பிரான்ஸ் தலை­ந­க­ரான பாரிஸில் கடந்த வெள்ளிக்­கி­ழமை இடம் பெற்ற பயங்­க­ர­வாத தாக்­கு­தலை அடுத்து உலக பொரு­ளா­தாரம் பாரிய பின்­ன­டைவை சந்­திக்கும் என பொரு­ளா­தார நிபு­ணர்கள் சுட்­டிக்­காட்­டி­யுள்­ளனர்.

graph down

இந்த தாக்­குதல் கார­ண­மாக ஐரோப்­பாவின் சுற்­று­லாத்­துறை பாரிய வீழ்ச்­சியை சந்­திக்க கூடிய சாத்­தி­யக்­கூ­றுகள் தென்­ப­டு­வ­தாக சுட்­டிக்­காட்­டப் பட்­டுள்­ளது.

பாரிஸ் நகரம் ஆயுததாரி­க­ளின் தாக்­கு­த­லுக்கு உள்­ளா­னதை தொடர்ந்து ஐரோப்­பாவில் மேலும் பல நக­ரங்­க­ள் பயங்­க­ர­வா­தி­களின் தாக்குதலுக்கு இலக்­காக கூடும் என்று இரா­ணுவ உள­வுப்­பி­ரி­வுக்கு தகவல் கிடைத்­துள்­ள­தாக தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்ள நிலையில் ஐரோப்பா நோக்கி வரும் சுற்­று­லாப்­ப­ய­ணி­களின் எண்­ணிக்­கையில் கணி­ச­மான அளவு வீழ்ச்சி ஏற்­படும் என தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

நத்தார் பண்­டி­கைக்­காலம் நெருங்­கிக்­கொண்­டி­ருக்கும் நிலையில் ஏற்­பட்­டுள்ள பாது­காப்­பற்ற சூழ்­நி­லையில் நத்தார் காலத்து வர்த்­தக நட­வ­டிக்­கைகள் பாதிக்கப்படக் கூடிய சாத்­தி­யக்­கூ­றுகள் தென்­ப­டு­கின்­றன.

பிரான்ஸின் மொத்த தேசிய உற்­பத்­தியில் 7.5% வரை சுற்­று­லாத்­துறையில் இருந்து பெறப்­ப­டு­கின்­றது. இவ்­வா­றான நிலையில் நத்தார் காலத்தில் ஏற்­பட்­டுள்ள இவ் அசா­தா­ரண நிலை கார­ண­மாக சுற்­று­லாத்­து­றையில் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டு பிரான்ஸிற்கு மாத்திரமன்றி முழு ஐரோப்பாவின் பொருளாதாரத்திற்கு சவாலாக அமையும் என் சுட்டிக்காட்டப் பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.