அரச சேவையில் புதிய சம்பளக் கட்டமைப்பொன்றை ஏற்படுத்த வேண்டுமென நிர்வாக அமைச்சின் முன்னாள் செயலாளரும், சிரேஷ்ட நிர்வாக அதிகாரியுமான ஜினசிறி தடல்லகே தெரிவித்துள்ளார்.

நிர்வாக அமைச்சின் முன்னாள் செயலாளரும், சிரேஷ்ட நிர்வாக அதிகாரி ஜினசிறி தடல்லகே மேலும் தெரிவிக்கையில்,

அரச சேவையில் புதிய சம்பள கட்டமைப்பொன்றை உடனடியாக அறிமுகப்படுத்த வேண்டும். அனுபவம் மிக்க அதிகாரிகளைக் கொண்ட குழுவொன்று இதற்காக நியமிக்கப்பட வேண்டும்.

 வரவு செலவுத் திட்டத்தில் 2006 ஆம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட சம்பள பேச்சுவார்த்தையின் அடிப்படையில்  நடைமுறையில் எதுவும்  இல்லை. எந்த அரசாங்கமும் இதற்கு தீர்வு காணவில்லை.

இந்த சுற்றறிக்கை காலங்கடந்ததொன்றாகும். ஓய்வூதியக் கொடுப்பனவுப் பிரிவு இதன் காரணமாக பல்வேறு பிரச்சினைகளை எதிர்கொண்டுள்ளது. 

ரயில்வே, சுகாதாரம், தபால் உள்ளிட்ட அனைத்துத் துறைகளிலும் நிலவும் சம்பள முரண்பாட்டிற்கு இந்த சுற்றறிக்கையே காரணமாக அமைந்துள்ளது.

அபிவிருத்தித் தேவைக்கு அமைவாக தொழில்நுட்ப பயிற்சித்துறையில் கூடுதலான சம்பள முறையை முன்னெடுக்க வேண்டுமென அவர் மேலும் தெரிவித்தார்.