பெண்­களில் தோன்றும் கர்ப்­பப்பைக் கட்­டி­களும் சிகிச்­சையும்

Published By: Robert

16 Feb, 2016 | 10:53 AM
image

பெண்­களின் அடி­வ­யிற்றில் கர்ப்­பப்பை அமைந்­துள்­ளது. இக் கருப்­பையில் தோன்றும் தசைநார்க் கட்­டிகள் பைபு­ரோ­யிட்­டுகள் (Fibroids) என அழைக்­கப்­ப­டு­கின்­றன.

இவை நார்­களும் திசுக்­களும் சேர்ந்த கட்­டிகள். இவை ஒரு வழ­வ­ழப்­பான உறையால் மூடப்­பட்­டுள்­ளன. இப் பைபு­ரோயிட் கட்­டிகள் இளம்­பெண்­க­ளிலும் நடுத்­தர வய­து­டைய பெண்­க­ளிலும் அதா­வது 20 , 50 வய­து­டைய பெண்­களில் ஏற்­ப­டு­வது வழக்கம். பெண்­களில் இவ்­வகை கட்­டிகள் தோன்­று­வது ஒரு பொது­வான விடயம்.

இவை பல்­வேறு அள­வு­க­ளிலும் வேறுப்­பட்ட எண்­ணிக்­கை­யிலும் தோன்­று­கின்­றன.

கர்ப்­பப்பைக் கட்­டிகள் தோன்­று­வ­தற்­கான காரணம் பெண்ணின் தனிப்­பட்ட பரம்­பரை இயல்­பாகும். ஆனால் இக்­கட்­டிகள் மேலும் மேலும் வளர்­வ­தற்கு உதவும் காரணி பெண்­களின் சூலகங்­களால் சுரக்­கப்­படும் ஈஸ்­ரோஜன் (estrogen) எனப்­படும் ஹோர்­மோனே ஆகும்.

அத­னா­லேயே பெண்கள் மெனோபோஸ் பரு­வத்தை அடைந்த பின்னர் இந்த ஹோர்மோன் இல்­லாமற் போவ­தனால் இக்­கட்­டிகள் மேலும் வள­ராது அளவில் குறைந்து கொண்டே போகும். அத்­துடன் பெண்­களில் மெனோபோஸ் பரு­வத்தின் பின்னர் இவ்­வா­றான பைபு­ரோயிட் கட்­டிகள் தோன்­று­வ­தில்லை.

இவ்­வா­றான பைபு­ரோயிட் கட்­டிகள் புற்­றுநோய்க் கட்­டிகள் இல்லை. இவை தசைக்­கட்­டி­களே மிக அரு­மை­யாக இவற்றில் புற்­றுநோய் மாற்­றங்கள் ஏற்­ப­டலாம்.

எனினும் பெண்கள் மத்­தியில் இவ்­வா­றான கட்டி ஒன்று தமக்கு இருக்­கின்­ற­தென அறிந்­த­வு­ட­னேயே அவர்கள் மனதில் இது தொடர்­பான பயமும் சந்­தே­கமும் தோன்ற ஆரம்­பிக்­கின்­றன.

ஆனால் நடுத்­தர வய­து­டைய பெண்­களில் இது ஒரு பொது­வான பிரச்­சினை என்­பதும் கூடு­த­லான பெண்­களில் இவ்­வகை கட்­டிகள் காணப்­படும் என்­பதும் எல்­லோரும் அறிந்­தி­ருக்க வேண்­டிய விடயம்.

பைபு­ரோயிட் கட்­டி­களின் பருமன்

இக்­கட்­டிகள் சிறிய ஊசித்­தலை மாபிள் அள­விலும் காணப்­ப­டலாம். அல்­லது வளர்ந்து பெரி­ய­ளவில் ஒரு காற்­பந்து அள­விலும் (Foot Ball) தோன்­றலாம்.

இவ்­வாறு பல்­வே­று­பட்ட அள­வு­களில் தோன்­றக்­கூ­டிய கட்­டிகள் சில­வே­ளை­களில் ஒரு நிறை­மாதக் கர்ப்­பி­ணியின் வயிற்றைத் தோற்­று­விக்­கக்­கூ­டிய அள­விலும் வளர்ந்­தி­ருக்கும்.

கட்­டி­களின் எண்­ணிக்கை

பைபு­ரோயிட் கட்­டிகள் பல்­வேறு எண்­ணிக்­கையில் தோன்­றலாம். சிலரில் ஒரு கட்­டியும் காணப்­ப­டலாம். சில­வே­ளை­களில் ஒரு­வ­ரி­லேயே பல கட்­டி­களும் காணப்­ப­டலாம். சில சந்­தர்ப்­பங்­களில் ஒரு­வ­ரி­லேயே30 40 கட்­டிகள் காணப்­படும் சந்­தர்ப்­பங்­களும் உள்­ளன.

கர்ப்­பப்பைக் கட்­டிகள் தோற்­று­விக்கும் நோய் அறி­கு­றிகள்

பெரும்­பா­லான பெண்­களில் இக்­கட்­டிகள் எந்த நோய் அறி­கு­றி­க­ளையும் தோற்­று­விப்­ப­தில்லை.

கூடு­த­லா­ன­வர்­களில் இக்­கட்­டிகள் உள்­ளது அவர்­க­ளுக்கே தெரி­வ­தில்லை. ஆனால் இக்­கட்­டிகள் பெரி­தாக உள்­ள­போதோ அல்­லது கர்ப்­பப்­பையின் உட்­பு­றத்தே உள்­ள­போதோ நோய் அறி­கு­றி­களைத் தோற்­று­விக்கும்.

வயிற்றில் வீக்கம்/ வயிறு பெரி­தாக தோற்­ற­ம­ளிக்கும்,

அதி­கப்­ப­டி­யான மாத­வி­டாய்ப்­போக்கு இதனால் இரத்­த­சோகை, தளர்ச்சி, உடல் அலுப்பு, வயிற்­று­வலி, இளம்­பெண்­களில் குழந்தைப் பாக்­கியம் தாம­த­ம­டைதல், கட்­டிகள் அரு­கி­லுள்ள உறுப்­பு­களை அமுக்­கும்­போது வயிற்­றினுள் அசௌ­க­ரியம், பார­மான உணர்வு, சிறுநீர் கழிப்­பதில் சிக்கல், மலம் கழிப்­பதில் சிக்கல் தோன்­றலாம்.

சில பெண்­களில் மீண்டும் மீண்டும் கருச்­சி­தைவு ஏற்­படல். (miscarriage)

இக்­கட்­டிகள் புற்று­நோ­யாக மாறக்­கூ­டுமா?

இந்த பைபு­ரோயிட் கட்­டிகள் தசைகள் கூடி­ய­ளவு வளர்ச்­சி­ய­டைந்து ஏற்­படும் தசைக்­கட்­டி­களே. இவை புற்­று­நோய்­க­ளல்ல. புற்­று­நோ­யாக மாறு­வ­தற்கு கூடி­ய­ளவு வாய்ப்­பில்லை. எனினும் மிகப்­பெ­ரிய கட்­டி­களோ அல்­லது மிகத் துரி­த­மாக வளரும் கட்­டி­களோ சில­வே­ளை­களில் புற்­று­நோய்க்­கு­ரி­ய­தாக மாறும். அதா­வது இந்தக் கட்­டி­க­ளுள்ள 1000 பெண்­களை எடுத்தால் அதில் ஒரு­வ­ருக்கு இவை புற்­று­நோ­யாக மாறும் வாய்ப்­புள்­ளது. (0.01%)

பைபு­ரோயிட் கட்­டி­களை கண்­டு­பி­டித்தல்

பைபு­ரோயிட் கட்­டிகள் வயிற்றை ஸ்கான் (Ultra Sound Scan) செய்­யும்­போது கண்­ட­றி­யலாம். இதன்­போது கட்­டி­களின் எண்­ணிக்கை, பருமன், கட்டி கர்ப்­பப்­பை­யினுள் அமைந்­தி­ருக்கும் இடம்­போன்ற விப­ரங்­களைப் பெற­மு­டியும்.

பைபு­ரோயிட் கட்­டிகள் குழந்தைப் பாக்­கி­யத்தை தாம­தப்­ப­டுத்தல்.

எல்லா வகை­யான கர்ப்­பப்பை கட்­டி­களும் குழந்தைப் பாக்­கி­யத்தை தாம­தப்­ப­டுத்­து­வ­தில்லை. கர்ப்­பப்­பையின் உட்­பு­றத்தில் உள்ள பைபு­ரோயிட் கட்­டிகள் மட்டும் குழந்தைப் பாக்­கி­யத்தை தாம­தப்­ப­டுத்தும் கர்ப்­பப்­பையின் வெளிப்புறத்தேயுள்ள கட்டிகளும் சிறிய கட்டிகளும் குழந்தைப் பாக்கியத்தை தாமதப்படுத்தாது.

கர்ப்பப்பைக் கட்டிகளுக்கான சிகிச்சை

முதலில் கர்ப்பப்பை கட்டி உள்ள பெண்ணுக்கு சிகிச்சை தேவை என தீர்மானிக்க வேண்டும். சிறிய கட்டிகளுக்கும் எவ்வித நோய் அறிகுறிகளும் இல்லாத கட்டிகளுக்கும் சிகிச்சை தேவை இல்லை. இவ்வாறான கட்டிகளை சிறிது காலம் கண்காணிக்கலாம். வருடத்திற்கொரு முறை பரிசோதனை (Scan) செய்து மாற்றங்களை அவதானித்தல் சிறந்தது.

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ் எனும் பாதிப்பிற்குரிய நவீன...

2024-04-15 02:57:12
news-image

ஹீட் ஸ்ட்ரோக் எனும் பாதிப்பிற்குரிய சிகிச்சை

2024-04-12 01:31:06
news-image

பிறவி அட்ரீனல் ஹைப்பர்பிளேசியா எனும் சுரப்பியில்...

2024-04-10 22:59:16
news-image

ரூமாடிக் ஹார்ட் டிஸீஸ் எனும் இதய...

2024-04-09 17:25:41
news-image

யாழில் புற்றுநோய் அதிகரிப்பு ! கடந்த...

2024-04-09 09:37:01
news-image

கை நடுக்கம் எனும் பாதிப்பிற்குரிய நவீன...

2024-04-08 18:33:54
news-image

உலக ஆரோக்கிய தினத்தில் உறுதி கொள்வோம்!

2024-04-08 10:00:07
news-image

டெஸ்டிகுலர் கேன்சர் எனும் விரைசிரை புற்றுநோய்...

2024-04-05 20:56:29
news-image

ஒஸ்பெர்ஜர்'ஸ் சிண்ட்ரோம் எனும் குழந்தைகளுக்கான வளர்ச்சி...

2024-04-04 14:17:36
news-image

அதிரோஸ்கிளிரோசிஸ் எனும் ரத்த நாளத் தடிப்பு...

2024-04-03 16:12:32
news-image

ட்ரைஜெமீனல் நியுரால்ஜியா எனும் முக நரம்புகளில்...

2024-04-05 09:27:49
news-image

ஹண்டிங்டன்ஸ் நோய் பாதிப்பிற்குரிய நவீன சிகிச்சை

2024-03-26 16:32:47