மீன்பிடி மற்றும் கடல் வள அபிவிருத்தி அமைச்சரின் வேண்டுகோளின்படி, மீன்பிடித் துறைக்கென ஆலோசனைக் குழுவொன்று அமைக்கப்படவிருக்கிறது. இதற்கான ஒப்புதலை அமைச்சரவை அங்கீகரித்துள்ளது.

இந்தக் குழுவில் பொருளாதார நிபுணர்கள், சுற்றுச் சூழலியலாளர்கள், சட்டத்தரணிகள், பொறியியலாளர்கள், கடல் மற்றும் அலை வரைஞர்கள், சமூக நல பிரதிநிதிகள் மற்றும் மீன்பிடி மற்றும் சுற்றுலாத் துறை சார்ந்தவர்கள் எனப் பலரும் பங்கேற்கவுள்ளனர்.

இலங்கை கடல்வளத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு நிலையானதொரு கொள்கையை வகுப்புதன் மூலம் நாட்டின் பொருளாதார அபிவிருத்தியை இலக்காகக் கொண்டே இந்தக் குழு நியமிக்கப்படவுள்ளது.