ஆர்ப்பாட்டம் காரணமாக கொழும்பு லோட்டஸ் சுற்றுவட்டப் பாதை - காலி முகத்திடல் வீதி தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில் மாற்று வீதிகளை சாரதிகள் பயன்படுத்துமாறு போக்குவரத்து பொலிஸார் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.