இமயமலை பிரகடனமும் யதார்த்த நிலைமையும்

Published By: Vishnu

24 Dec, 2023 | 07:04 PM
image

உலகத் தமிழர் பேர­வையும் பெளத்த பிக்­கு­களை அங்­கத்­து­வ­மாக கொண்ட சிறந்த இலங்­கைக்­கான சங்க மன்­றமும்  ஒன்­றி­ணைந்து  தயா­ரித்த  இம­ய­மலை பிரக­ட­னத்­துக்கு எதிர்ப்பு வலு­வ­டைந்து வரு­கின்­றது. சர்­வ­தேச புலம்­பெ­யர்ந்த தமிழர் அமைப்­பினர், இலங்­கை­யி­லுள்ள சிவில் சமூக அமைப்­பினர், மதத்­த­லை­வர்கள்  உட்­பட்டோர் இந்த  பிர­க­ட­னத்­துக்கு தமது எதிர்ப்­புக்­க­ளையும் கண்­ட­னங்­க­ளையும் தெரி­வித்து வரு­கின்­றனர்.

உலகத் தமிழர் பேரவை உறுப்­பி­னர்­களும் சிறந்த இலங்­கைக்­கான சங்க மன்­றத்தை சேர்ந்த பெளத்த தேரர்­களும் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நேபா­ளத்தில் சந்­தித்து கலந்­து­ரை­யா­டி­யி­ருந்­தனர்.  இந்த சந்­திப்­பின்­போது  நாட்டின் தேசிய பிரச்­சி­னைக்கு தீர்­வாக  ஆறு அம்­சங்­களைக் கொண்ட இம­ய­மலை பிர­க­ட­னத்தை தயா­ரித்­தி­ருந்­தனர். அண்­மையில்  உலகத் தமிழர்  பேரவை   உறுப்­பி­னர்கள் அதன் பேச்­சாளர்   சுரேன் சுரேந்­தி­ரனின் தலை­மையில் இலங்­கைக்கு விஜயம் செய்து   சிறந்த இலங்­கைக்­கான சங்க மன்­றத்தை சேர்ந்த பெளத்த பிக்­கு­க­ளுடன் ஒன்­றி­ணைந்து அர­சியல் தலை­வர்கள், மதத்­த­லை­வர்கள்,   சிவில் சமூக  அமைப்­பினர்   என  பல்­வேறு தரப்­பி­ன­ரையும் சந்­தித்து தமது  பிர­க­டனம் தொடர்பில்  கலந்­து­ரை­யா­டி­யி­ருந்­த­துடன்  இதற்­கான ஒத்­து­ழைப்­பையும்  கோரி­யி­ருந்­தனர்.

 இந்த நிலை­யில்தான் இம­ய­மலை பிர­க­ட­னத்தை கண்­டித்தும் உலகத் தமிழர்  பேர­வையின் செயற்­பாட்­டுக்கு எதிர்ப்பு தெரி­வித்தும்  பல்­வேறு தரப்­பி­னரும் தமது கருத்­துக்­களை   தெரி­வித்து வரு­கின்­றனர்.  தமிழ் மக்­களின் நிலைப்­பா­டு­களை கருத்தில் கொள்­ளாத இம­ய­மலைப் பிர­க­ட­னத்தை  வடக்கு, கிழக்கை மைய­மாக கொண்ட   தமிழ் சமூக அமைப்­புக்கள், வடக்கு,கிழக்கு பல்­க­லைக்­க­ழக மாண­வர்கள் பாதிக்­கப்­பட்ட தரப்­பினர் மற்றும் மதத்­த­லை­வர்கள்  கூட்­டாக  நிரா­க­ரித்­தி­ருக்­கின்­றனர்.

இம­ய­மலைப் பிர­க­ட­ன­மா­னது தமிழ் மக்­களின் கருத்­துக்­க­ளையோ இலங்கைத் தீவு  சுதந்­தி­ர­ம­டைந்த நாளி­லி­ருந்து தமிழ் மக்கள்   சிங்­கள பேரி­ன­வா­தத்­தினால் அனு­ப­வித்த  துன்­பங்கள், கொடு­மை­க­ளையோ  கருத்தில் கொள்­ளாமை அதி­ருப்தி அளிக்­கின்­றது என்று  இவர்கள்  சுட்­டிக்­காட்­டி­யி­ருக்­கின்­றனர்.

இதே­போன்றே  உலகத் தமிழர் பேரவை  மற்றும் அத­னுடன் இணைந்த   பெளத்த தேரர்கள் ஊடான   முயற்­சியை முழு­மை­யாக  நிரா­க­ரிப்­ப­தா­கவும்   அதனை  சர்­வ­தேச சமூகம்  ஏற்­றுக்­கொள்­ளக்­கூ­டாது என்றும் 16  புலம் பெயர் அமைப்­புக்­களின் கூட்­டான  அனைத்­து­லக   ஈழத்­த­மிழர்  மக்­க­ளவை  அறி­வித்­துள்­ளது.

இது குறித்து  குறித்த அமைப்பு விடுத்த அறிக்­கையில்,  பல்­வேறு விட­யங்கள் சுட்­டிக்­காட்­டப்­பட்­டுள்­ளன.  அறை­கு­றை­யான தீர்வு  தமிழ்த்   தேசத்தின் பாது­காப்பை மேலும் சீர­ழித்த தமிழ் மக்­க­ளுக்கு எதி­ராக   நடத்­தப்­பட்ட இனப்­ப­டு­கொ­லைக்கு சர்­வ­தேச  சமூகம் பரி­கார நீதி வழங்­கு­வ­துடன்  தமிழ் மக்­களின் சுய­நிர்­ணய உரி­மையை அங்­கீ­க­ரிப்­பதன் அடிப்­ப­டையில்  நீண்­ட­கால அர­சியல் தீர்வைக் காண சர்­வ­தேசம்    உதவ வேண்டும்   என்றும்  இந்த  அமைப்பு சுட்­டிக்­காட்­டி­யி­ருக்­கின்­றது.

பிரித்­தா­னிய தமிழர்  பேரவை உட்­பட்ட மேலும் ஐந்து புலம்­பெயர் அமைப்­புக்­களும் ஒன்­றி­ணைந்து உலகத் தமி­ழர்­பே­ர­வையின் செயற்­பாட்டை கண்­டித்­தி­ருந்­த­துடன் இம­ய­மலை பிர­க­ட­னத்­துக்கும்  எதிர்ப்பு  தெரி­வித்­தி­ருந்­தன.  இவ்­வாறு  வடக்கு, கிழக்கை சேர்ந்த   அமைப்­புக்­களும்  புலம்­பெ­யர்ந்த தமிழ்   அமைப்­புக்­களும்    இம­ய­மலை பிர­க­ட­னத்­துக்கு தமது கடு­மை­யான எதிர்ப்­புக்­களை தெரி­வித்­தி­ருக்­கின்­றன.

ஆனாலும்  இம­ய­மலை  பிர­க­ட­னத்தில்  குறிப்­பி­டப்­பட்ட  சில நல்ல விட­யங்கள்  உள்­ள­டங்­கி­யி­ருப்­ப­தாக இலங்கை தமி­ழ­ர­சுக்­கட்­சியின் பேச்­சா­ளரும், யாழ். மாவட்ட பாரா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­ன­ரு­மான    எம்.ஏ. சுமந்­திரன்  கருத்து தெரி­வித்­தி­ருந்தார்.

 மட்­டக்­க­ளப்­புக்கு விஜயம் செய்­தி­ருந்த அவர் அங்கு   செய்­தி­யா­ளர்­க­ளிடம்  கருத்து  தெரி­விக்­கை­யி­லேயே   இவ்­வாறு  சுட்­டிக்­காட்­டி­யுள்ளார்.  இம­ய­மலை பிர­க­ட­னத்தில்   ஒற்­றை­யாட்­சிக்கு அப்­பாற்­பட்ட    அதி­கா­ரப்­ப­கிர்வும்  பொறுப்­புக்­கூ­றலும் இருக்­கின்­றது. இந்தப் பிரக­ட­னத்தை   நான்கு  மகா­நா­யக்க  தேரர்­களும்  ஏற்று  அனு­ம­தித்­தி­ருக்­கின்­றார்கள்.   இது நல்­ல­தொரு விடயம் என்று சுமந்­திரன்  தெரி­வித்­தி­ருக்­கின்றார்.

மகா­நா­யக்க  தேரர்கள்  இந்தப் பிர­க­ட­னத்தை வர­வேற்று தங்­க­ளு­டைய ஆசிர்­வா­தத்தை வழங்­கி­யுள்­ளனர். ஆகவே  ஒற்­றை­யாட்­சிக்கு அப்­பாற்­பட்ட அதி­கா­ரப்­ப­கிர்வு,  பொறுப்­புக்­கூறல் இவை இரண்டும் இருக்­கின்ற பிர­க­ட­னத்தை நான்கு மாநா­யக்கத் தேரர்­களும் ஏற்று அனு­ம­தித்­தி­ருக்­கி­றார்கள் என்­பது முக்­கி­மான விடயம் என்றும் சுமந்­திரன் சுட்­டிக்­காட்­டி­யி­ருக்­கின்றார்.

இந்தப் பிர­க­டனம்  ஜனா­தி­பதி    ரணில்­விக்­கி­ர­ம­சிங்க,  முன்னாள் ஜனா­தி­ப­தி­க­ளான  சந்­தி­ரிக்கா குமா­ர­துங்க, மைத்­தி­ரி­பால சிறி­சேன,  மஹிந்த ராஜ­பக் ஷ உட்­பட்­டோ­ரிடம் கைய­ளிக்­கப்­பட்­டி­ருக்­கின்றது.

இத­னை­விட  சபா­நா­யகர்  தலை­மை­யி­லான பாரா­ளு­மன்ற குழு­வி­டமும்   கர்­தினால் மெல்கம் ரஞ்சித் ஆண்­டகை உட்­பட்­டோ­ரி­டமும்   கைய­ளிக்­கப்­பட்­டி­ருக்­கின்­றது.  இலங்கை தமி­ழ­ர­சுக்­கட்­சியின் மூத்த  தலைவர் இரா. சம்­பந்தன் இந்தப் பிர­க­டன முயற்­சியை  வர­வேற்­றுள்­ள­துடன் ஒத்­து­ழைப்­புக்­களை வழங்­கு­வ­தற்கு   இணக்கம் தெரி­வித்­தி­ருக்­கின்றார்.

சிறு­பான்மைக் கட்­சி­களின் தலை­வர்­க­ளான ரவூப் ஹக்கீம், மனோ கணேசன்,  உட்­பட்­ட­வர்­களும்  இதற்கு   தமது ஒத்­து­ழைப்­புக்­களை நல்­கு­வ­தாக கூறி­யி­ருக்­கின்றனர்.    தெற்கில் அர­சியல் தலை­வர்கள், மதத்­த­லை­வர்கள் சிவில் சமூக அமைப்­பினர் என  பெரும்­பான்­மை­யானோர்  இந்த முயற்­சிக்கு தமது ஆத­ரவை  வழங்­கி­யி­ருக்­கின்­றனர்.

ஆனால்  புலம்­பெயர் தமிழ் அமைப்­பி­னரும்  வடக்கு, கிழக்கை சேர்ந்த  சிவில் சமூக  மதத்   தலை­வர்கள் பலரும் இந்த முயற்­சிக்கு கடும் எதிர்ப்­புக்­களை தெரி­வித்­தி­ருக்­கின்­றனர்.

தமி­ழர்­களின்   இனப்­பி­ரச்­சி­னைக்­கான தீர்வு விட­யத்தை உலகத் தமிழர்  பேர­வையின் ஒரு சில உறுப்­பி­னர்கள்  தீர்­மா­னிக்க முடி­யாது என்று  விமர்­ச­னங்­களும்  தெரி­வித்து வரு­கின்­றனர்.

உலகத் தமிழர் பேர­வையின் இம­ய­மலைப் பிரக­டனம் தொடர்பில்  தெற்கின் சிங்­களத் தலை­மைகள்  மற்றும் பெளத்த பீடங்கள்  என்­பன  சாத­க­மான நிலைப்­பாட்டை  தெரி­வித்­துள்­ள­மை­யா­னது  வர­வேற்­கத்­தக்க  நட­வ­டிக்­கை­யா­கவே அமைந்­தி­ருக்­கின்­றது.  இனப்­பி­ரச்­சி­னைக்கு தீர்வு காணப்­ப­ட­வேண்­டு­மானால் அது சிங்­கள  பெரும்­பான்­மை­யின மக்­களின்   ஆத­ர­வு­ட­னேயே  சாத்­தி­ய­மாகும்.  சிங்­கள பெரும்­பான்­மை­யின மக்கள்  தீர்­வுக்கு எதிர்ப்பு தெரி­விப்­பார்­க­ளே­யானால் இனப்­பி­ரச்­சி­னைக்கு தீர்வு காணும் விடயம் இழுத்­த­டிக்­கப்­பட்­ட­தா­கவே அமையும்.

அர­சியல் யாப்பில் இடம்­பெற்­றுள்ள 13ஆவது திருத்தச் சட்­டத்­தினை முழு­மை­யாக  அமுல்­ப­டுத்த முடி­யாத நிலைமை நாட்டில் காணப்­ப­டு­கின்­றது.  ஜனா­தி­பதி ரணில் விக்­கி­ர­ம­சிங்க கடந்த ஜன­வரி மாதம்   அர­சியல் யாப்பில் உள்ள 13ஆவது திருத்­தத்தை முழு­மை­யாக நடை­மு­றைப்­ப­டுத்தப் போவ­தாக அறி­வித்­தி­ருந்தார்.  ஆனால்  அந்த அறி­விப்­புக்கு   நான்கு பெளத்த பீட மகாநா­யக்­கர்­களும்  ஒன்­றி­ணைந்து  எதிர்ப்பு தெரி­வித்து  ஜனா­தி­ப­திக்கு கடிதம் அனுப்­பி­யி­ருந்­தனர்.  அத்­துடன் பல நூற்­றுக்­க­ணக்­கான பெளத்த பிக்­குக்கள் பாரா­ளு­மன்­றத்­துக்கு முன்­பாக  ஒன்று கூடி ஆர்ப்­பாட்­டத்தில் ஈடு­பட்­ட­துடன்  13ஆவது திருத்த நக­லையும்  எரி­யூட்­டி­யி­ருந்­தனர்.

இந்­த ­எ­திர்ப்­புக்கள், மற்றும் போராட்­டங்­களை அடுத்து 13ஆவது திருத்­தத்தை அமுல்­ப­டுத்தும் விடயம்   முற்­றுப்­பெ­ற­வில்லை.   பொலிஸ் அதி­கா­ர­மற்ற வகையில் 13ஆவது திருத்­தத்தை அமுல்­ப­டுத்­து­வது தொடர்பில்  பாரா­ளு­மன்­றமே தீர்­மா­னிக்­க­வேண்டும்  என்ற ஜனா­தி­ப­தியின் அறி­விப்­புடன்  அந்த விட­யத்­துக்கு முற்­றுப்­புள்ளி வைக்­கப்­பட்­டி­ருக்­கின்­றது.

அர­சி­ய­ல­மைப்பில் உள்ள விட­யத்தை கூட அமுல்­ப­டுத்­து­வ­தற்கு  முடி­யா­துள்ள நிலையில் அதி­கா­ரப்­ப­கிர்வை உள்­ள­டக்­கிய இனப்­பி­ரச்­சினை தீர்­வுக்கு  தெற்கின் தலை­மைகள்  இணங்­குமா என்ற  கேள்வி  எழு­கின்­றது.

இவ்­வா­றான நிலையில் சுமந்­திரன் எம்.பி.யின் கூற்­றின்­படி  ஒற்­றை­யாட்­சி­யற்ற தீர்­வுக்கும்  பொறுப்­புக்­கூ­ற­லுக்கும்  நான்கு மகாநா­யக்க தேரர்­களும்   இணக்கம் தெரி­வித்­துள்­ளமை  உண்­மை­யி­லேயே முன்­னேற்­ற­க­ர­மான விட­ய­மா­கவே  காணப்­ப­டு­கின்­றது.  சிங்­கள மக்கள் மத்­தியில் ஒரு மாற்­றத்தை ஏற்­ப­டுத்தி இனப்­பி­ரச்­சி­னைக்கு தீர்வு காண்­ப­தற்­கான வழி வகைகள் குறித்து   நாம்   தற்போதைய நிலையில்  ஆராயவேண்டிய தேவைப்பாடு காணப்படுகின்றது. அந்தவகையில்  உலகத் தமிழர் பேரவையின்  இந்த முயற்சி முன்னேற்றகரமான  நடவடிக்கை என்றே  எண்ணவேண்டியுள்ளது.

இமயலை பிரகடனம் தொடர்பில் முன்னாள் ஜனாதிபதி சந்திரிகா குமாரதுங்க  கருத்து தெரிவிக்கையில், இது வரவேற்கத்தக்கதெனினும்     இனப்பிரச்சினைக்கான இறுதித் தீர்வாக   அரசியலமைப்பு ரீதியான  தீர்வே  அவசியமாகும் என்று  சுட்டிக்காட்டியிருக்கின்றார்.

உண்மையிலேயே  இனப்பிரச்சினைக்கான தீர்வு   அரசியலமைப்பு ரீதியாகவே காணப்படவேண்டும்.  அதற்கு  சிங்கள  மக்களின்  இணக்கத்தை  பெறவேண்டியதும்  அவசியமாக உள்ளது.  

இதற்கேற்ற வகையில்  தமிழ் அரசியல்  கட்சிகளின் தலைமைகளும்  புலம்பெயர் தமிழர்  அமைப்பினரும்   வடக்கு, கிழக்கை சேர்ந்த சிவில் சமூகப் பிரதிநிதிகளும்  கலந்துரையாடி ஒன்றிணைந்த திட்டமொன்றுக்கு வரவேண்டியது  அவசியமாகும். இதனைவிடுத்து ஒருவரின் செயலை மற்றையவர்   எதிர்ப்பதானது  எந்தவகையிலும்  நன்மை பயர்க்கப்போவதில்லை என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றோம்.

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

தமிழர்கள் மீதான அக்கறையை பின்தள்ளும் பூகோள...

2024-02-12 01:49:22
news-image

தமி­ழ­ர­சுக்­கட்­சியின் தலை­மைத்­துவ போட்­டிக்கு முடிவு கட்ட...

2024-02-04 15:03:03
news-image

தமிழ் தேசியக் கட்சிகள் மத்தியில் ஒற்றுமை...

2024-01-28 14:04:47
news-image

குற்­றச்­சாட்­டுக்­களை சுமத்­து­வதை விடுத்து யதார்த்­த­பூர்­வ­மான தீர்­வுக்கு...

2024-01-21 21:05:37
news-image

நல்லிணக்கத்துக்கான அரசாங்கத்தின் முயற்சியும் யதார்த்த நிலைமையும்

2024-01-14 11:49:14
news-image

தமிழர்களின் எதிர்காலத்தை கருத்தில் கொண்டு தீர்மானம்...

2024-01-07 12:15:27
news-image

பொருளாதார முன்னேற்றத்துக்கு அரசியல் தீர்வும் அவசியம்

2023-12-31 17:06:11
news-image

இமயமலை பிரகடனமும் யதார்த்த நிலைமையும்

2023-12-24 19:04:39
news-image

இணக்­கப்­பாட்­டுக்­கான முயற்­சிகள் தொடர்­வது நல்ல அறி­கு­றி­யாகும் 

2023-12-18 20:50:16
news-image

இந்தியாவின் வகிபாகத்தை வலியுறுத்தும் தமிழ்த் தரப்பு

2023-12-10 22:58:12
news-image

மலை­யக அர­சியல் தலை­மைகளின் முன்­னுள்ள கடமை,...

2023-12-04 16:48:54
news-image

பாரா­ளு­மன்­றத்தின் கெள­ர­வத்தை பாது­காக்க வேண்­டி­யதன் அவ­சியம்

2023-11-26 18:34:28