வேல்ஸ் நகரில், குடலை வெளிப்புறமாகக் கொண்டு பிறந்த குழந்தைக்கு வெற்றிகரமாக சத்திர சிகிச்சை செய்யப்பட்டு குடல் மீண்டும் உள்ளே பொருத்தப்பட்டது.

ஏவா ரோஸ் நைட்டிங்கேல் என்ற இந்தக் குழந்தையின் வயிற்றுச் சுவர்கள் போதுமான இடம் கொடுக்காததாலேயே குழந்தையின் குடல், பிறக்கும்போதே உடலுக்கு வெளிப்புறம் தள்ளப்பட்டிருந்தது. 

இதனால் அந்தக் குழந்தைக்கு உணவூட்டவும் பராமரிக்கவும் கடும் சிரமம் ஏற்பட்டது.

இதையடுத்து அந்தக் குழந்தைக்கு சத்திர சிகிச்சை செய்யத் தீர்மானிக்கப்பட்டது. அதன்படி, மூன்று மணி நேர சிகிச்சையின் பின் வெற்றிகரமாகக் குடல் அந்தக் குழந்தையின் வயிற்றினுள் வைத்துப் பொருத்தப்பட்டது.

மூன்று வார காலம் மருத்துவக் கண்காணிப்பில் இருந்த இந்தக் குழந்தை தற்போது பூரண உடல் நலத்துடன் வீடு திரும்பியுள்ளது.