இவ் வருடத்தின்  அமைதிக்கான நோபல் பரிசு சர்வதேச அளவில் அணு ஆயுதங்களுக்கு எதிராக போராடி வந்த International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) என்ற அமைப்பிற்கு உத்தியோகபூர்வமாக இன்று ஒஸ்லோவில் அறிவிக்கப்பட்டது.  

அமெரிக்கா மற்றும் வட கொரியா ஆகிய இரு நாடுகளுக்கிடையில்  நிலவி வரும் அசாதாரண சூழலை தடுக்கவும், அணு ஆயுத பயன்பாட்டை முற்றிலுமாக ஒழிக்கவும் போராடியதற்காக இந்த நோபல் விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

சர்வதேச சட்டங்களுக்கு உட்பட்டு அணு ஆயுதங்களை தடை செய்வதற்கான தொடர் முயற்சியிலும், அணு ஆயுத போரினால் ஏற்படும் விளைவுகளையும், துயரங்களையும் ICAN அமைப்பு  தொடர் பிரச்சாரங்களாக விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தி வருகிறது.

சுமார் 100ற்கும்  மேற்பட்ட நாடுகளில் இந்த அமைப்பு செயல்பட்டு வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது.