கொழும்பு மற்றும் அதனை அண்டிய பிரதேசங்களில் நாளை மறுதினம் காலை 9.00 மணிமுதல் 15 மணித்தியாலயத்திற்கு நீர் விநியோகம் தடைப்படும் என தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை தெரிவித்துள்ளது.

Image result for கொழும்பில் நீர் வெட்டு virakesari

கொழும்பு, தெஹிவளை, கல்கிஸ்ஸை, கோட்டை, கடுவெல மாநகர சபைக்குட்பட்ட பகுதிகள், இரத்மலானை, பொரலஸ்கமுவ மற்றும் கொலன்னாவை நகர சபைக்குட்பட்ட பகுதிகள் மற்றும் கொட்டிகாவத்தை - முல்லேரியா பிரதேச சபைக்குட்பட்ட பகுதிகள் ஆகிய இடங்களில் நீர் விநியோகம் தடைப்படும் என தேசிய நீர் வழங்கல் மற்றும் வடிகாலமைப்புச் சபை தெரிவித்துள்ளது.