சிவ­லோ­க­நாதன் வித்­தி­யா­வுக்கு கூட்­டுப்­பா­லியல் வல்­லு­றவின் போது தலை யில் ஏற்­ப­டுத்­தப்­பட்ட காயத்­தினால் ஏற்­பட்ட குரு­திப்­பெ­ருக்கு, கழுத்துப் பகு­தி­யா­னது கழுத்துப் பட்­டி­யினால் நெரிக்­கப்­பட்­டமை, உள்­ளா­டை­யினை வாயினுள் திணித்­த­மையால் சுவா­சப்­பாதை தடை செய்­யப்­பட்­டமை ஆகிய மூன்று பிர­தான  கார­ணங்­க­ளி­னா­லேயே அவ­ரது மரணம் சம்­ப­வித்­துள்­ளது.

இக்­கா­யங்கள் ஒவ்­வொன்றும் தனித்­த­னி­யாக மர­ணத்தை ஏற்­ப­டுத்த கூடி­ய­ன­வாக காணப்­பட்­டன என்­ப­துடன் வித்­தியா சம்­பவ தினத்­தன்று காலை 7.30 க்கும் 9.30 க்கும் இடைப்­பட்ட நேரத்­திற்­குள்­ளேயே  உயி­ரி­ழந்­துள்ளார்.

 இவ்­வாறு  புங்­கு­டு­தீவு மாண­வி­யான சிவ­லோ­க­நாதன் வித்­தி­யாவின் கூட்­டுப்­பா­லியல் வல்­லு­றவு படு­கொலை வழக்கின்  23 ஆவது  சாட்­சி­யான சட்­ட­வைத்­திய விசேட நிபுணர் டாக்டர் உருத்­தி­ர­ப­சு­பதி மயூ­ரதன் ட்ரயல் அட்பார் நீதி­மன்றில் சாட்­சி­ம­ளித்தார்.  

வித்­தி­யாவின் கூட்டு பாலியல் வல்­லு­றவு படு­கொலை வழக்­கா­னது யாழ்ப்­பாணம் மேல் நீதி­மன்றில் அமைக்­கப்­பட்­டுள்ள மூன்று தமிழ் மொழி பேசும் மேல் நீதி­மன்ற நீதி­ப­தி­க­ளான பாலேந்­திரன் சசி­ம­கேந்­திரன் தலை­மை­யி­லான அன்­ன­லிங்கம் பிரே­ம­சங்கர், மாணிக்­க­வா­சகர் இளஞ்­செ­ழியன் ஆகியோர் அடங்­கிய ட்ரயல் அட்பார் நீதி­மன்றில் தொடர் விசா­ர­ணை­யாக இடம்­பெற்று வரு­கின்­றது.

 நேற்­றைய தினம் தொடர் வழக்கு விசா­ர­ணையின்  ஐந்­தா­வது நாளாக சாட்சிப் பதி­விற்­காக மன்று கூடி­யி­ருந்­த­போது இவ் வழக்கில் 23ஆவது சாட்­சியின் சாட்சிப் பதி­வுகள் ஆரம்­ப­மா­கி­யி­ருந்­தது. இந்த சாட்­சி­யத்தை அரச சட்­ட­வாதி நாக­ரட்ணம் நிஷாந்­து­டனும் ஏனைய அரச சட்­ட­வா­திகள் குழு­வி­ன­ரு­டனும் சட்டமா அதிபர் திணைக்கள பிரதி சொலிசிட்டர் ஜெனரல் குமார்ரட்ணம் நெறிப்படுத்தினார்.

 இதன்போதே சட்ட வைத்திய நிபுணர் இவ்வாறு சாட்சியமளித்தார்.

மாண­வி­யான சிவ­லோ­க­நாதன் வித்­தி­யாவின் கூட்­டுப்­பா­லியல் வல்­லு­றவு படு­கொலை வழக்கின்  23 ஆவது  சாட்­சி­யான சட்­ட­வைத்­திய விசேட நிபுணர் டாக்டர் உருத்­தி­ர­ப­சு­பதி மயூ­ரதன் ட்ரயல் அட்பார் நீதி­மன்றில் சாட்­சிய­ம­ளித்தார்.  

வித்­தி­யாவின் கூட்டு பாலியல் வல்­லு­றவு படு­கொலை வழக்­கா­னது யாழ்ப்­பாணம் மேல் நீதி­மன்றில் அமைக்­கப்­பட்­டுள்ள மூன்று தமிழ் மொழி பேசும் மேல் நீதி­மன்ற நீதி­ப­தி­க­ளான பாலேந்­திரன் சசி­ம­கேந்­திரன் தலை­மை­யி­லான அன்­ன­லிங்கம் பிரே­ம்­சங்கர், மாணிக்­க­வா­சகர் இளஞ்­செ­ழியன் ஆகியோர் அடங்­கிய ட்ரயல் அட்பார் நீதி­மன்றில் தொடர் விசா­ர­ணை­யாக இடம்­பெற்று வரு­கின்­றது.

 நேற்­றைய தினம் தொடர் வழக்கு விசா­ர­ணையின்  ஐந்­தா­வது நாளாக சாட்சிப் பதி­விற்­காக மன்று கூடி­யி­ருந்­த­போது இவ் வழக்கில் 23ஆவது சாட்­சியின் சாட்சிப் பதி­வுகள் ஆரம்­ப­மா­கி­யி­ருந்­தன. இந்த சாட்­சி­யத்தை அரச சட்­ட­வாதி நாக­ரட்ணம் நிஷாந்­து­டனும் ஏனைய அரச சட்­ட­வா­திகள் குழு­வி­ன­ரு­டனும் சட்டமா அதிபர் திணைக்கள பிரதி சொலிசிட்டர் ஜெனரல் குமார்ரட்ணம் நெறிப்படுத்தினார்.  இதன்போதே சட்ட வைத்திய நிபுணர் இவ்வாறு சாட்சியமளித்தார்.

சிவ­லோ­க­நாதன் வித்­தி­யா­வுக்கு கூட்­டுப்­பா­லியல் வல்­லு­றவின் போது தலையில் ஏற்­ப­டுத்­தப்­பட்ட காயத்­தினால் ஏற்­பட்ட குரு­திப்­பெ­ருக்கு, கழுத்துப் பகு­தி­யா­னது கழுத்துப் பட்­டி­யினால் நெரிக்­கப்­பட்­டமை, உள்­ளா­டை­யினை வாயினுள் திணித்­த­மையால் சுவா­சப்­பாதை தடை செய்­யப்­பட்­டமை ஆகிய மூன்று பிர­தான கார­ணங்­க­ளி­னா­லேயே அவ­ரது மரணம் சம்­ப­வித்­துள்­ளது.

இக்­கா­யங்கள் ஒவ்­வொன்றும் தனித்­த­னி­யாக மர­ணத்தை ஏற்­ப­டுத்த கூடி­ய­ன­வாக காணப்­பட்­டன என்­ப­துடன் வித்­தியா சம்­பவ தினத்­தன்று காலை 7.30 க்கும் 9.30 க்கும் இடைப்­பட்ட நேரத்­திற்­குள்­ளேயே உயி­ரி­ழந்­துள்ளார்.

இவ்­வாறு புங்­கு­டு­தீவு மாண­வி­யான சிவ­லோ­க­நாதன் வித்­தி­யாவின் கூட்­டுப்­பா­லியல் வல்­லு­றவு படு­கொலை வழக்கின் 23 ஆவது சாட்­சி­யான சட்­ட­வைத்­திய விசேட நிபுணர் டாக்டர் உருத்­தி­ர­ப­சு­பதி மயூ­ரதன் ட்ரயல் அட்பார் நீதி­மன்றில் சாட்­சி­யம­ளித்தார். 

வித்­தி­யாவின் கூட்டு பாலியல் வல்­லு­றவு படு­கொலை வழக்­கா­னது யாழ்ப்­பாணம் மேல் நீதி­மன்றில் அமைக்­கப்­பட்­டுள்ள மூன்று தமிழ் மொழி பேசும் மேல் நீதி­மன்ற நீதி­ப­தி­க­ளான பாலேந்­திரன் சசி­ம­கேந்­திரன் தலை­மை­யி­லான அன்­ன­லிங்கம் பிரே­ம்­சங்கர், மாணிக்­க­வா­சகர் இளஞ்­செ­ழியன் ஆகியோர் அடங்­கிய ட்ரயல் அட்பார் நீதி­மன்றில் தொடர் விசா­ர­ணை­யாக இடம்­பெற்று வரு­கின்­றது.

நேற்­றைய தினம் தொடர் வழக்கு விசா­ர­ணையின் ஐந்­தா­வது நாளாக சாட்சிப் பதி­விற்­காக மன்று கூடி­யி­ருந்­த­போது இவ்வழக்கில் 23ஆவது சாட்­சியின் சாட்சிப் பதி­வுகள் ஆரம்­ப­மா­கி­யி­ருந்­தன. இந்த சாட்­சி­யத்தை அரச சட்­ட­வாதி நாக­ரட்ணம் நிஷாந்­து­டனும் ஏனைய அரச சட்­ட­வா­திகள் குழு­வி­ன­ரு­டனும் சட்­டமா அதிபர் திணைக்­கள பிரதி சொலி­சிட்டர் ஜெனரல் குமார்­ரட்ணம் நெறிப்­ப­டுத்­தினார்.

இதன்­படி பிரதி சொலி­சிட்டர் ஜென­ர­லு­டைய வினாக்­க­ளுக்கு சாட்சி அளித்த சாட்சிப் பதி­வுகள்  பின்­வ­ரு­மாறு;

கேள்வி : உங்­க­ளு­டைய பெயர் என்ன?

பதில் : உருத்­தி­ர­ப­சு­பதி மயூ­ரதன்.

கேள்வி : உங்­க­ளு­டைய தொழில் என்ன?

பதில் : சட்ட வைத்­திய விசேட நிபுணர். 

கேள்வி : எங்கே பணி­யாற்­று­கிறீர்?

பதில் : யாழ். போதனா வைத்­தி­ய­சா­லையில்.

கேள்வி : இது­வரை எத்­தனை சட­லங்­களை பிரேத பரி­சோ­தனை செய்­துள்ளீர்?

பதில் : நான்­கா­யிரம் வரை.

கேள்வி : அவற்றில் எத்­தனை சம்­பந்­த­மாக நீதிமன்­றுக்கு சாட்­சி­ய­ம­ளித்­துள்ளீர்?

பதில் : 60 க்கும் மேற்­பட்ட சட­லங்­களின் பிரேத பரி­சோ­தனை சம்­பந்­த­மாக சாட்­சி­ய­ம­ளித்­துள்ளேன்.

கேள்வி : 2015.05.14 ஆம் திகதி பிரேத பரி­சோ­த­னை­யொன்றை மேற்­கொண்­டி­ருந்­தமை  தொடர்­பாக ஊர்­கா­வற்­றுறை நீதிமன்­றுக்கு அறிக்கை சமர்ப்­பித்­தி­ருந்­தீரா?

பதில் : ஆம். 

கேள்வி : என்ன வழக்கு சம்­பந்­த­மாக?

பதில் : வித்­தி­யாவின் வல்­லு­றவு கொலை தொடர்­பான பிரேத பரி­சோ­தனை அறிக்கை சம்­பந்­த­மாக.

கேள்வி : அந்த வழக்­கி­லக்கம் என்ன?

பதில் : B116/15

கேள்வி : அவர் இறந்­தது எப்­போது?

பதில் : அவ­ரது உடல் 14.05.2015 கண்­டெ­டுக்­கப்­பட்­டது. 

கேள்வி : அந்த பிரேத பரி­சோ­த­னையை மேற்­கொள்ள கட்­ட­ளை­யிட்­டது யார்?-

பதில் : ஊர்­கா­வற்­றுறை நீத­ிவான்­ நீ­தி­மன்ற நீதிவான் லெனின்­குமார். 

கேள்வி : சட­லத்தை யார் பிரேத பரி­சோ­த­னையின் போது அடை­யாளம் காட்­டி­யது? 

பதில் : குறித்த பெண்ணின் சித்­தி­யான  சறோ­ஜினி மற்றும் சகோ­த­ர­னான கார்த்தி.

கேள்வி : சடலம் காணப்­பட்ட ஸ்தலத்தில் அது எவ்­வாறு இருந்­தது?

பதில் : மல்­லாக்­காக முகம் மேலே பார்த்­த­வாறு இரண்டு கைகளும் பின்­புறம் மடித்து பிடரிப் பகு­தி­யில் ­வைத்து பச்சை நிற ரிபனால் பெரு­வி­ரல்கள் இரண்­டையும் சேர்த்து கட்­டப்­பட்­டி­ருந்­தது. வெள்ளை நிற பெனி­ய­னாலும் கூந்­தலின் ஒரு பகு­தி­யி­னாலும் கட்­டப்­பட்­டி­ருந்­தது. கால்கள் இரண்டும் 180 பாகைக்கு அதி­க­மாக விரிக்­கப்­பட்டு இரண்டு மரங்­களில் கட்­டப்­பட்­டி­ருந்­தன. வலது காலா­னது கறுப்பு நிற மார்புக் கச்­சையின் கிழிந்த ஒரு பகு­தி­யினால் அலரி மரத்­திலும் இடது காலா­னது இடுப்புப் பட்­டியால் அலரி மரத்­திலும் கட்­டப்­பட்­டி­ருந்­தன. இதனை எனது ஸ்தலக் குறிப்பில் குறிப்­பிட்­டுள்ளேன். (சாட்சி இதனை சைகை மூலம் செய்து காட்­டினார்). 

கேள்வி : ஸ்தலக் குறிப்பில் தலை பற்றி எவ்­வாறு குறிப்­பி­டப்­பட்­டுள்­ளது?

பதில் : வலப்­பு­ற­மாக திரும்பி இருந்­தது. பழு­த­டைதல் நிலை ஆரம்­ப­மா­வ­தற்­கான அறி­குறி தென்­பட்­டது. கண், மூக்கு வீங்­கி­யி­ருந்­தன. 

கேள்வி : காது தொடர்­பாக?

பதில் : இரத்தக் கசிவு இடப் பக்கக் காதில் ஏற்­பட்­டி­ருந்­தது. இங்கு இரத்தம் கலந்த திர­வ­மொன்று அதா­வது இறந்த உட­லி­லி­ருந்து வெளி­யேறும் திர­வமும் காணப்­பட்­டது. 

கேள்வி : மூக்குத் தொடர்­பாக?

பதில் : அதுவும் காதில் ஏற்­பட்­டி­ருந்­ததைப் போன்றே காணப்­பட்­டது. 

கேள்வி : வாய் தொடர்­பாக?

பதில் : பகுதி அளவில் திறந்து காணப்­பட்­டது. அதனுள் பெண்கள் அணியும் உள்­ளாடை திணிக்­கப்­பட்­டி­ருந்­தது. 

கேள்வி : வாயினுள் திணிக்­கப்­பட்­டி­ருந்த உள்­ளாடை தெளி­வாகத் தெரிந்­ததா?

பதில் : முத­லா­வது பார்­வையில் தெரி­ய­வில்லை. பின்னர் பாட­சாலை செல்லும் பெண்­ணொ­ருவர் அணியும் ஆடை­களை கணக்­கிட்­டுப்­பார்த்­த­போது உள்­ளாடை இருக்­க­வில்லை. இதன் பின்னர் அவ­தா­னித்­த­போது வாயினுள் உள்­ளாடை திணிக்­கப்­பட்­டி­ருந்­தமை அவ­தா­னிக்­கப்­பட்­டி­ருந்­தது. வாயில் இருந்து வெளியேறும் உமிழ் நீரால் குறித்த உள்­ளாடை நனைந்து நாக்குப் போலவே முன்னர் தெரிந்­தது. 

கேள்வி : ஸ்தலக் குறிப்பில் உடலில் மற்­றைய பகுதி தொடர்­பாக ?

பதில் : மார்பு, உடல் காயங்கள் இல்லை. கட்­டப்­பட்­டி­ருந்த கட்­டுக்­களை நீக்கி உடலை பின்­புறம் திருப்பிப் பார்த்­த­போது பிட்டப் பகு­தியில் உராய்வுக் காயம் காணப்­பட்­டது. முதுகில் காயம் இல்லை. 

கேள்வி : கட்­டுக்­களை அவிழ்க்க உத­வி­யது யார்?

பதில் : சோக்கோ பிரிவுப் பொலிஸார். 

கேள்வி : ஸ்தலத்தில் வைத்து உடலில் இருந்து வேறு என்ன சான்­று­களை எடுத்­தீர்கள்?

பதில் : யோனிப் பகு­தி­யி­லி­ருந்து இரண்டு மாதி­ரி­க­ளையும் மார்புப் பகு­தி­யி­லி­ருந்து இரண்டு தலை முடி­க­ளையும் எடுத்தோம்.

கேள்வி : சட­லத்தின் கழுத்துப் பகு­தியை அவ­தா­னித்­தீரா?

பதில் : பாட­சாலை கழுத்துப் பட்­டி­யான பச்சை நிற­மான பட்­டியால் இறுக்­கப்­பட்­டி­ருந்­தது. இடப் பக்கக் கழுத்தின் மேற்­ப­கு­தியில் ஒரு நுனியும் மறு நுனி­யா­னது அலரி மரத்தில் கட்­டப்­பட்­டி­ருந்­தது. இவ்­வாறு கட்­டப்­பட்­டி­ருந்­த­மை­யா­னது நிலத்­தி­லி­ருந்து இரண்டு அடி உய­ரத்­தி­லாகும். 

வித்தியாவின் மரணத்திற்கு காரணமான மூன்று காரணிகள் - பகுதி 01

வித்தியாவின் மரணத்திற்கு காரணமான மூன்று காரணிகள் - பகுதி 02