ஐ.எஸ். தீவி­ர­வா­தி­களின் ஆத­ர­வா­ளர்கள், பேஸ்­புக்கின் தலைமை நிறை­வேற்­ற­தி­காரி மார்க் சக்கர் பேர்க் மற்றும் டுவிட்­டரின் தலைமை நிறை­வேற்­ற­தி­காரி ஜக் டோர்ஸி ஆகி­யோ­ருக்கு புதிய காணொளிக் காட்­சி­யொன்றில் அச்­சு­றுத்தல் விடுத்­துள்­ளனர்.

'ஆத­ர­வா­ளர்­களின் தீச்­சு­வாலை' என்ற தலைப்பில் வெளி­யி­டப்­பட்­டுள்ள அந்த 25 நிமிட காணொளிக் காட்சியில் மேற்­படி இரு தலைமை நிறை­வேற்­ற­தி­கா­ரி­களின் புகைப்­ப­டங்­களும் துப்­பாக்கி ரவை துளைத்­தி­ருப்­பதை வெளிப்­ப­டுத்தும் காட்­சி உள்­ள­டங்கி­யி­ருந்­தது.

தீவி­ர­வா­தி­களின் சமூக இணை­யத்­தளப் பக்­கத்தில் இந்தக் காணொளிக் காட்சி வெளியி­டப்­பட்­டுள்­ளமை குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

தாம் 10,000 பேஸ்புக் கணக்­கு­க­ளையும் 150 பேஸ்புக் குழுக்­க­ளையும் 5,000 டுவிட்டர் பக்­கங்­க­ளையும் தமது கட்­டுப்­பாட்­டில்­வைத்­துள்­ள­தாக ஐ.எஸ். தீவி­ர­வா­தி­களின் ஆ­த­ரவா­ளர்கள் குழு குறிப்­பிட்­டுள்­ளது.

அத்­துடன் இதன்­போது அந்தக் காணொளித் திரையில் 'பேஸ்புக் மற்றும் டுவிட்­டரின் ஸ்தாப­கர்­க­ளான மார்க், ஜக்­கிற்கு' என்ற வாசகம் காண்­பிக்­கப்ட்­டது.

கலிபா இரா­ணு­வத்தின் மகன்கள் என தம்மைத் தாமே அழைத்துக் கொண்­டுள்ள அந்தக் குழு, பேஸ்புக் மற்றும் டுவிட்­ட­ரி­லுள்ள தமது பக்­கங்கள் அழிக்­கப்­ப­டு­வ­தற்கு கடும் கண்­டனம் தெரி­வித்­துள்­ளது.

தமது பக்­கங்கள் அழிக்­கப்­ப­டு­வ­தற்குப் பதி­லாக பேஸ்புக் மற்றும் டுவிட்டரின் தளங்களை அழிப்பதுடன் மார்க் மற்றும் ஜக் ஆகியோரின் பெயர்களையே இல்லாமல் செய்துவிடவுள்ளதாக அந்தக் குழுவினர் குறிப்பிட்டுள்ளனர்.