நல்லத்தண்ணி சிவனொளிபாத மலைப் பகுதியில் இருந்த குப்பைமேடு சரிந்தமையால் சிவனொளிபாத மலைக்கு செல்லும் பாதை சேதமாகியுள்ளது. 

சிவனொளிபாத மலையின் மாகிரிதம்ப எனும் பகுதியிலே நேற்று மதியம் குப்பை மேடு சரிந்துள்ளது. 

பருவகாலத்தில் மலையுச்சிக்கு செல்லும் பாத யாத்திரிகளினால் வீசப்பட்ட பிளஸ்ரிக் போத்தல்கள் உட்பட கழிவுகள் சேகரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த குப்பை மேடே இவ்வாறு சரிந்துள்ளது. 

கடந்த சில நாட்களாக தொடர்ச்சியாக பெய்து வந்த அடை மழையினால் சேகரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த கழிவுகளை அகற்ற முடியாத நிலை ஏற்பட்டிருந்ததாகவும், உடனடியாத அக் கழிவுகளை அகற்ற நடடிக்கை எடுப்பதாகவும் சிவனொளிபதமலை நாயக்க தேரர் தெரிவித்தார். 

மேலும் குப்போமேடு சரிவினால் மலையுச்சிக்கு செல்லும் நடை பாதை சேதமானதுடன் பாதையோரமிருந்த பாதுகாப்பு இரும்பு வேலியும் சேதமடைந்துள்ளது.