அமெ­ரிக்­காவின்  கலி­போர்­னியா மாநி­லத்தில் இரட்டைக் குழந்தைகள் வெவ் வேறு வருடங்களில் பிறந்துள்ளனர்.

 

கலி­போர்­னியா மாநி­லத்தைச் சேர்ந்த 22 வய­தான மேர்பேல் வலேன்­சியா எனும் பெண்­ணுக்கு கடந்த வாரம் இரட்டைக் குழந்­தை பிறந்­தன. 

 

இதில் பெண் குழந்­தை­ கடந்த வரு­டத்தின் இறுதித் தரு­ணத்தில், அதா­வது 2015 ஆம் ஆண்டு டிசெம்பர்  மாதம் 31 ஆம் திகதி இரவு 11.59 மணிக்குப் பிறந்­துள்ளது.

 

இதேவேளை, மற்றைய குழந்தையான ஆண் குழந்­தை­ இவ் வருடம் 2016 ஜன­வரி மாதம் முதலாம் திகதி 00.02 மணிக்குப் பிறந்­துள்ளது. 

3 நிமிட இடை­வெ­ளியில் இரு குழந்தைகளும் பிறந்­தால் இரு வேறு வரு­டங்­களில் பிறந்­த­ அதிசயக் கு­ழந்­தைகளாக உள்­ளன. இவ்விரு குழந்தைகளும் ஆரோக்கியமாக இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

 

இக்­கு­ழந்­தை­களை ஜன­வரி மாதம் 6 ஆம் திகதி சிசே­ரியன் முறையில் பிர­ச­விப்­ப­தற்கு மருத்­து­வர்கள் தீர்­மா­னித்­தி­ருந்­தனர். ஆனால், இக்­கு­ழந்­தைகள் அதற்கு முன்­பா­கவே இயற்கைப் பிர­சவம் மூலம் பிறந்­து­ள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.