இலங்­கைக்கும் தென் ­கொ­ரி­யா­வுக்கும்  இடை­யி­லான வர்த்­தக ரீதி­யி­லான உற­வு­களை மேம்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு  நட­வ­டிக்­கைகள் மேற்­கொள்­ளப்­பட்டு வரு­வ­தாக அர­சாங்கம் தெரி­வித்­துள்­ளது.

இரு நாடு­க­ளுக்கும் இடை­யி­லான வர்த்­தகம் மற்றும் முத­லீ­டு­களை அதி­க­ரிப்­பது தொடர்­பி­லான ஒத்­து­ழைப்பு வேலைத்­திட்டம் தொடர்­பான விசேட கலந்­து­ரை­யா­டல்கள் இரு நாட்டு பிர­தி­நி­தி­க­ளுக்­கு­மி­டையில்  அண்­மையில் இடம்­பெற்­றுள்­ளது.

இந்த  கலந்­து­ரை­யா­டல்­களின் போதே மேற்­கு­றிப்­பிட்ட விட­யங்கள் ஆரா­யப்­பட்­ட­தா­கவும்  அத­ன­டிப்­ப­டையில் இலங்­கையின் கடற்­தொழில் மற்றும் சுற்­று­லாத்­துறை அபிவிருத்திக்கு தென் கொரியா உதவிகளை வழங்கவுள்ளதாகவும் அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது.