கோழி­முட்டை போசாக்கு நிறைந்த பூரண உணவு. கோழி­முட்­டையில் புர­தச்­சத்து, விற்­ற­மின்கள் மற்றும் ஒட்­சி­எ­திரிப் பொருட்கள் அடங்­கி­யுள்­ள­துடன் சிறிய அளவில் கனி­யுப்­புக்­க­ளா­கிய செம்பு, அயன், மக்­னீ­சியம், பொஸ்­பரஸ்,, பொட்­டா­சியம், துத்­த­நாகம் மற்றும் கல்­சியம் ஆகி­யன அடங்­கி­யுள்­ளன. கோழி­முட்டை மலி­வா­கவும் இல­கு­வா­கவும் கிடைப்­பதால் பாம­ர­மக்கள் தங்கள் குழந்­தை­களை வளர்ப்­ப­தற்கு கோழி­முட்­டையை நம்­பி­யி­ருக்­கின்­றார்கள். இருப்­பினும் உல­க­ளா­விய ரீதியில் கோழி­முட்­டைகள் மாச­டைந்து காணப்­பட்­டதைத் தொடர்ந்து பெரும் சர்ச்சை எழுந்­துள்­ளது. சுப்பர் மார்­கெட்­டுக்­களில் உள்ள மாச­டைந்த முட்­டை­களை அகற்றக் கோரி மக்கள் ஆர்ப்­பாட்டம் செய்­ததை பத்­தி­ரி­கைகள் தலைப்புச் செய்­தி­யாகப் பிர­சு­ரித்­தன. இதைத் தொடர்ந்து நமது நாட்டில் இறக்­கு­ம­தி­யாகும் கோழி முட்­டைகள் அல்­லது கோழி முட்டை சேர்ந்த உற்­பத்­திப்­பொருள் உண்­ப­தற்கு தகு­தி­யா­ன­வையா? என்னும் சந்­தேகம் எழுந்­துள்­ளது. 

முதன் முதலில் கடந்த ஜூலை மாதம் நெதர்­லாந்தில் கோழி முட்­டை­களில் விவ­சா­யத்தில் உப­யோகப் படுத்­தப்­படும் "விப் றோனில்" என்னும் நஞ்சு கண்­டு­பி­டிக்­கப்­பட்­டது. இந்த நச்சுப் பொருள் கால்­ந­டை­களில் ஈக்கள், பேன்கள், உண்­ணிகள் மற்றும் பூச்­சி­களை அழிக்கப் பயன்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­கி­ற­துடன் விவ­சா­யத்தில் களை கொல்­லி­யா­கவும் உப­யோ­கிக்­கப்­ப­டு­கி­றது. இந்த விப்­றோனை உப­யோ­கித்த ஏழு பண்­ணை­களை அரசு மூடி சீல் வைத்து பிரச்­சி­னைக்கு முற்­றுப்­புள்ளி வைத்­தது. இது ஒரு உள்ளூர் பிரச்­சி­னை­யாகக் கணிப்­பி­டப்­பட்­டாலும், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் பெல்­ஜி­யத்­திலும் ஜேர்­ம­னி­யிலும் மில்­லியன் கணக்­கான கோழி முட்­டை­களில் விப்றோன் நஞ்சு கண்­டு­பி­டிக்­கப்­பட்­டது. அதே­வேளை நெதர்­லாந்து தேசத்­தி­லி­ருந்து மாச­டைந்த முட்­டைகள் பிரான்ஸ் மற்றும் இங்­கி­லாந்து தேசத்­திற்கு விநி­யோ­கிக்­கப்­பட்­டமை கண்­ட­றி­யப்­பட்­டது. இங்­கி­லாந்­தி­லி­ருந்து நாம் கோழி முட்டை சேர்த்து தயா­ரிக்­கப்­படும் சொக்லேட், குக்கீஸ், பிஸ்கட் வகைகள் மற்றும் மயோனிக்ஸ் போன்ற பொருட்­க­ளையும் இறக்­கு­மதி செய்­கின்றோம் என்­பது இங்கு கவ­னிக்­கத்­தக்­கது.

சமீ­பத்தில் ஐரோப்­பிய நாடு­களில் நடந்த கோழி முட்டை ஊழலால் பல நாடு­களில் உள்ள சுப்பர் மார்­கெட்­டு­க­ளி­லி­ருந்து மில்­லியன் கணக்­கான கோழி­முட்­டைகள் மீளப்­பெ­றப்­பட்டு அழிக்­கப்­பட்­டன. சிறு­வி­யா­பா­ரிகள் இப்­பி­ரச்­சி­னையை பெரி­து­ப­டுத்த விரும்­ப­வில்லை. அதே­வேளை இப்­பி­ரச்­சினை ஒரு கொலைக்­குற்­ற­மாகும். இதற்குப் பொறுப்­பான அதி­கா­ரிகள் நிச்­சயம் தண்­டிக்­கப்­பட வேண்டும் என ஜேர்­ம­னிய அமைச்சர் ஒருவர் கூறி­யுள்ளார். 

ஐரோப்­பிய நாடு­களில் உண­வுப்­ப­தார்த்­தங்­களில் பாது­காப்­பான அளவு என சிபா­ரிசு செய்­யப்­பட்ட அள­விலும் கூடு­த­லான அளவு விப்றோன் என்னும் நச்சுப் பதார்த்தம் கண்­டு­பி­டிக்­கப்­பட்­டதே பிரச்­சி­னைக்கு மூல கார­ண­மாக இருந்­தது. கோழி­களில் பேன், உண்ணி போன்­ற­வற்றை நீக்­கு­வ­தற்­காக உப­யோ­கப்­ப­டுத்­தப்­படும்  விப்றோன் என்னும் நச்­சுப்­ப­தார்த்தம் தவ­று­த­லாக கோழி­களின் உணவில் கலந்­துள்­ளது. 

இந்த நச்சுப் பதார்த்தம் கோழி­களின் உடலில் சென்று எப்­ப­டியோ முட்­டைக்குள் புகுந்­து­விட்­டன. முட்­டைகள் மாச­டைந்த கார­ணத்­தினால் சுப்பர் மார்­கெட்­டு­க­ளி­லி­ருந்து மில்­லியன் கணக்­கான கோழி முட்­டைகள் மீளப் பெறப்­பட்டு அழிக்­கப்­பட்­டன. 

அதே­வேளை இது­போன்ற ஊழல் இலண்­ட­னுக்கு புதி­தா­ன­தல்ல. 2013ஆம் ஆண்டில் ஆயி­ரக்­க­ணக்­கான  கிலோ மாச­டைந்த குதிரை உணவை மீளப்­பெற்­றதன் பின்பு இதுவே அதி­க­ளவு கோழி­முட்­டை­களை சந்­தை­க­ளி­லி­ருந்து திரும்பப் பெற்ற சம்­ப­வ­மாகும். 

நாம் உணவுப் பொதி­களில் அச்­சி­டப்­பட்டு இருக்கும் வாச­கங்­களை நம்­பியே உணவுப் பொருட்­களை சுப்பர் மார்­கெட்­டு­க­ளி­லி­ருந்து விலை கொடுத்துப் பெற்று உண்­கின்றோம். இருப்­பினும் மாச­டைந்த உண­வு­களால் பெரும் அனர்த்­தங்­களே விளைந்­தி­ருக்­கின்­றன. 

புரதம் நிறைந்த பால்மா என்னும் தோற்­றப்­பாட்டை ஏற்­ப­டுத்­து­வ­தற்­காக சீன­நாட்டில் மெலி­லமின் என்னும் நச்­சுப்­பொருள் பால்­மாவில் கலந்து தயா­ரித்து விநி­யோகம் செய்­ததன் விளை­வாக ஆறு குழந்­தைகள் மர­ணத்தை தழு­வி­ய­துடன் 50,000 க்கு அதி­க­மானோர் நோய்­வாய்ப்­பட்டு வைத்­திய சாலை­களில் அனு­ம­திக்­கப்­பட்­டனர். பல நாடு­களில் சுற்­று­லாப்­ப­ய­ணிகள் மெதனோல் மற்றும் குளோ­ரோபோம் கலந்த  மது­வ­கை­களை  அருந்தி நோய்­வாய்ப்­பட்­டதும் செய்­தி­க­ளாகப் பத்­தி­ரி­கை­களில் வெளி­வந்­தன. 

நமது நாட்டில் சில மாதங்­க­ளுக்கு முன்பு உயரும் கோழி முட்­டை­களின்    விலையைக் குறைப்பதற்காக கூட்டுறவு மற்றும் உள்நாட்டு வர்த்தக அமைச்சகம் ஐந்து மில்லியன் முட்டைகளை இறக்குமதி செய்து விநியோகிக்கத் தீர்மானித்திருக்கிறது என  பத்திரிகைச் செய்தி வெளிவந்தது. மேலும் குக்கீஸ்,பிஸ்கட்டுகள், சொக்லெட்டுகள், மயோனிக்ஸ் போன்ற கோழி முட்டையைச் சேர்த்து உற்பத்தி செய்யும் பொருட்கள் தாராளமாக இறக்குமதி செய்யப்படுகின்றன. இப்பொருட்களில் எவ்வளவுவீதம் மாசு காணப்படுகின்றது என பகுப்பாராய்ந்து பார்த்துக் கொள்வனவு செய்வது மிக அவசியமல்லவா?