இலங்கை ஒருநாள் கிரிக்கெட் அணியின் தலைமைப் பதவி மீண்டும் மாற்­றப்­ப­டக்­கூ­டிய சாத்­தி­யங்கள் இருப்­ப­தாக தக­வல்கள் வெளி­யா­கி­யுள்­ளன.

இலங்கை டெஸ்ட் அணிக்கு தினேஷ் சந்­தி­மாலும், ஒரு நாள் மற்றும் இரு­ப­துக்கு 20 அணிகளுக்கு உபுல் தரங்­கவும் தலை­வர்­க­ளாக செயற்­பட்டு வரு­கின்­றனர்.

இந்­நி­லையில் ஒருநாள் தலைமைப் பொறுப்­பி­லி­ருந்து உபுல்­த­ரங்­கவை நீக்­கு­வ­தற்கு உத்­தே­சித்­துள்­ள­தாக தக­வல்கள் வெளி­யா­கி­யுள்­ளன.

அடுத்து இலங்கை ஒருநாள் மற்றும் இரு­ப­துக்கு 20 அணி­க­ளுக்கு திரி­மான்ன அல்­லது திஸர பெரேரா ஆகி­யோரில் ஒருவர் நிய­மிக்­கப்­ப­டலாம் என்றும் எதிர்­பார்க்­கப்­ப­டு­கி­றது.

ஒரு அணித் தலை­வ­ராக உபுல் தரங்­கவின் செயற்­பா­டுகள் போதா­மையே இந்த திடீர் முடி­வுக்கு காரணம் என்றும் தெரி­விக்­கப்­ப­டு­கி­றது.

அணி வீரர்­களை ஒருங்­கி­ணைத்து அவர்­க­ளுக்கு ஊக்­க­ம­ளித்து ஆட்டத்தின் போக்கை மாற்றக்கூடிய தொழில்நுட்ப ரீதியான போக்கு உபுல் தரங்கவிடம் இல்லை என்ப தால் அவ ருக்கு பதில் மாற்றுத் தலை வரை நியமிக்க இலங்கைக் கிரிக்கெட் நிறுவனம் உத்தேசித்துள்ளதாக அறியக்கிடைக்கின்றது.