சிதைக்கப்பட்ட நாணயத் தாள்களை மாற்றிக்கொள்வதற்கு வழங்கப்பட்ட கால எல்லையை, 2018 மார்ச் மாதம் 31ஆம் திகதி வரை நீடிக்குமாறு, ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன, மத்திய வங்கிக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கியுள்ளார்.

சேத­ம­டைந்த நாணயத் தாள்­களை 2018 ஜனவரி மாதம் முதலாம் திக­திக்கு முன்னர் மாற்றிக்  கொள்­ளு­மாறு இலங்கை மத்­திய வங்கி அறி­வித்­துள்­ளது. 

சிதைக்­கப்­பட்ட நாணயத் தாள்கள் மற்றும் கிழிந்த நாணயத் தாள்­களை வைத்­தி­ருப்­ப­வர்கள் அருகில் உள்ள இலங்கை மத்­திய வங்கி கிளை­களில் மாற்றிக் கொள்­ளு­மாறு அறி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

நாண­யத்­தாள்­களில் எழு­துதல், அவற்றை ஏதேனும் ஒரு வகையில் சிதைத்தல் மட்­டு­மல்­லாது அவற்றை வைத்­தி­ருப்­பதும் தண்­ட­னைக்­கு­ரிய குற்­ற­மாகும் என மத்­திய வங்கி தெரி­வித்­துள்­ளது. எனவே சிதைக்­கப்­பட்ட நாண­யத்­தாள்கள் மற்றும் கிழிந்த நாண­ய­த்தாள்­களை எதிர்­வரும் முதலாம் திக­திக்கு முன்னர் இலங்கை மத்­திய வங்கி அல்­லது மத்­திய வங்கி கிளை­களில் கொடுத்து மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும்.

டிசம்பர் மாதம் 31 ஆம் திக­திக்கு பின்னர் சிதை­வுக்­குள்­ளான நாண­யத்­தாள்கள் செல்­லு­ப­டி­யற்­ற­தாகும். அவற்றை பாவ­னைக்­குட்­ப­டுத்த முடி­யாது. அத்­தோடு நாண­யத்­தாள்­களை வேண்­டு­மென்றே சேதப்­ப­டுத்தல் 1949 ஆம் ஆண்டு இலக்கம் 58 நிதி சட்டத்திற்கு அமைவாக தண்டப் பணம் அல்லது சிறை தண்டனை வழங்கக்கூடிய குற்றமாகும் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

இந்நிலையில், மக்களிடமுள்ள அத்தகைய நாணயத் தாள்களை வர்த்தக வங்கிக் கிளைகளில் மாற்றிக்கொள்வதற்கு மேலும் சந்தர்ப்பத்தை வழங்கும் வகையிலேயே, அந்த கால எல்லை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது.