நீடித்து உழைக்கும் நுகர்வோர் சாதனங்களின் விற்பனையில் நாட்டில் முன்னிலை வகித்து வருகின்ற நிறுவனமான சிங்கர் ஸ்ரீலங்கா பீஎல்சி, ஆசியாவில் உள்ள மிகவும் சிறந்த மற்றும் எரிசக்தித் திறன் கொண்ட குளிர்சாதனப்பெட்டிகளுள் ஒன்றான Singer GEO Smart இனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

2013 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்டு மிகவும் வெற்றிகரமான உற்பத்தியாக மாறிய Singer GEO குளிர்சாதனப்பெட்டியுடன் ஒப்பிடுகையில், தொழில்நுட்பரீதியாக மேம்படுத்தப்பட்ட அதன் உற்பத்தி வடிவமே Singer GEO Smart ஆகும். 100 வீத சூழலுக்கு தீங்கற்ற R600a குளிர்பதனத்துடன் வெளிவருகின்ற Singer GEO Smart  ஆனது மின்சாரத் திறனில் 50 வீத அதிகரிப்பைத் தருகின்றது. 

செப்புக் குழாயானது (Copper tubing) அது நீடித்து உழைப்பதையும், குறைந்த அளவில் பேணற்சேவை தேவைப்படும் ஒன்றாகவும் திகழ்வதற்கு உத்தரவாதமளிப்பதுடன், அதன் LED lighting ஆனது அதியுயர் பிரகாசம் கொண்டதாகவும், நீடித்து நிலைப்பதாகவும் உள்ளதுடன், எரிசக்தியையும் சேமிக்க உதவுகின்றது. 

உள்நாட்டில் Regnis தொழிற்சாலையில் தயாரிக்கப்படும் Singer GEO Smart நாடளாவியரீதியிலுள்ள அனைத்து சிங்கர் காட்சியறைகளிலும் கிடைப்பதுடன், அதன் அமுக்கிக்கு (Compressor) 10 வருட சிங்கர் உத்தரவாதமும் கிடைக்கப்பெறுகின்றது. 6 வடிவங்களில் கிடைக்கும் இதில் Inverter, No Frost  மற்றும் Direct Cool தெரிவுகள் அடங்கியுள்ளதுடன், இதில் ஆகவும் பெரிய அளவிலான வடிவமானது 230 லீட்டர் கொள்ளளவு உடையது.

ஏராளமான மிகச் சிறந்த தொழில்நுட்ப அம்சங்களைக் கொண்டுள்ள Singer GEO Smart குளிர்சாதனப்பெட்டி, smart தொழில்நுட்பத்தை வழங்குவதுடன், உணவை நீண்ட நேரத்திற்கு வைத்துப் பேணுவதற்கு உதவி, உயர் மட்டங்களில் எரிசக்தித் திறனையும் வழங்குகின்றது. சுற்றுச்சூழல் வெப்பநிலை கட்டுப்படுத்தி (Ambient Temperature Sensor), மின்சார ஏற்றத்தாழ்வு கட்டுப்படுத்தி (Power Fluctuation Sensor), சுமை கட்டுப்படுத்தி (Load Detector), கதவு காப்பு (Door Sentry) மற்றும் இரட்டை வெப்பநிலைக் கட்டுப்பாடு (Dual Temperature Control) ஆகியன இந்த smart தொழில்நுட்பத்தில் அடங்கியுள்ளன. Ambient Temperature Sensor தொழில்நுட்பமானது வெளி அறை வெப்பநிலையை குளிர்சாதனப்பெட்டி இனங்கண்டு, அதற்கு அமைவாக குளிர்சாதனப்பெட்டியினுள் வெப்பநிலை சீராக்கப்படுகின்றது. Power Fluctuation Sensor தொழில்நுட்பமானது மின்சார விநியோகத்தில் ஏற்படும் ஏற்றத்தாழ்வுகளை இனங்கண்டு குளிர்சாதனப்பெட்டியின் அமுக்கியானது (compressor) 157 வாற்று முதல் 255 வாற்று வரை தொழிற்பட இடமளிக்கின்றது. 

மின்சார விநியோகம் 250 வாற்றுக்கும் மேலாக அதிகரிக்கும் பட்சத்தில் மின்வலு காப்பு முறைமையானது (Power Guard) மின்சார விநியோகம் துண்டிக்கப்படுவதை உறுதிசெய்து compressor இற்கு எவ்வித சேதமும் இடம்பெறாமால் பாதுகாக்கின்றது. Load Detector தொழில்நுட்பமானது குளிர்சாதனப்பெட்டியினுள் வைக்கப்பட்டுள்ள உணவு வகைகளின் அடிப்படையில் வெப்பநிலையை சீராக்குவதுடன், Door Sentry ஆனது கதவு திறக்கப்படுகின்ற தடவைகளின் அடிப்படையில் தேவையான வெப்பநிலை அளவு தொடர்பான சீராக்கலை மேற்கொள்கின்றது. எப்போதும் மேற்பாக மற்றும் கீழ்ப்பாக வெப்பநிலைகள் கண்காணிக்கப்படுவதுடன், Dual Temperature Control Sensor முறைமையினூடான அவை சீராக்கப்படுகின்றன.

இலங்கையில் முதன்முதலாக R600a வாயுத் தொழில்நுட்பத்துடன் அறிமுகமாகிய Singer GEO உற்பத்தி வரிசை 2013 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகமாகியிருந்தது. ஓசோன் படையில் ஏற்படும் பாதிப்பு மற்றும் அதிகரித்துச் செல்லும் புவி வெப்பம் ஆகியவற்றிற்கு பாரியளவில் பங்களிக்கும் HFC குளிர்சாதனப்பெட்டிகளுக்கு மாற்றீடாக 100 வீத சூழலுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தாத ஒன்றாக R600a வாயு உள்ளது. மொன்றியல் உடன்படிக்கையின் கீழ் 2040 ஆம் ஆண்டில் மட்டுமே R600a வாயு பாவனை கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், இலங்கையில் R600a வாயு குளிர்சாதனப்பெட்டிகளை ஊக்குவிக்கும் முயற்சிகளை முன்னெடுத்து அத்தேவைப்பாட்டினை இரு தசாப்தங்களுக்கு முன்பதாகவே சிங்கர் நடைமுறைப்படுத்தியுள்ளது. R600a குளிர்சாதனப்பெட்டிகளின் பயன்கள் மற்றும் முக்கியத்துவத்தை ஊக்குவிப்பதை இலக்காகக் கொண்டு அனைத்து சந்தைப்படுத்தல் தொடர்பாடல்களும் முன்னெடுக்கப்படுவதுடன், நிறுவனம் தற்போது R134a வாயு குளிர்சாதனப்பெட்டிகளின் விற்பனையை முற்றாக நிறுத்தி, R600a குளிர்சாதனப்பெட்டிகளுக்கு முழுமையாக மாறியுள்ளது.

Singer GEO Smart குளிர்சாதனப்பெட்டிகளின் அறிமுக நிகழ்வில் தனது கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொண்ட சிங்கர் ஸ்ரீலங்கா பீஎல்சி நிறுவனத்தின் சந்தைப்படுத்தல் துறை பணிப்பாளரான குமார் சமரசிங்க,

“2013 ஆம் ஆண்டில் அறிமுகம் செய்து வைக்கப்பட்ட Singer GEO ஆனது சிங்கர் ஸ்ரீலங்கா நிறுவனத்தைப் பொறுத்தவரையில் மகத்தான ஒரு வெற்றிப்பயணமாக அமைந்துள்ளதுடன், இது வரை 500,000 இற்கும் அதிகமான குளிர்சாதனப்பெட்டிகள் விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளன. 

தற்காலத்து நுகர்வோரின் எதிர்பார்ப்புகளை ஈடு செய்யும் உற்பத்திகளை வடிவமைப்பதில் எரிசக்தி திறன் மற்றும் smart தொழில்நுட்பம் ஆகியன முக்கிய காரணிகளாக உள்ளமையைக் கருத்தில் கொண்டு, Singer GEO குளிர்சாதனப்பெட்டிகளை அடுத்த மட்டத்திற்கு எடுத்துச் செல்லும வகையில் smart தொழில்நுட்பம் கொண்ட Singer GEO Smart குளிர்சாதனப்பெட்டியை அறிமுகம் செய்து வைத்துள்ளோம். நீண்ட காலமாக மேற்கொள்ளப்பட்ட விரிவான ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்திப் பணிகள் மூலமாக பல்வேறு தொழில்நுட்பத் திறன்களை அறிமுகப்படுத்த எம்மால் முடிந்துள்ளதுடன், Singer GEO Smart குளிர்சாதனப்பெட்டிகளில் சந்தையில் மிகவும் பிரபலமடையும் என உறுதியாக நம்புகின்றோம்” என்று குறிப்பிட்டார்.

சிங்கர் ஸ்ரீலங்கா நிறுவனம் Beko, Huawei, Dell, Moulinex, Tefal, Singer, SISIL, Samsung, Hitachi, TCL, Sony, Sharp, Whirlpool மற்றும் Mitsubishi போன்ற அதியுயர் தரம் கொண்ட சர்வதேச வர்த்தகநாமங்களை நுகர்வோருக்கு வழங்குவதில் பெயர்பெற்று விளங்குகின்றது.  420 இற்கும் மேற்பட்ட சில்லறை வர்த்தக காட்சியறைகள், நாடளாவியரீதியிலுள்ள 2,800 முகவர்கள் மற்றும் அதற்கு ஈடாக ஸ்தாபிக்கப்பட்டுள்ள விற்பனைக்குப் பின்னரான பேணற்சேவை வலையமைப்பு ஆகியவற்றுடன், இலங்கையில் மிகவும் பாரிய விநியோக வலையமைப்பின் மூலமாக தனது நுகர்வோருடன் அது தொடர்ந்தும் இடைத்தொடர்பாடல்களைப் பேணி வருகின்றது. கொள்வனவுகளை மேற்கொள்ளும் போது நுகர்வோருக்கு மகத்தான அளவில் சௌகரியம் மற்றும் நெகிழ்வுத்தன்மையை வழங்கும் முகமாக, வட்டியில்லா கொள்வனவுத் திட்டங்கள், விசேட தள்ளுபடிகள், பழையதை கையளித்து புதியதை வாங்கும் போது தள்ளுபடிகள், இலவச சலுகைகள் மற்றும் கடனட்டை சலுகைகள் ஆகியவற்றை சிங்கர் தனது நுகர்வோருக்கு வழங்கிவருகின்றது.