ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி மற்றும் ஆலோசகர் ஹேமான்த்த வர்னகுலசூரிய கொழும்பு தனியார் வைத்தியசாலை ஒன்றில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த நிலையிலேயே நேற்று இரவு காலமானார்.