மின்சார சபையின் மனிதவலு ஊழியர்களால் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆர்ப்பாட்ட நடவடிக்கை கைவிடப்பட்டுள்ளதாக,  இலங்கை மின்சார சபை ஊழியர்கள் சங்கத்தின் செயலாளர் ரஞ்சன் ஜெயலால் குறிப்பிட்டுள்ளார். 

இன்று நண்பகல் ஆரம்பமான இவர்களது ஆர்ப்பாட்டப் பேரணி கொள்ளுப்பிடியவிலுள்ள மின் சக்தி அமைச்சு வரை சென்றது. 

அங்கு, "அவரவர் தகுதிக்கு ஏற்ப சேவையில் இணைத்துக் கொள்ளவது தொடர்பில் ஆராய்வதாக, மின் சக்தி அமைச்சின் அதிகாரிகள் வாய் மொழி மூலம் வாக்குறுதி வழங்கியதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. 

இவர்கள் முன்னெடுத்த ஆர்பாட்டம் காரணமாக கொள்ளுப்பிட்டி சந்தியில் கடும் வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.