கேப்­பாப்­பு­லவில் மக்­க­ளுக்குச் சொந்­த­மான 111ஏக்கர் காணியை விடு­விப்­ப­தற்­காக 148 மில்­லியன் ரூபாவை வழங்­கு­வ­தற்­கான அமைச்­ச­ர­வைப்­பத்­திரம் சிறைச்­சாலை மறு­சீ­ர­மைப்பு, மீள்­கு­டி­யேற்றம், புனர்­வாழ்வு மற்றும் இந்து சமய அலு­வல்கள் அமைச்­சினால் சமர்ப்­பிக்­கப்­பட்­டுள்ள நிலையில் நாளை செவ்­வாய்க்­கி­ழமை கலந்­து­ரை­யா­ட­லுக்கு எடுத்­துக்­கொள்­ளப்­படும் என தெரி­ய­வ­ரு­கின்­றது.

Image result for கேப்­பாப்­பு­லவு காணி விடு­விப்பு

முன்­ன­தாக ஜூலை 19ஆம் திகதி 189 ஏக்கர் காணி விடுவிக்­கப்­ப­டு­வ­தா­கவும் அதற்­காக 5மில்­லியன் ரூபா நிதியை இரா­ணு­வத்­திற்கு கைய­ளிக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தாக அமைச்சு ஏற்­க­னவே அறிவித்­தி­ருந்­தது. 

இருப்­பினும் குறித்த திக­தி­யன்று காணி­வி­டுவிப்பு நிகழ்வில் குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்ள காணி­களில் தமக்குச் சொந்­த­மான காணிகள் எதுவும் இல்­லை­யெனக் கூறிய அம்­மக்கள் போர்க்­கொடி தூக்­கி­ய­மையால் அந்­நி­கழ்வு கைவி­டப்­பட்­டி­ருந்­தது. 

இந்­நி­லையில் கடந்த ஜூலை 26ஆம் திகதி சிறைச்­சாலை மறு­சீ­ர­மைப்பு, மீள்­கு­டி­யேற்றம், புனர்­வாழ்வு மற்றும் இந்து சமய அலு­வல்கள் அமைச்சில் கலந்­து­ரை­யா­ட­லொன்றும் இடம்­பெற்­றி­ருந்தது.

இவ்­வா­றான நிலை­யிலே கேப்­பாப்­பு­லவு மக்கள் தொடர்ச்­சி­யாக 166நாட்கள் போராட்­டத்­தினை முன்­னெ­டுத்து வரு­கின்ற நிலை­யி­லேயே மேலும் 111ஏக்­கர்­களை விடு­விப்­ப­தற்­கான நட­வ­டிக்­கைகள் எடுக்­கப்­பட்­டுள்­ள­தாக தெரி­ய­வ­ரு­கின்­றது. 

இதே­வேளை கேப்­பாப்­புலவில் உள்ள 111 ஏக்கர் மற்றும் 70 ஏக்கர் இரண்டு ரூட்  காணியை விடு­விக்­கு­மாறு ஜனாதிபதி, பிரதமர், பாதுகாப்புச்செயலாளர், அமைச்சர் உள்ளிட்டவர்களுக்கு எதிர்க்கட்சித்தலைவர் நேற்று மீண்டுமொரு அவசரக் கடிதம் அனுப்பி யிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.