நுவரெலியா மாவட்டத்தில் 12 உள்ளுராட்சி சபைகளுக்கு 299 உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வதற்கு 2230 பேர் போட்டியிடுகின்றனர். 561725 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர்.

நடைபெறவுள்ள இந்த தேர்தலில் இவர்கள் 504 வாக்குச் சாவடிகளில் இந்த வாக்குகளை அளிக்கவுள்ளனர். நுவரெலியா மாவட்டத்தில் ஒரு மாநகர சபையும் இரு நகரசபையும் ஒன்பது பிரதேச சபையுமாக மொத்தமாக 12 உள்ளுராட்சி சபைகள் உள்ளன.

இந்த மாவட்டத்தின் உள்ளுராட்சி சபைகளில் அதிக உறுப்பினர்களை கொண்ட சபையாக கொத்மலை பிரதேச சபை அமைந்துள்ளது.

இங்கு மொத்தமாக 56 உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்படுகின்றார்கள்.(82139 வாக்காளர்கள்)சிறிய  சபையாக தலவாக்கலை - லிந்துலை நகர சபை அமைந்துள்ளது.இங்கு 11 உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்படுகின்றார்கள். (3933 வாக்காளர்கள்)

நுவரெலியா மாநகர சபை

இந்த சபைக்கு 13 உறுப்பினர்கள் வட்டார ரீதியாகவும் 8 உறுப்பினர்கள் பட்டியல் ரீதியாகவும் மொத்தமாக 21 உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்படவுள்ளனர்.

இவர்களை தெரிவு செய்வதற்கு 18561 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளார்கள்.120 உறுப்பினர்கள் போட்டியிடுகின்றனர்.இந்த உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வதற்கு ஜக்கிய தேசிய கட்சி இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ், ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்புரூபவ்ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, புதிய சிஹலஉறுமய ஆகிய ஜந்து (5)அரசியல் கட்சிகள் போட்டியிடுகின்றன.தொடர்ச்சியாக 30 வருடங்களுக்கு மேலாக இந்த சபையை ஜக்கிய தேசிய கட்சி வெற்றி கொண்ட பொழுதிலும் கடந்த முறை இந்த சபையை ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு வெற்றி கொண்டமை குறிப்பிடத்தக்கது.இந்த மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரே ஒரு மாநகர சபை இந்த சபையாகும்.

ஹட்டன் டிக்கோயா நகரசபை

இந்த சபைக்கு 9 உறுப்பினர்கள் வட்டார ரீதியாகவும் 6 உறுப்பினர்கள் பட்டியல் ரீதியாகவும் மொத்தமாக 15 உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்படவுள்ளனர்.இவர்களை தெரிவு செய்வதற்கு 9801 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளார்கள்.இந்த உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வதற்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சி இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ், மக்கள் விடுதலை முன்னணி, ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, இலங்கை கொமியுனிஸ்ட் கட்சி, ஐக்கிய தேசிய சுதந்திர முன்னணி ஆகிய ஆறு(6)அரசியல் கட்சிகள் போட்டியிடுகின்றன. இதில் 108பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.

தலவாக்கலை லிந்துலை நகரசபை

இந்த சபைக்கு 07 உறுப்பினர்கள் வட்டார ரீதியாகவும் 4 உறுப்பினர்கள் பட்டியல் ரீதியாகவும் மொத்தமாக 11 உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்படவுள்ளனர்.இவர்களை தெரிவு செய்வதற்கு 3933 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளார்கள்.

இந்த உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வதற்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சி இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ்ரூபவ்லங்கா சமசமாஜ கட்சி, ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மக்கள் விடுதலை முன்னணி,வ் ஆகிய ஐந்து (5)அரசியல் கட்சிகளும் இரண்டு சுயேட்சை குழுக்களிலும் மொத்தமாக 98 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.

வலப்பனை பிரதேச சபை

இந்த சபைக்கு 33 உறுப்பினர்கள் வட்டார ரீதியாகவும் 22 உறுப்பினர்கள் பட்டியல் ரீதியாகவும் மொத்தமாக 55 உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்படவுள்ளனர்.இவர்களை தெரிவு செய்வதற்கு 85536 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளார்கள். இந்த உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வதற்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சி, ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு, ஐக்கிய மக்கள் கட்சி, ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மக்கள் விடுதலை முன்னணி, ஐக்கிய தேசிய சுதந்திர முன்னணி ஆகிய ஆறு (6)அரசியல் கட்சிகளும் ஒரு சுயேட்சை குழுவிலுமாக மொத்தமாக 406 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.

ஹங்குரன்கெத்த பிரதேச சபை

இந்த சபைக்கு 24 உறுப்பினர்கள் வட்டார ரீதியாகவும் 16 உறுப்பினர்கள் பட்டியல் ரீதியாகவும் மொத்தமாக 40 உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்படவுள்ளனர். இவர்களை தெரிவு செய்வதற்கு 73642 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளார்கள்.

இந்த உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வதற்கு ஜக்கிய தேசிய கட்சி ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு, ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மக்கள் விடுதலை முன்னணி ஆகிய நான்கு (4)அரசியல் கட்சிகளும் ஒரு சுயேட்சை குழுவிலுமாக மொத்தமாக 215 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.

நுவரெலியா பிரதேச சபை

இந்த சபைக்கு 14 உறுப்பினர்கள் வட்டார ரீதியாகவும் 9 உறுப்பினர்கள் பட்டியல் ரீதியாகவும் மொத்தமாக 23 உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்படவுள்ளனர். இவர்களை தெரிவு செய்வதற்கு 48682 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளார்கள். இந்த உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வதற்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சி இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ், ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மக்கள் விடுதலை முன்னணி, ஐக்கிய மக்கள் கட்சி, ஐக்கிய தேசிய சுதந்திர முன்னணி ஆகிய நான்கு (6)அரசியல் கட்சிகளில் இருந்து 156 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.

கொட்டகலை பிரதேச சபை (புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட சபை)

இந்த சபைக்கு 10 உறுப்பினர்கள் வட்டார ரீதியாகவும் 6 உறுப்பினர்கள் பட்டியல் ரீதியாகவும் மொத்தமாக 16 உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்படவுள்ளனர். 

இவர்களை தெரிவு செய்வதற்கு 45423 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளார்கள்.இந்த உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வதற்கு ஜக்கிய தேசிய கட்சி இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ், ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மக்கள் விடுதலை முன்னணி, ஐக்கிய மக்கள் கட்சி, ஐக்கிய தேசிய சுதந்திர முன்னணி, ஸ்ரீலங்கா சமசமாஜ கட்சி, இலங்கை கொம்யுனிஸ்ட் கட்சி ஆகிய எட்டு (8)அரசியல் கட்சிகளில் இருந்தும் இரண்டு சுயேட்டை குழுக்களில் இருந்தும் 190 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.

அக்கரபத்தனை பிரதேச சபை (புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட சபை)

இந்த சபைக்கு 9 உறுப்பினர்கள் வட்டார ரீதியாகவும் 6 உறுப்பினர்கள் பட்டியல் ரீதியாகவும் மொத்தமாக 15 உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்படவுள்ளனர். இவர்களை தெரிவு செய்வதற்கு 43906 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி  பெற்றுள்ளார்கள். இந்த உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வதற்கு ஜக்கிய தேசிய கட்சி இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ், ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மக்கள் விடுதலை முன்னணி, ஸ்ரீலங்கா சமசமாஜ கட்சி, ஐக்கிய மக்கள் கட்சி ஆகிய நான்கு (6)அரசியல் கட்சிகளில் இருந்தும் ஒரு சுயேட்சை குழுக்களில் இருந்தும் 116 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.

நோர்வுட் பிரதேச சபை (புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட சபை)

இந்த சபைக்கு 12 உறுப்பினர்கள் வட்டார ரீதியாகவும் 8 உறுப்பினர்கள் பட்டியல் ரீதியாகவும் மொத்தமாக 20 உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்படவுள்ளனர். இவர்களை தெரிவு செய்வதற்கு 60854 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளார்கள். 

இந்த உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வதற்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சி, இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ், ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெரமுன, மக்கள் விடுதலை முன்னணி, ஐக்கிய மக்கள் கட்சி, ஐக்கிய தேசிய சுதந்திர முன்னணி, இலங்கை கொம்யுனிஸ்ட் கட்சி ஆகிய நான்கு (7)அரசியல் கட்சிகளில் இருந்து 161 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.

மஸ்கெலியா பிரதேச சபை (புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட சபை)

இந்த சபைக்கு 10 உறுப்பினர்கள் வட்டார ரீதியாகவும் 6 உறுப்பினர்கள் பட்டியல் ரீதியாகவும் மொத்தமாக 16 உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்படவுள்ளனர். இவர்களை தெரிவு செய்வதற்கு 37827 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளார்கள். இந்த உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வதற்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சி, இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ், ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மக்கள் விடுதலை முன்னணி, ஐக்கிய தேசிய சுதந்திர முன்னணி, இலங்கை கொம்யுனிஸ்ட் கட்சி ஆகிய ஆறு (6)அரசியல் கட்சிகளில் இருந்து 114 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.

அம்பேகமுவ பிரதேச சபை

இந்த சபைக்கு 13 உறுப்பினர்கள் வட்டார ரீதியாகவும் 8 உறுப்பினர்கள் பட்டியல் ரீதியாகவும் மொத்தமாக 21 உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்படவுள்ளனர். இவர்களை தெரிவு செய்வதற்கு 51421 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளார்கள். இந்த உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வதற்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சி, இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ், ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மக்கள் விடுதலை முன்னணி, ஐக்கிய மக்கள் கட்சி, ஐக்கிய தேசிய சுதந்திர முன்னணி ஆகிய எட்டு (8)அரசியல் கட்சிகளில் இருந்தும் ஒரு சுயேட்சை குழுவில் இருந்தும் 216 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.

கொத்மலை பிரதேச சபை

இந்த சபைக்கு 32 உறுப்பினர்கள் வட்டார ரீதியாகவும் 24 உறுப்பினர்கள் பட்டியல் ரீதியாகவும் மொத்தமாக 56 உறுப்பினர்கள் தெரிவு செய்யப்படவுள்ளனர். இவர்களை தெரிவு செய்வதற்கு 82139 வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளார்கள். இந்த உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்வதற்கு ஐக்கிய தேசிய கட்சி, ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர கூட்டமைப்பு, ஸ்ரீ லங்கா பொதுஜன பெரமுன, மக்கள் விடுதலை முன்னணி, ஐக்கிய மக்கள் கட்சி ஆகிய ஐந்து (5)அரசியல் கட்சிகளில் இருந்து 280 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.நுவரெலியா மாவட்டத்தில் அதிக உறுப்பினர்களை தெரிவு செய்கின்ற சபையாக இந்த சபை இருக்கின்றது.