பாப்­ப­ரசர் பிரான்சிஸ் கியூ­பா­வுக்­கான பய­ணத்தை நேற்று வெள்­ளிக்­கி­ழமை ஆரம்­பித்­துள்ளார்.

அவர் கியூப ஹவானா நக­ரி­லுள்ள ஜோஸ் மார்ரி விமான நிலையத்தில் ரஷ்ய ஆர்த்தடொக்ஸ் திருச்­ச­பையைச் சேர்ந்த தலைவர் கிறில் லைச் சந்­தித்து பேச்­சு­வார்த்தை நடத்­த­வுள்ளார்.

மேற்­படி இரு திருச்­ச­பையைச் சேர்ந்த தலை­வர்­களும் சந்­தித்து பேச்­சு­வார்த்தை நடத்­து­வது 1054 ஆம் ஆண்­டிற்குப் பின்னர் இதுவே முதல் தடவை என்­பது குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

இதன்­போது பாப்­ப­ரசர் பிரான்­சிஸும் கிறிலும் இணைந்து பிர­க­ட­ன­மொன்றை செய்­ய­வுள்­ள­தாக தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கி­றது.

கியூ­பா­விற்­கான இந்த விஜ­யத்­தை­ய­டுத்து பாப்­ப­ரசர் பிரான் சிஸ் மெக்­ஸிக்­கோ­வுக்கு விஜ யம் செய்­ய­வுள்ளார்.

அவர் விமான நிலை­யத்­தி­லிருந்து வத்­திக்கான் தூது­வரின் வசிப்பிடம் வரை­யான 19 கிலோமீற்றர் தூரத்திற்கு ஊர் வலமாகச் செல்லவுள்ளதாக தெரி விக்கப்படுகிறது.