இலங்கை மத்திய வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் அர்ஜுன் மகேந்திரனை கைது செய்வதற்கு சர்வதேச பொலிஸாரால் அர்ஜுன் மகேந்திரன் மீது  சிவப்பு அறிவிப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது.