காசல்ரீ நீர்தேக்கத்தின் நோர்வுட் சிறிய தரவலவத்த பகுதியில் இருந்து பெண்ணொருவரின் சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது. 

குறித்தப் பெண், நோர்வூட் பகுதியை சேர்ந்த 70 வயதுடைய ஒருவரேயென இணங்காணப்பட்டுள்ளது. அத்தோடு அவர் நீரில் மூழ்கி உயிரிழந்திருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகின்றது. 

இதேவேளை அநுராதபுரம் திசாவாவியில் இருந்து பெண்ணொருவரின் சடலம் மீட்கப்பட்டுள்ளது. இவர், 50 வயதுடைய ஒருவருரே என தெரிவிக்கப்படுகின்றது.