இங்கிலாந்து இளவரசர் சார்லஸ் தனது இளைய மருமகளான நடிகை மேகன் மார்க்லேக்கு ‘டங்ஸ்டன்’ என்னும் செல்லப்பெயரை சூட்டி உள்ளார். 

இளவரசர் சார்லஸ் மற்றும் டயானா தம்பதியின் இளைய மகன் ஹரிக்கும் அமெரிக்க நடிகை மேகன் மார்க்லேக்கும் கடந்த மாதம் திருமணம் இடம்பெற்றது.

இந்தநிலையில் ஹரியின் தந்தை இளவரசர் சார்லஸ் தனது இளைய மருமகளுக்கு ‘டங்ஸ்டன்’ என்னும் செல்லப்பெயரை சூட்டியுள்ளார்.

டங்ஸ்டன் (உலோகம்) போல் மேகன் உறுதியாகவும் வளைந்து கொடுக்காத தன்மையும் உள்ள வீரராக இருப்பதால் அவருக்கு இளவரசர் சார்லஸ் அந்த பெயரை சூட்டியதாக தெரிகிறது. மென்மையானவராக இருக்கும் ஹாரிக்கு மேகன் ஒரு பலமாக இருப்பார் என்பதால் அப்பெயரை வைத்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.

திருமணத்தின் போது மேகனின் தந்தை உடல்நலமின்றி இருந்தார். எனவே தந்தையின் நிலையில் இருந்து மேகனின் கரம்பற்றி அழைத்து வந்தார். அப்போதே அவர் பலராலும் பாராட்டப்பட்டார். ஏற்கனவே ராணி எலிசபெத்தின் மனதில் இடம் பிடித்துவிட்ட மேகன் தற்போது மாமனாருக்கும் பிரியமான மருமகளாகிவிட்டார். இந்தநிலையில் அவர் தனது மருமகளுக்கு செல்லப்பெயர் சூட்டியுள்ளது பலரையும் ஆச்சரியப்படுத்தியுள்ளது.

ராணி எலிசபெத்துக்கு சாஸேஜ் என்பது முதல் கேரி வரை பல செல்லப்பெயர்கள் உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.