செவ்­வாய்க்­கி­ர­கத்தின் மேற்­ப­ரப்பில் தோன்றும் தோற்­றப்­பா­டுளை அவ­தா­னித்த விண்­வெளி தொடர்­பான ஆய்­வு­களை மேற்­கொள்­வதில் ஆர்­வ­மு­டை­ய­வர்கள் அதில் கட­வுளின் முகம், எலியின் உருவம் மற்றும் பிரா­ணி­யொ­ன்றின் தோற்றம் என்­பன தெரி­வ­தாக கடந்த காலங்­களில் தெரி­வித்து பர­ப­ரப்பை ஏற்­ப­டுத்­தி­யி­ருந்­தனர்.

இந்­நி­லையில் தற்­போது புதி­தாக வெளியா­கிய தோற்­றப்­பா­டொன்றை அவ­தா­னித்த விண்­வெளி ஆர்­வ­லர்கள், அது வேற்­றுக்­கி­ர­கவா­சி­களின் மயானம் என நம்­பு­வ­தாக தெரி­வித்­துள்­ளனர்.

செவ்­வாய்க்­கி­ர­கத்தின் மேற்­படி புகைப்­ப­டத்தில் எகிப்­திய மம்­மியை ஒத்த கட்­ட­மைப்பு காணப்­ப­டு­வ­தாக அவர்கள் வாதி­டு­கின்­றனர். அதே­ச­மயம் வேறு சில ஆர்­வ­லர்கள் அந்தப் புகைப்­ப­டத்தில் செவ்­வாய்க்­ கி­ரகவாசி­யொ­ரு­வ­ரது என நம்­பப்­படும் உரு­வச்­சிலை காணப்­ப­டு­வ­தாக கூறு­கின்­றனர்.

இந்தக் கருத்­துகள் தொடர்பில் விண்­வெளி ஆராய்ச்­சி­யா­ளர்கள் கூறுகையில், இவை செவ்வாய்க் கிரகத்திலுள்ள பாறைகள் தொடர்பான அவர்களது வெறும் கற்பனைத் தோற்றங்கள் என தெரிவிக்கின்றனர்.