பான் ஏசியா வங்கி 2023 நிதியாண்டில் நிலையான செயல்திறனைப் பதிவு செய்கிறது ; தொடர்ச்சியான வெளிப்புற சவால்களுக்கு மத்தியிலும் வரிக்கு முந்தைய இலாபம் 258% அதிகரித்துள்ளது

26 Feb, 2024 | 04:45 PM
image

• ஆண்டிற்கான வரிக்கு முந்தைய இலாபம் ரூ. 2,328 மில்லியன், இது 258% அதிகரிப்பாகும்.

• வருடத்திற்கான நிகர வட்டி வருமானம் ரூ. 10,302 மில்லியன், இது 9% அதிகரிப்பாகும்.

• வருடத்திற்கான நிகர வர்த்தக இலாபம் ரூ. 1,027 மில்லியன், இது 823% அதிகரிப்பாகும்.

• மொத்த சொத்துக்கள் ரூ. 233 பில்லியன், இது 12% வளர்ச்சியாகும்.

• ஆண்டுக்கான செயற்பாட்டு இலாபம் ரூ. 3,326 மில்லியன், இது 202% அதிகரிப்பாகும்.

• வாடிக்கையாளர் வைப்புத் தொகை ரூ. 175 பில்லியன், இது 8% வளர்ச்சியாகும்.

• சொத்துகளின் மீதான வருமானம் (வரிக்கு முந்தைய) 1.06%, மீதான பங்கு வருமானம் 8.62%

• இயக்குநர்கள் குழு முதல் மற்றும் இறுதி பண ஈவுத்தொகை ஒரு பங்குக்கு ரூ. 0.25

• வங்கி சிறந்த மூலதனத்துடன் திருப்திகரமான திரவநிலையில் உள்ளது.

அடுக்கு 1 மூலதன விகிதம் 16.45% (குறைந்தபட்ச ஒழுங்குமுறை - 8.50%)

மொத்த மூலதன விகிதம் 18.52% (குறைந்தபட்ச ஒழுங்குமுறை - 12.50%)

ரூபா LCR 520.84%, அனைத்து நாணயம் LCR 458.18% (குறைந்தபட்ச ஒழுங்குமுறை 100%)

சட்டபூர்வ திரவ சொத்து விகிதம் (SLAR) - 38.55%

பான் ஏசியா பேங்கிங் கார்ப்பரேஷன் பிஎல்சி, சவாலான மேக்ரோ-பொருளாதார நிலைமைகளில் இருந்து வெளிப்படும் பல நெருக்கடிகளுக்கு மத்தியிலும் ஒரு நிலையான செயல்திறனைப் பிரதிபலித்துள்ளது. 2023 டிசம்பர் 31ஆம் திகதியுடன் முடிவடைந்த ஆண்டுக்கு வங்கியின் வரிக்கு முந்தைய இலாபம் ரூ. 2,328 மில்லியன் ரூபா. இது கடந்த ஆண்டின் இதே காலப்பகுதியுடன் ஒப்பிடுகையில் 258% அதிகரிப்பாகும்.

மேம்படுத்தப்பட்ட நிகர வட்டி வருமானம், அரசாங்கப் பத்திரங்கள் மூலம் அதிகரித்த வர்த்தக ஆதாயங்கள் மற்றும் குறைக்கப்பட்ட செலாவணி பரிமாற்ற இழப்பு ஆகியவற்றால் சாத்தியமாகியுள்ளது.

இலங்கைப் பொருளாதாரம், அமெரிக்க டொலருக்கு எதிரான LKR மற்றும் உள்நாட்டுக் கடன் உகப்பாக்கம் (DDO) அறிவிப்பைத் தொடர்ந்து IMF பிணை எடுப்புடன் ஒப்பிடுகையில், படிப்படியான பொருளாதார மீட்சிக்கான சில சாதகமான அறிகுறிகளையும், மேக்ரோ-பொருளாதார காரணிகளில் ஸ்திரத்தன்மையின் அளவையும் கடந்த ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகிறது. 

2022இல் கூட்டுக் குறைபாடு தொடர்பாக பயன்படுத்தப்பட்ட பல பொருளாதார சூழ்நிலை மாதிரிகள் 2023இல் தொடரப்பட்டன. எதிர்காலத்தில் ஏற்படக்கூடிய சாத்தியமான கடன் அபாயத்தை உறிஞ்சுவதற்கு போதுமான இடையகங்கள் உள்ளன. முந்தைய ஆண்டில் பயன்படுத்தப்பட்ட மேலடுக்குகளுக்கான கொடுப்பனவு 2023ஆம் ஆண்டிலும் தொடரப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டது. இதற்கிடையில், 2023ஆம் ஆண்டில் கடன் புத்தகத்தில் சுருக்கம் ஏற்பட்ட போதிலும், மேம்பட்ட கடன் எழுத்துறுதி தரநிலைகள் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த வசூல் மற்றும் மீட்பு முயற்சிகள் காரணமாக ஆரோக்கியமான கடன் தர மெட்ரிக்குகளுடன் ஆண்டை முடிக்க வங்கியால் முடிந்தது.

மேலும், 2023ஆம் ஆண்டில் இலங்கை அரசாங்கத்தின் சர்வதேச இறையாண்மை பத்திரங்களில் (SLISBs) முதலீடுகள் தொடர்பான குறைபாடுகளை வழங்குவதற்கான இடையகங்களை வங்கி அதிகரித்தது. வங்கியானது குறைபாடு கட்டணமாக 2023ஆம் ஆண்டில் சர்வதேச இறையாண்மை பத்திரங்கள் தொடர்பாக ஏறக்குறைய 2 பில்லியன் ரூபாவை அங்கீகரித்துள்ளது.

2023ஆம் ஆண்டுக்கான வட்டி வருமானம் கடந்த ஆண்டின் தொடர்புடைய காலத்துடன் ஒப்பிடுகையில் மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட காலப்பகுதியில் நிலவிய அதிக வட்டி விகிதங்கள் மற்றும் சந்தை நிலைமைகளுக்கு ஏற்ப வசதிகளின் மறு விலை விளைவின் காரணமாக 39% அதிகரித்துள்ளது. மேலும், இலங்கை அரசாங்கத்தின் ரூபாவில் குறிப்பிடப்பட்ட பத்திரங்களிலிருந்து (டி-பில்கள் மற்றும் பத்திரங்கள்) அதிகரித்த வட்டி வருமானம் வட்டி வருமானத்தின் வளர்ச்சிக்கு துணைபுரிந்தது, முந்தைய வருடத்துடன் ஒப்பிடுகையில் அதிகரித்த முதலீடுகள் மற்றும் அத்தகைய புதிய முதலீடுகள் மீதான அதிக வட்டி விகிதங்கள் விளைவாக, நிகர வட்டி வருமானம் கடந்த ஆண்டை விட 2023இல் 9% அதிகரித்துள்ளது.

2023ஆம் ஆண்டுக்கான வரிக்குப் பிந்தைய இலாபம் (PAT) ரூ. 1,855 மில்லியன். 2022ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடும்போது இது 7% குறைந்துள்ளது, முந்தைய ஆண்டு PATஆனது ஒரு முறை கணிசமான, ஒத்திவைக்கப்பட்ட வரி மாற்றத்தால் நேர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. இருப்பினும் 2023ஆம் ஆண்டில் வங்கியின் செயல்பாட்டு இலாபம் மூன்று மடங்கு அதிகரித்தது. (EPS) 2023ஆம் ஆண்டுக்கான ரூ. 4.19 மேலும், இயக்குநர்கள் குழு முதல் மற்றும் இறுதி பண ஈவுத்தொகையாக ஒரு பங்குக்கு ரூ. 0.25.

2023ஆம் ஆண்டுக்கான நிகர வட்டி வரம்பு (NIM) 4.67% குறைந்துள்ளதாக வங்கி தெரிவித்துள்ளது. இதற்கிடையில், மீளாய்வுக்கு உட்பட்ட ஆண்டிற்கான பங்கு மீதான வருமானம் (ROE) 8.62% மற்றும் சொத்துகள் மீதான வரிக்கு முந்தைய வருமானம் (ROA) 1.06% என வங்கி அறிவித்தது. இதற்கிடையில், வங்கியின் நிகர சொத்து மதிப்பு 31 டிசம்பர் 2023 நிலவரப்படி ஒரு பங்கின் மதிப்பு ரூ. 10% மதிப்பீட்டிற்குப் பிறகு 51.06 என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

வங்கியின் மொத்த சொத்துக்கள் 12%ஆக அதிகரித்து, 31 டிசம்பர் 2023 நிலவரப்படி, ரூ.175 பில்லியனுக்கு உயர்வடைந்துள்ளது.

வங்கி அதன் அனைத்து மூலதனம் மற்றும் பணப்புழக்க விகிதங்களையும் ஒழுங்குமுறை குறைந்தபட்ச தரநிலைகளுக்கு மேல் பராமரிக்கிறது. வங்கியின் அடுக்கு 1 மூலதன விகிதம் மற்றும் மொத்த மூலதன விகிதம் 31 டிசம்பர் 2023இல் முறையே 16.45% மற்றும் 18.52%ஆக இருந்தது. 

பான் ஏசியா வங்கியின் தலைவர் அரவிந்த பெரேர மற்றும் வங்கியின் பணிப்பாளர் / பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி நளீன் எதிரிசிங்க

மேலும், வங்கியின் அந்நியச் செலாவணி விகிதம் 31 டிசம்பர் 2023 நிலவரப்படி, 7.60%ஆக இருந்தது. 31 டிசம்பர் 2023 நிலவரப்படி மொத்த வங்கி நிலை சட்டபூர்வ திரவ சொத்து விகிதம் (SLAR) 38.55%ஆக உள்ளது. இதற்கிடையில், BASEL IIIஇன் கீழ் வங்கியின் பணப்புழக்க கவரேஜ் விகிதம் (LCR) சட்டபூர்வ குறைந்தபட்ச அளவை விட அதிகமாக இருந்தது. வங்கி அனைத்து நாணயங்களிலும் ரூபாய்களிலும் முறையே 458.18% மற்றும் 520.84% LCRஐ நிர்வகித்து வந்தது.

வங்கியின் செயல்திறன் குறித்து பான் ஏசியா வங்கியின் பணிப்பாளரும் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரியுமான நளீன் எதிரிசிங்க கருத்து தெரிவிக்கையில், 

“2023ஆம் ஆண்டுக்கான எங்களின் சிறப்பான செயல்திறன், பொருளாதார நெருக்கடிக்குப் பின்னரான எமது லட்சிய இலக்குகளை அடைவதற்கான பாதையில் நாம் ஸ்திரமாக உள்ளோம் என்பதை எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

2023ஆம் ஆண்டிற்கான PBTஇன் 250%க்கும் அதிகமான வளர்ச்சியானது, எங்கள் மூலோபாயத்தின் செயல்திறனை உறுதிப்படுத்துகிறது. சவாலான சந்தை நிலவரங்கள் இருந்தபோதிலும், பான் ஏசியா வங்கி அதன் புதுமையின் உணர்வையும், ஒரு குழுவாகச் செயல்பட முடியும் என்ற உணர்வையும் பயன்படுத்தி, இந்த ஊக்கமளிக்கும் செயல்திறனை வரவிருக்கும் ஆண்டிற்கான களத்தை அமைக்கிறது” என்றார்.

2022-2023 ஆம் ஆண்டிற்கான பிசினஸ் டுடேயின் சிறந்த 40 வணிக நிறுவனங்களின் தர வரிசையில் போர்ட்ஃபோலியோ, இலாபம் மற்றும் எடுக்கப்பட்ட அபாயங்கள், பின்னடைவு, ஆர்வம் மற்றும் சவால்களை எதிர்கொள்ளும் விதம் போன்ற அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் பான் ஏசியா வங்கி 5 ஸ்தானங்கள் முன்னேறியுள்ளது. 2023ஆம் ஆண்டில், LMDஆல் வங்கியானது 'மிகவும் விருது பெற்ற நிறுவனங்கள்' மற்றும் 'இலங்கையில் மிகவும் மதிக்கப்படும் நிறுவனங்களில்' ஒன்றாகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. மேலும், வங்கிக்கு Effie 2023இல் தங்கம் மற்றும் வெண்கல விருதுகள் மற்றும் பிளாக் டிராகன் விருதும், 2023 டிராகன் ஆஃப் ஏசியா சர்வதேச விருதுகள் ஆகியவை வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டுள்ளன,

வருடா வருடம் சீரான வளர்ச்சியைப் பதிவுசெய்து வரும் பான் ஏசியா வங்கியானது ‘உண்மையிலேயே இலங்கை வங்கியாக’ வலுவாக நிலைநிறுத்தப்பட்டு, நாட்டின் செழுமைக்கு ஆதரவளிக்கும் அதேவேளையில் நிதிப் பாதுகாப்பை ஊக்குவித்து வாடிக்கையாளர்களின் அபிலாஷைகளை நிறைவேற்றும் ஒரு சிறந்த பயணத்தை வெற்றிகரமாக முன்னெடுத்துச் செல்கின்றது.

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்