நான்கு அரிசி வகை­களின் விலைகள் இன்று முதல் அமு­லுக்கு வரும் வகையில் மேலும் குறைக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தாக ச.தொ.ச. நிறு­வ­னத்தின் தலைவர் டி.எம்.கே.பி.தென்­னக்கோன் தெரி­வித்தார். 

அதற்­க­மை­வாக வெள்ளை அரிசி  65 ரூபா­வா­கவும் நாட்டு அரிசி 73 ரூபா­வா­கவும் உடைந்த அரிசி 60 ரூபா­வா­கவும்  சம்பா  80 ரூபா­வா­கவும்  விற்­கப்­ப­ட­வுள்­ள­தா­கவும் அவர் குறிப்­பிட்டார். 

ச.தொ.ச. தலை­மை­ய­கத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற ஊட­க­வி­ய­லாளர் மாநாட்­டில்  அவர் மேலும் உரை­யாற்­று­கையில், 

நாட்டில் ஏற்­பட்­டுள்ள அரிசி  விலை­யேற்றம் கார­ண­மாக மக்­க­ளுக்கு சாதா­ரண விலையில் அரி­சியை நாடெங்கும் சில்­ல­றை­யா­கவும் மொத்­த­மா­கவும் விநி­யோ­கிக்க ச.தொ.ச. நிறு­வனம் முடிவு செய்­துள்­ளது.  நாடு பூரா­க­வு­முள்ள 370 ச.தொ.ச. நிறு­வ­னத்­தி­ன் கிளைகள் ஊ­டாக சாதா­ரண விலையில் அரிசி உட்­பட அத்­தி­யா­வசியப் பொருட்­களை  நியா­ய­மான விலை­யில ச.தொ.ச. நிறு­வனம் வழங்கி வரு­கின்­றது. 

நாட்டில் ஏற்­பட்ட வரட்­சி­யினால் அரிசி உற்­பத்­தியில் ஏற்­பட்­டுள்ள வீழ்ச்சி கார­ண­மா­கவே விலை உயர்­வ­டைந்­துள்­ளது. வாழ்க்கைச் செல­வுக்­கான அமைச்­ச­ரவை உப குழுவின் அனு­ம­தி­யுடன் 50 மெட்­ரிக்தொன் அரிசி இறக்­கு­மதி செய்ய முடிவு செய்து தற்­போது ஒரு இலட்சம் கிலோ அரிசி முதல் கட்டமாக இறக்குமதி செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்தார்.