(நா.தினுஷா) 

எதிர்வரும் 80 வருடகால பகுதிக்கு திண்மக்கழிவகற்றலுக்காக தேவைப்படும் நிதியினை அரசாங்கத்தினூடாக பெற்றுக் கொள்ள தீர்மானித்துள்ளதாக மாநகரம் மற்றும் மேல்மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சர் பாட்டளி சம்பிக ரணவக தெரிவித்தார்.

மொரடுவை கடுபெத்த பிரசேத்தில் அண்மையில் இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றுகையிலேயே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்தார்.

அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில்,

மீதொட்டமுல்ல குப்பைமேடு பிரச்சினையை தீர்ப்பதற்காக அரசாங்கம் உலக வங்கியிடம் கடனுதவி கேட்டதாகவும் பின்னர் உலக வங்கியினூடாக அது நிராகரிக்கப்பட்டதாகவும் கருத்து வெளியிட்டிருந்தனர். ஆனால் அது பொய்யான விடயமாகும்.

அரசாங்கத்தால் திண்மக்கழிவு அகற்றலுக்கான கடன் உதவியை பெற்றுக் கொள்ளும் திட்டம் எதுவும் முன்வைக்கப்படவில்லை. ஆனால் எதிர்வரும் 80 வருட காலப் பகுதிக்கும் கொழும்பு உள்ளிட்ட ஏனைய நகரங்களிலுள்ள திண்மக் கழிவுகளை அகற்றுவதற்கு தேவயைான நிதியினை அரசாங்கத்தினூடாக பெற்றுக் கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள் தற்போது மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது என்றார்.