற்­றினோம்.  இரண்­டரை வரு­டங்­களில்  நிலக்­கண்ணி வெடி­களை அகற்­றினோம்.  இலங்கை இரா­ணு­வமே  70 வீத­மான கண்­ணி­வெ­டி­களை அகற்­றி­யது.  இன்று  யுத்­தக்­குற்றம்  பற்றி  பேசு­ப­வர்கள்  இரா­ணு­வத்தின் இந்த செய­லைக்­கு­றித்து  பேசு­வ­தில்லை. அடுத்­த­தாக 3 இலட்சம் மக்­களை    மீள்­கு­டி­யேற்­றினோம்.  அதன் பின்னர் மீள்­கு­டி­யேற்­றப்­ப­கு­தி­களில் அபி­வி­ருத்­தி­களை செய்தோம். உட்­கட்­ட­மைப்பு  வச­தி­களை மேற்­கொண்டோம். ரயில் பாதை­களை அமைத்தோம்.   மின்­சா­ரத்தை வழங்­கினோம்.  நீர்ப்­பா­ச­னத்­திட்­டங்­களை    அபி­வி­ருத்­தி­செய்தோம், குடி­நீர்த்­திட்­டத்தை மேற்­கொண்டோம்.  குறு­கிய ஐந்து வரு­டங்­க­ளி­லேயே இந்தத் திட்­டங்­களை முன்­னெ­டுத்தோம். அதன்­பின்னர் கல்வி, சுகா­தாரம்,  போன்றத் துறை­களில் முன்­னேற்­றத்தை ஏற்­ப­டுத்­தினோம்.அதன்­பின்னர்  12 ஆயிரம் புலி உறுப்­பி­னர்கள் விட­யத்தில் என்ன செய்­வது  என்று ஆராய்ந்தோம்.  அவர்­க­ளுக்கு  முழு­மை­யான  புனர்­வாழ்­வுத்­திட்­டத்தை முன்­னெ­டுப்­ப­தற்கு தீர்­மா­னித்தோம்.   இதில் மஹிந்த ராஜ­பக் ஷ உறு­தி­யாக இருந்தார்.  

கேள்வி : அந்த இடத்தில் உங்­க­ளுக்கு  வேறு­பட்ட கருத்து இருந்­ததா?

பதில் : இல்லை. இல்லை.  நாம்   மஹிந்த ராஜ­பக் ஷ   முன்­வைத்த  கோரிக்­கையை ஏற்­றுக்­கொண்டோம்.   முழு­மை­யான புனர்­வாழ்வு அளித்து போரா­ளி­களை சமூ­க­ம­யப்­ப­டுத்தும் திட்­டத்தை முன்­னெ­டுத்தோம்.எமது புனர்­வாழ்வு அளிக்கும் திட்டம் சிறந்த  வெற்­றி­யை­ய­ளித்­தது.சர்­வ­தே­சத்தின்  தொடர்பும் இதில் இருந்­தது.முன்னாள்  போரா­ளி­களை சமூ­க­ம­யப்­ப­டுத்­தி­ய­போது அவர்­க­ளுக்­கான தொழில்­வாய்ப்பு பிரச்­சினை  ஏற்­பட்­டது. அப்­போது தனியார் துறையின் முத­லீ­டு­களை அங்கு கொண்டு சென்றோம்.அத்­துடன் சிவில் பாது­காப்பு சேவையில் முன்னாள் போரா­ளி­களை இணைத்­துக்­கொண்டோம்.   

யாழ்­.கு­டா­நாட்டை 1998 ஆம் ஆண்டு அர­சாங்கம் மீட்­டது.எனினும் அந்தப் பிர­தேசம் ஒரு பங்­கர் ­போன்றே காணப்­பட்­டது.  யுத்­தத்தின் பின்னர்  அனைத்து இடங்­களில் இருக்­கின்ற இரா­ணு­வத்­தி­னரை  முக்­கி­ய­மான இடங்­களைத் தவிர்த்து  குறைப்­ப­தற்கு   தீர்­மானம் எடுத்தோம்.இன்று விடு­விக்­கப்­பட்­டுள்ள இரா­ணுவ முகாம்கள் இந்த அர­சாங்­கத்­தினால் எடுக்­கப்­பட்ட தீர்­மா­னத்­திற்கு  உட்­பட்­ட­வை­யல்ல.எமது அர­சாங்கம்   அன்று எடுத்த முடிவு.  தெல்­லிப்­பழை, கீரி­மலை, காங்­கே­சன்­துறை உள்­ளிட்ட  இடங்­களை நாங்கள் விடு­வித்தோம்.பலா­லிப் ­ப­கு­தியை மட்­டுமே எம்மால் விடு­விக்க முடி­யாமல் இருந்­தது.  அது  தொடர்­பிலும்  ஒரு  திட்டம் தயா­ரிக்­கப்­பட்­டுக்­கொண்­டி­ருந்­தது.கொழும்­பி­லி­ருந்த பல்­வேறு மக்­களின் வீடுகள் யாழ்ப்­பா­ணத்தில் அவர்­க­ளிடம் மீண்டும் ஒப்­ப­டைக்­கப்­பட்­டன. அர்­ஜுன மகேந்­தி­ரனின் தந்­தையும் தனது யாழ்ப்­பா­ணத்­தி­லி­ருந்த வீட்டை  என்­னிடம் வந்து கேட்டு விடு­வித்­துக்­கொண்டார்.கொழும்பு முன்னாள் மேயர் கணே­ச­லிங்­கத்தின் பாரி­யாரும்   யாழில் உள்ள அவ­ரது இல்­லத்தைப் பெற்­றுக்­கொண்டார்.இப்­ப­டித்தான் நாம் சேவை­யாற்­றினோம். 

2015ஆம் ஆண்டு எமக்கு அதி­காரம் கிடைத்­தி­ருந்தால் நாம் அடுத்த பிரச்­சி­னை­க­ளையும் தீர்த்­தி­ருப்போம்.ஒரு கட்­டத்தில்  தீர்­வுத்­ திட்­ட­மா­கவே இந்த நாட்டில் மாகா­ண சபை முறைமை வந்­தது.  தெற்கின் அனைத்­துப்­ப­கு­தி­க­ளிலும் மாகா­ண­ சபை உரு­வாக்­கப்­பட்­டது.கிழக்கில் நாம் உரு­வாக்­கினோம்.வடக்கில் மாகா­ண­ சபை இருக்­க­வில்லை.வடக்கில்  முதன்­மு­தலில் மாகா­ண­ ச­பையை யார் அமைத்­தது?   மஹிந்த ராஜ­பக் ஷவே அதனை ஸ்தாபித்தார்.  அன்று  வடக்கு தேர்­தலை நடத்­தும்­போது அதில் நாம் தோல்­வி­ய­டைவோம் என  எமக்குத் தெரியும். அமைச்­ச­ர­வையில் பலர் அதனை  எதிர்த்­த­தாக  தகவல் இருக்­கி­றது. ஆனால்  மஹிந்த ராஜ­பக் ஷ வட­மா­காண சபையை உரு­வாக்­க­ வேண்டும் என்­பதில் உறு­தி­யாக இருந்தார்.வடக்கு தேர்­தலை நடத்தும் முன்னர் அதனை சுதந்­தி­ர­மாக நடத்­து­வ­தற்கு நட­வ­டிக்கை எடுக்­கு­மாறு என்­னிடம் கேட்­டுக்­கொண்டார்.  அதா­வது  இரா­ணுவம் மற்றும் பொலி­ஸாரை  தவிர வேறு யாரி­டமும்  ஆயுதம் இருக்­கக்­கூ­டாது என மஹிந்த ராஜ­பக் ஷ என்­னிடம் கூறினார்.அதன்­படி பல்­வேறு குழுக்­க­ளி­ட­மி­ருந்து நாங்கள் ஆயு­தங்­களை களைந்தோம்.ஆனால் அவை தொடர்பில் சர்­வ­தே­சமோ தமிழ் அர­சி­யல்­வா­தி­களோ பேசு­வ­தில்லை.அவ்­வாறு  நாம் செய்­தி­ருக்­கா­விட்டால் கடந்த ஜனா­தி­பதி தேர்­தலில்  ஜனா­தி­பதி  மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சே­னவுக்கு வாக்­குகள் கிடைத்­தி­ருக்­குமா?வட­மா­கா­ண ­சபை எம்­முடன் இணைந்து செயற்­படும் என்று  நாம் அன்று எதிர்­பார்த்தோம்.  ஆனால் அது நடக்­க­வில்லை.எமக்கு எந்­த­வி­த­மான ஒத்­து­ழைப்­பையும் வழங்­க­வில்லை.வடக்கில்  அதி­க­ளவு  இரா­ணுவம் இருப்­பதால்  அங்கு இடம்­பெ­ற­வேண்­டிய செயற்­பா­டுகள் தொடர்பில் சம்­பந்­த­னுடன் பேச்­சு­வார்த்தை நடத்­து­மாறு அப்­போ­தி­ருந்த இந்­தியத் தூதுவர் என்­னிடம் கேட்டார்.நான் சரி­யென்று கூறினேன்.  அதன்­படி இந்­தியத் தூது­வரின் இல்­லத்தில்  இரண்டு மணி­நேரம்  சம்­பந்­த­னுடன் பேச்சு நடத்­தினேன்.  

கேள்வி : எப்­போது இது நடந்­தது?

பதில் : வட­மா­கா­ண­ சபை உரு­வாக்­கப்­பட்­டதன் பின்னர் இது நடந்­தது.   

கேள்வி : அதன்­போது சம்­பந்தன் என்ன கூறினார்?

பதில் : நாம் எவ்­வாறு  வடக்கை கட்­டி­யெ­ழுப்ப  உதவி செய்ய முடியும் என சம்­பந்­த­னிடம் கேட்டேன்.எனினும் அந்த சந்­திப்பின் ஊடாக  எந்தப் பிர­தி­ப­லனும் கிடைக்­க­வில்லை.   அதன்­பின்னர் வடக்கு முத­ல­மைச்சர் விக்­கி­னேஸ்­வ­ரனை சந்­திக்­க­வேண்டும் என விக்­கி­னேஸ்­வ­ரனை நான் கேட்டேன்.இரா­ணுவம் தொடர்­பான  சிக்­கல்­க­ளுக்கு தீர்­வு ­கா­ணவே  அவ­ருடன் பேச்­சு­வார்த்தை நடத்த கேட்டேன்.அந்தப் பேச்­சு­வார்த்­தைக்கு வடக்கு முதல்வர் இணங்­கினார். திக­தியும்  இடமும், நேரமும் ஒதுக்­கப்­பட்­டன.எனினும்  அவரை சந்­திப்­ப­தற்கு  அரை­மணி நேரத்­திற்கு முன்னர் விக்­கி­னேஸ்­வரன் முடி­யாது என்று கூறி­விட்டார்.கூட்­ட­மைப்பின் உயர்­மட்­டத்­த­ரப்பின் கோரிக்­கைக்கு அமை­யவே அவர் அதனை மறுத்தார். 

கேள்வி : இவை­பற்றி அந்­த­நேரம் ஏன் வெளிப்­ப­டுத்­த­வில்லை?

பதில் : சில இடங்­களில் கூறினேன்.  ஆனால் இவற்றைக்  கூறித்­தி­ரி­வதில் அர்த்­த­மில்லை என எண்­ணினேன்.எப்­ப­டியும் நாங்கள்  முன்­னு­ரிமை அளித்து மேற்­கு­றித்த வேலைத்­திட்­டங்­களை  செய்­யாமல் தீர்வு குறித்து  பேசி­யி­ருந்தால் இரண்­டுமே நடந்­தி­ருக்­காது.அது­தொ­டர்பில்  நான்  நேர்­மை­யான முறையில் மகிழ்ச்­சி­ய­டை­கின்றேன்.    வடக்கு, கிழக்கில் மட்­டு­மின்றி 100அடிக்கு  இடையில்   சோத­னைச்­சா­வ­டிகள் காணப்­பட்­டன.வீதித்­த­டைகள்  இருந்­தன.2015ஆம் ஆண்டு நாம் நாட்டை பொறுப்பு கொடுக்­கும்­போது ஒரு சோத­னைச்­சா­வ­டியும் இருக்­க­வில்லை.

விஜ­ய­கலா பாலியல் வல்­லு­றவுகள்  இடம்­பெ­று­வ­தா­கவும் போதைப்­பொருள் கொண்­டு­வ­ரு­வ­தா­கவும் குற்­றம்­சாட்­டி­யி­ருக்­கின்றார்.  எமது ஆட்­சி­க்கா­லத்தில் அவ்­வா­றான எந்த சிக்­கலும் இருக்­க­வில்லை.  யுத்தம் முடிந்த பின்னர் கடந்து சென்ற ஐந்து வரு­டங்கள் தொடர்பில் விஜ­ய­கலா பேச­வில்லை. அவர் 2015 ஆம் ஆண்­டுக்குப் பின்­ன­ரான காலப்­ப­கு­தியை பேசு­கின்றார்.  நாம் சட்டம், ஒழுங்கை நிலை­நாட்­டினோம்.         (தொடர்ச்சி நாளை)

நேர்­கண்­டவர் : ரொபட் அன்­டனி