திருநீறு பூசும்போது கடைப்பிடிக்க வேண்டியவை!

29 Nov, 2023 | 12:42 PM
image

திருநீறு (விபூதி) சைவர்களால் நெற்றியில் இடப்படும் புனித அடையாளம். செல்வத்தையும் தருவதாக நம்பப்படுகிறது. இந்த விபூதியானது அதனை அணிந்துகொள்கிறவர்களை தீவினைகளில் இருந்து காப்பாற்றும் கவசமாய் இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.

வடதிசை அல்லது கிழக்கு திசையையாவது நோக்கி நின்றுகொண்டு, கீழே சிந்தாமல், வலது கையின் ஆட்காட்டி விரல், நடு விரல், மோதிர விரல் ஆகிய மூன்று விரல்களால் திருநீற்றை எடுத்து அண்ணாந்து நின்று, பூசிக்கொள்ளல் வேண்டும். 

திருச்சிற்றம்பலம் என்று கூறி விபூதியை பூசும்போது சிவாயநம அல்லது சிவசிவ என்று உதடு பிரியாது மனம் ஒன்றிச் சொல்லிக்கொள்ளுதல் வேண்டும். ஒன்றில் நெற்றி முழுவதும் அல்லது 3 படுக்கை வசக் கோடுகளாகத் தரிக்க வேண்டும். 

காலையிலும் மாலையிலும், பூசைக்கு முன்னும் பின்னும், ஆலயம் செல்வதற்கு முன்னும், இரவு உறங்கப் போவதற்கு முன்னும் திருநீறு தரிக்க வேண்டும்.

திருநீற்றை நெற்றியில் முழுவதும் பரவிப் பூசுவது "உத்தூளனம்" எனப்படும். மூன்று படுக்கை வசக்கோடுகளாக பூசுவது "திரிபுண்டரம்" எனப்படுகிறது.

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்