04ට්-රක් රථයේ තවත් ඡායාරෑපයක්

தெற்கு அதிவேக வீதியில் இன்று அதிகாலை இடம்பெற்ற வாகன விபத்தில் பெண்ணொருவர் உள்ளிட்ட ஐவர் காயமடைந்துள்ளனர். பஸ்ஸில் பயணித்த பெண் ஒருவர் உள்ளிட்ட மூவர் மற்றும் லொரி சாரதியும் அதன் உதவியாளருமாக ஐவர் காயமடைந்த நிலையில் வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

03

தனியார் பஸ் ஒன்று லொரியை முந்திச் செல்ல முற்பட்ட வேளையை இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

02 අනතුරින් දැඩි ලෙස හානි වූ ට්-රක්රථය