ஜப்­பா­னிய மல­ச­ல­கூட உப­க­ரண உற்­பத்தி நிறு­வ­ன­மொன்று தன்­னி­யக்க ரீதியில் முழு­மை­யாக சுத்­தி­க­ரிப்பை மேற்கொள்­ளக்­கூ­டிய மல­ச­ல­கூட உப­க­ர­ண­மொன்றை உரு­வாக்கியுள்­ளது.டோரோ என்ற நிறு­வ­னத்­தால்­ நி­யோ ரெஸ்ட் என்ற இந்த தன்­னி­யக்க மல­ச­ல­கூட உப­க­ரணம் வடி­வ­மைக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. இந்த அதி தொழில்­நுட்ப மல­ச­ல­கூட உப­க­ரணம் ஒருவர் அதற்கு அண்­மையில் வரு­கையில் சுய­மாக தனது மூடியைத் திறந்து கொள்­கி­றது. அத்­துடன் அது சுய­மா­கவே கழிவின் தன்­மை­யயை அறிந்து முழு­மை­யாக தன்னைத் தானே சுத்­தி­க­ரித்துக் கொள்­வ­துடன் உப­க­ர­ணத்­தி­லுள்ள நுண்­கி­ரு­மி­க­ளையும் அழிக்கிறது.இந்தத் தன்னியக்க மலசலகூட உபகரணத் தின் விலை 10,000 அமெரிக்க டொலராகும்.