உங்கள் உருவத்தை புகைப்படம் எடுக்கும் வழிமுறைகளை மேம்படுத்தி, தொழில்ரீதியான ஸ்டூடியோவை ஒத்த சிறப்பு அம்சங்களைச் சேர்ப்பிக்கும் வகையில், Leica உடன் இணை பொறியமைப்புச் செய்யப்பட்ட, புதிய HUAWEI P10 மற்றும் P10+ ஆகிய புத்தாக்கம்மிக்க மற்றும் நவீன வடிவமைப்பிலான ஸ்மார்ட்போன்களை அறிமுகம் செய்துள்ளமை தொடர்பில் Huawei Consumer Business Group அறிவித்துள்ளது.

வர்ணங்களைப் பொறுத்தவரையில் உலகில் மிகச் சிறந்த சிந்தனைச் சிற்பியாகத் திகழ்ந்துவருகின்ற Pantone Color InstituteTM உடனான விசேட பங்குடமையின் மூலமாக, அதி நவீன வர்ணங்களுடன் இச்சாதனங்கள் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளதுடன் அவற்றின் தனித்துவமான, வைர வெட்டுக்களைப் போன்ற முடிவு வேலைப்பாடுகளைக் கொண்டவையாக விசேட வடிவமைப்பைக் கொண்டுள்ளன. Huawei Super Charge தொழில்நுட்பம் அடங்கலாக அதி நவீன தொழில்நுட்பவியல் புத்தாக்கங்களுடன் வெளிவந்துள்ள HUAWEI P10 மற்றும் P10+ ஆகியன தற்போது சந்தையில் கிடைக்கப்பெறுகின்ற புகைப்படவியல் தொடர்பில் அதி நவீன தொழில்நுட்பம் கொண்ட ஸ்மார்ட்போன்களாக மாறியுள்ளன.

HUAWEI P10 மற்றும் P10+ ஆகியன ஸ்மார்ட்போன்களில் முதல்முறையாக Leica இரட்டை பின்புற கமராவுக்குப் புறம்பாக Leica முன்புற கமராவையும் கொண்டவையாக அறிமுகமாகியுள்ளன. Leica இன் தனித்துவம் வாய்ந்த புகைப்படவியல் சிறப்புடன் நவீன, தத்ரூபமான உருவப்படங்களைத் தோற்றுவிப்பதற்கு உலகிலேயே அதி நவீன புகைப்படவியல் தொழில்நுட்பத்தை அவை உபயோகிக்கின்றன.

HUAWEI P10 மற்றும் P10+ ஆகியன அனைத்து தொழில்நுட்ப சாதனங்களையும் இணைத்து, ஒரு கலைநயம் வாய்ந்த ஸ்டூடியோவாக உங்களது சட்டைப்பையில் வைத்துப் பேணுவதற்கு வழிகோலியுள்ளன. ஸ்டூடியோவை ஒத்த, மீள் ஒளியூட்டலுடன் முப்பரிமாண (3D) முறையில் முகத்தை கண்டறியும் தொழில்நுட்பத்தைக் கொண்டுள்ளமையால் எந்த சூழலிலும் அழகிய புகைப்படங்களை வசப்படுத்திக்கொள்ள உங்களால் முடிகின்றது.

புதிய முன்புற கமராவின் துணையுடன் Leica புகைப்படப் பாணியில் உருவத்தை நேர்த்தியாக புகைப்படம் பிடித்துக்கொள்ள முடிவதுடன், வியத்தகு அளவில் முக பாவங்களை துல்லியமாக வசப்படுத்தும் பின்புற கமரா, உங்களுடைய புகைப்படங்களுக்கு உயிரோட்டம் அளிக்கின்றன. உங்களுடைய கமராவின் வில்லைகள் எத்திசை நோக்கியிருப்பினும்ரூபவ் நீங்கள் எடுக்கும் அனைத்து புகைப்படங்களிலும் உருவப்படங்களை உள்ளடக்க முடிவதுடன்ரூபவ் தொழில்ரீதியான ஒளியூட்டல் விளைவுகள்ரூபவ் எந்த சூழலிலும் உங்களுடைய படத்தை தனித்துவமாக காண்பிக்கின்றன. Huawei இன் கலப்பு முறை விம்ப உருப் பெரிதாக்கம் (Hybrid Zoom), புகைப்படத்தின் தரத்தை தொடர்ந்தும் பேணியவாறு, படம் ஒன்றின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளை இலக்கு வைப்பதற்கு பாவனையாளர்களுக்கு இடமளிக்கின்ற ஒரு விசேட தொழில்நுட்ப அம்சமாகக் காணப்படுகின்றது.

அதிநவீன புகைப்படவியல் தொழில்நுட்பங்களுடன், உருவப்படத்தை படம் பிடிப்பதற்கு புதிய வரைவிலக்கணத்தை வகுத்துள்ள HUAWEI P10 மற்றும் P10+ ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்கள், வர்ணம் மற்றும் வடிவமைப்பில் புதிய தர ஒப்பீடாக மாறியுள்ளன. Pantene Color Institute நிறுவனத்துடன் இணைந்து தயாரிக்கப்பட்டுள்ள இச்சாதனங்கள், விசேடமாக தெரிவுசெய்யப்பட்ட இரு Pantene வர்ணங்களில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

2017 ஆம் ஆண்டிற்கான உத்தியோகபூர்வ PANTENE வர்ணமான PANTENE Greenery* மற்றும் கவர்ச்சியான கடும் நீல நிழலின் சாயத்துடன் பளிச்சிடும் நீலம் ஆகிய வர்ணங்களில் Huawei அவற்றை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. Huawei இன் மேம்பட்ட தொழிற்துறை வடிவமைப்பு நிபணத்துவம் மற்றும் முன்னிலை வகிக்கும் உலோக செதுக்கல் வடிவமைப்பு ஆற்றல் ஆகியவற்றின் இணைப்புடன் நம்பிக்கைமிக்க வர்ண சிந்தனை சிற்பி மற்றும் Pantene Color Institute இன் வழிகாட்டலுடன் அறிமுகமாகியுள்ள HUAWEI P10 மற்றும் P10+ ஆகியன நவீன பாவனையாளர்களின் தனித்துவமான ஆளுமையை உருவகப்படுத்துகின்றன.

Saatchi Gallery மற்றும் Leica கமரா ஆகியவற்றுடன் தான் கொண்டுள்ள உறவுமுறையை சிறப்பான வழியில் பயன்படுத்தியுள்ள Huawei, உருவப்பட புகைப்படவியலுக்கு மீள் விரைவிலக்கணம் வகுத்துள்ளது. இந்த புகழ்பூத்த நிறுவனங்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஏழு பிரபலமான புகைப்படக் கலைஞர்கள் HUAWEI P10 ஸ்மார்ட்போனை உபயோகித்து, மலைப்பூட்டுகின்ற, கலைநயம் மிக்க படைப்புக்களை வார்த்துள்ளனர். உருவப்படத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியின் மீது விசேட கவனம் செலுத்திரூபவ் இச்சாதனத்தை உபயோகித்து, உருவப்படங்களை தமக்கு வேண்டிய பாணியில் இப்புகைப்படக்கலைஞர்கள் படைத்துள்ளனர்.