தீபாவளி பண்டிகையை  முன்னிட்டு மலையகம் முழுவதும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

தீபாவளியை முன்னிட்டு இன்று  ஹட்டனில் வர்த்தக நிலையங்களில் மக்கள் கூட்டம் சாதாரண அளவில் அத்தியாவசிய பொருட்களை  மட்டும் கொள்வனவு செய்ததை காணக் கூடியதாக இருந்தது

மேலும் கொழும்பிலிருந்து ஹட்டன் மற்றும் மலையகத்தில் உள்ள பிரதான நகரங்களுக்கு விசேட பஸ் சேவை முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளது.

பெருந்தோட்ட பகுதியில் தோட்ட தொழிலாளர்கள் பொருளதார ரீதியாக பெருமளவு பாதிக்கப்பட்ட இந்நிலையில் தீபாவளி முற்பணமாக 6500 ரூபா வழங்கப்பட்ட போதிலும், மேலதிக கொடுப்பனவுகள் வழங்கப்படும் என கூறிய கம்பனிகள் தொழிலாளர்களுக்கு வழங்காத நிலையில்  இம்மக்கள் குடும்பங்களுக்கு தேவையான பொருட்களை கூட கொள்வனவு செய்ய முடியாது அவலப்படுகின்றனர்.