ஆண்­டவர் இந்த  ஆண்டை எமக்கு ஆசீர்­வா­த­மான ஆண்­டாக தந்­த­மைக்கு நன்றி கூறுவோம். இன்று முழு உலக கிறிஸ்­தவ மக்­க­ளுக்கும் விசே­ட­மான நாளா­கின்­றது. எமக்கு எவ்­வ­ளவு சொந்த தேவைகள் இருந்­தாலும் அனைத்­தையும் விட்டு விட்டு ஆண்­டவர் பக்கம் திரும்­புவோம். அவர் எமக்கு காலத்தை வகுத்துத் தந்­துள்ளார்.   ஆண்­டவர் கூறு­கிறார்: (யோவே:2:12,13,14)

"இப்­பொ­ழு­தா­வது உண்ணா நோன்­பி­ருந்து அழுது புலம்­பிக்­கொண்டு உங்கள் முழு உள்­ளத்­தோடு என்­னிடம் திரும்பி வாருங்கள்''.  எமது காலத்தை  எதற்­காக பயன்­ப­டுத்திக் கொண்டு இருக்­கிறோம்? எங்­க­ளது உள்ளம் எவ்­வ­ளவு தூரம் ஆண்­ட­வ­ருக்­காக காத்­தி­ருக்­கி­றது. இறை­வார்த்தை கூறு­கின்ற இந்த 'முழு உள்ளம்'  இறை­வ­னிடம் இருக்­கின்­றதா? அல்­லது வேறு யாரா­வது என்னை வழி­ந­டத்திக் கொண்­டி­ருக்­கி­றார்­களா? மனம் திரும்பி வரும்­படி ஆண்­டவர் எம்மை அழைக்­கின்றார். எமது செப வாழ்க்கை, குடும்பச் செபம், வேதா­கம வாசிப்பு, குடும்ப உறவு, அன்­றாட திருப்­பலி ஆகி­ய­வற்றில் இறை­வனின் முழு உள்­ளத்­தையும் இந்த நாட்­களில்  காண்­ப­தற்கு  அவ­ரது வல்லமையை வேண்டி இறஞ்சுவோமாக. 

ஆண்­ட­வரே!  இரக்­க­மா­யிரும்; ஏனெனில் நாங்கள் பாவம் செய்தோம்   (தி.பா.51)