அமெ­ரிக்க ஜனா­தி­பதி தேர்­தலில் ஜன­நா­யகக் கட்­சியின் சார்பில் போட்­டி­யிட எதிர்­பார்த்­துள்ள முன்னாள் இரா­ஜாங்க செய­லாளர் ஹிலாரி கிளின்டன் மான்­செஸ்டர் பிராந்­தி­யத்­தி­லுள்ள நியூ­ஹம்­ஷி­யரில் கடந்த வெள்­ளிக்­கி­ழமை இடம்­பெற்ற தேர்தல் பிர­சார நட­வ­டிக்­கையின் போது, அந்­நி­கழ்வில் ஒலிக்­கப்­பட்ட இசைக்கு ஏற்ப ஏனைய பெண் அர­சி­யல்­வா­தி­க­ளுடன் நடன அசைவை மேற்கொண்ட போது எடுக்கப்பட்ட படங்கள்.