வர்த்­தக அடிப்­ப­டை­யி­லான பண­மோ­சடி : அச்­சு­றுத்­தலைத் தடுக்க புதிய உடன்­ப­டிக்கை கைச்­சாத்து

Published By: Vishnu

20 Aug, 2023 | 06:58 PM
image

சுவாமிநாதன்  சர்மா

வர்த்­தக அடிப்­ப­டை­யி­லான பண­மோ­சடி (Trade -based money laundering (TBML)   அச்­சு­றுத்­தலைத் தடுக்க ஏனைய நாடு­களில் செயற்­படும் இதை ஒத்த நிறு­வ­னங்­க­ளுடன் இலங்­கையின் சுங்­கத்­தி­ணைக்­களம் உடன்­ப­டிக்­கையில் ஈடு­ப­ட­வுள்­ள­தாக தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. வர்த்­தக அடிப்­ப­டை­யி­லான பண­மோ­ச­டி­களை கண்­ட­றியும் ஒப்­பந்தம் சமீ­பத்தில் அவுஸ்­தி­ரே­லி­யா­வுடன்  கையெ­ழுத்­தான நிலையில், மாலை­தீவு மற்றும் ரஷ்­யா­வு­டனும் இதே­போன்ற ஒப்­பந்­தங்­களில் கையெ­ழுத்­தி­டவும் அமைச்­ச­ரவை ஒப்­புதல் வழங்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

அந்­த­வ­கையில், தகவல் பரி­மாற்றம், பண­மோ­சடி மற்றும் வரி ஏய்ப்பு செய்­ப­வர்­களைக்   கண்­ட­றிய இலங்கை சுங்­கத்­தி­ணைக்­களம் அண்­மையில் இந்­தி­யா­வுடன் புரிந்­து­ணர்வு ஒப்­பந்­தத்தில் கையெ­ழுத்­தி­ட்­டுள்­ளது.  இந்தத் தகவல் பகிர்வு மற்றும் கண்­ட­றிதல் தொடர்பில் இங்­கி­லாந்து, அமெ­ரிக்­கா­வுடன் பேச்­சு­வார்த்தை நடத்­தப்­பட்டு வரு­வ­தனை அவ­தா­னிக்கக் கூடி­ய­தாக இருக்­கின்­றது. இதே­வேளை. இலங்கை சுங்­கத்­தி­ணைக்­க­ளத்தின் சிறப்பு வருவாய் அதி­ரடிப் படை­யினர் நடத்­திய சோத­னையில் இருந்து கடந்த ஆறு மாதங்­களில் 1.1 பில்­லியன் ரூபாய் சேக­ரிக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. அதே­நேரம் 2022ஆம் ஆண்டு முழு­வதும் 1.1 பில்­லியன் ரூபாய் மட்­டுமே வரு­மா­ன­மாக சேக­ரிக்­கப்­பட்­ட­தா­கவும் இலங்கை சுங்­கத்­தி­ணைக்­களம் தெரி­வித்­துள்­ளது.

வர்த்­தக அடிப்­ப­டை­யி­லான பண­மோ­சடி (TBML) என்­பது சர்­வ­தேச வர்த்­தக அமைப்பு மூலம் தங்கள் சட்­ட­வி­ரோத நட­வ­டிக்­கை­களின் வரு­மா­னத்தை சட்­டப்­பூர்­வ­மாக்க குற்­ற­வா­ளி­களால் பயன்­ப­டுத்­தப்­படும் ஒரு முறை­யே­யாகும். உண்­மை­யான நிதி ஆதா­ரத்தை மறைத்து அவை சட்­ட­பூர்­வ­மா­ன­தாக மாற்­றி­ய­மைக்க விலைப்­பட்­டியல் போன்ற வர்த்­தக பரி­வர்த்­த­னை­களை கையா­ளுதல் இதில் அடங்கும்.

வர்த்­தக அடிப்­ப­டை­யி­லான பண­மோ­சடி (TBML) என்­பது குறிப்­பி­டத்­தக்க கவ­னத்தைப் பெற்ற ஒரு முறை. சர்­வ­தேச வர்த்­தக பரி­வர்த்­த­னை­களைக் கையாள்­வதில் முறை­யான வர்த்­த­கத்தின் முகப்பைப் பரா­ம­ரிக்கும், அதே வேளையில் கணக்கில் காட்­டாத பணத்தை எல்­லை­க­ளுக்குள் நகர்த்­து­வதை உள்­ள­டக்­கு­கி­றது. உல­க­ளா­விய நிதி அமைப்பைக் குறை­ம­திப்­பிற்கு உட்­ப­டுத்தும் திறன் மற்றும் குற்றச் செயல்­களை நிலை­நி­றுத்­து­வ­தற்கு வச­தி­யாக இருப்­பதால் உல­கெங்­கிலும் உள்ள அர­சாங்­கங்கள், நிதி நிறு­வ­னங்கள் மற்றும் சட்ட அமு­லாக்க நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு TBML ஒரு முக்­கிய பிரச்­சி­னை­யாக உரு­வெ­டுத்­துள்­ளது.

நிதிக் குற்­றங்­களைத் தடுக்க உல­க­ளா­விய மற்றும் உள்ளூர் கட்­டுப்­பாட்­டா­ளர்கள் உல­க­ளவில் நிறு­வப்­பட்­டுள்­ளனர். மேலும் இந்தக் கட்­டுப்­பாட்­டா­ளர்கள் கொள்­கை­களை உரு­வாக்­கு­கின்­றனர். பண­மோ­சடி எதிர்ப்பு (AML) என்­பது குற்­ற­வா­ளி­களின் நிதிக் குற்­றங்கள் மற்றும் சட்­ட­வி­ரோத நட­வ­டிக்­கை­களைத் தடுப்­ப­தற்­கான கொள்­கைகள், சட்­டங்கள் மற்றும் விதி­மு­றை­களை உள்­ள­டக்­கி­யது. வர்த்­தக அடிப்­ப­டை­யி­லான பண­மோ­சடி என்­பது வழக்­க­மான பண­மோ­சடி எதிர்ப்பு  (Anti-Money Laundering–  AML ) நட­வ­டிக்­கை­களின் இருப்­பிட அமைப்­பின்கீழ் செயற்­ப­டு­கி­றது.

வங்­கிகள் அல்­லது நிதி நிறு­வ­னங்கள் மூலம் நிதியை நகர்த்­து­வ­தற்­கான பாரம்­ப­ரிய முறை­களைப் போலன்றி TBML ஆனது  சர்­வ­தேச வர்த்­த­கத்தின் சிக்­கலைப் பயன்­ப­டுத்தி சட்­ட ­வி­ரோத நிதி­களின் மூலத்­தையும் இயக்­கத்­தையும் மறைக்­கின்­றது. குற்­ற­வா­ளிகள் வர்த்­தகப் பரி­வர்த்­த­னை­களைக் கையாள்­வதில் சரக்­கு­களை மற்றும் பொருட்­களை அதி­க­மா­கவோ அல்­லது குறை­வா­கவோ மதிப்­பி­டு­கின்­றனர். இது பொருட்­களின் கூறப்­பட்ட மதிப்­புக்கும் அவற்றின் உண்­மை­யான மதிப்­புக்கும் இடையே பொருந்­தாத தன்­மையை உரு­வாக்­கு­கி­றது. இந்த முரண்­பாடு, முறை­யான வர்த்­தக நட­வ­டிக்­கை­களில் ஈடு­படும் போது நிதியை பரி­மாற்ற அனு­ம­திக்­கி­றது.

வர்த்­தக அடிப்­ப­டை­யி­லான பண­மோ­ச­டியின் (TBML) பொது­வான நுட்­பங்கள் பின்­வ­ரு­மாறு அமை­கின்­றது

1.   பொருட்­க­ளுக்கு அதிக/குறை­வான விலைப்­பட்­டியல் தயா­ரித்தல்:

குற்­ற­வா­ளிகள் எல்­லை­க­ளுக்குள் அதி­கப்­ப­டி­யான நிதியை நகர்த்­து­வ­தற்­காக விலைப்­பட்­டி­யலில் உள்ள பொருட்­களின் மதிப்பை அதி­க­மாகக் குறிப்­பி­டு­கின்­றனர்.     மாறாக, மற்ற தரப்­பி­ன­ருக்கு ரக­சி­ய­மாக பணத்தை அனுப்­பு­வ­தற்­கான மதிப்பை அவர்கள் குறைத்து மதிப்­பி­டலாம்.

2.  சரக்­கு­களை/ பொருட்­களை தவ­றாகப் பிர­தி­நி­தித்­துவம் செய்தல் மற்றும் சித்­த­ரித்தல்: குற்­ற­வா­ளிகள், உண்­மையில் கொண்டு செல்­லப்­ப­டு­வதை விட வேறு வகை­யான சரக்­கு­களை கப்பல் ஆவ­ணங்­களில் அறி­விக்­கலாம். இது      பொருட்­களின் மதிப்பைக் குறைத்து அல்­லது அதி­க­மாகப் புகா­ர­ளிப்­ப­தற்­கான வாய்ப்பை உரு­வாக்­கு­வ­துடன் இது சட்­ட­வி­ரோத நிதி பரி­மாற்­றங்­க­ளுக்கு வழி­வ­குக்­கின்­றது.

3.  பொய்­யான/ தவ­றான கப்பல் ஆவ­ணங்­களைப் பயன்­ப­டுத்­துதல்:

மோச­டி­யான விலைப்­பட்­டி­யல்கள் மற்றும் பிற கப்பல் ஆவ­ணங்கள் முறை­யான வர்த்­த­கத்தின் தோற்­றத்தை உரு­வாக்கப் பயன்­ப­டுத்­தப்­படும் அதே நேரம்  நிதி  இர­க­சி­ய­மாக மாற்­றப்­ப­டு­கின்­றது.

4.  இல்­லாத பொருட்­க­ளுக்­கான பரி­வர்த்­த­னை­களை உரு­வாக்கல்:

இந்த "பாண்டம் ஷிப்­மென்ட்கள்" நிதி பரி­மாற்­றங்­களை நியா­யப்­ப­டுத்தப் பயன்­ப­டுத்­தப்­ப­டு­கின்­றன. நடை­மு­றையில் அவை கண்­டு­பி­டிக்கக் கடி­ன­மாக இருப்­ப­தனைக் காணக்­கூ­டி­ய­தாக இருக்­கின்­றது.

   

வர்த்­தக அடிப்­ப­டை­யி­லான பண­மோ­சடி (TBML) கார­ண­மாக உல­க­ளா­விய நிதி அமைப்­பிற்கு, பாது­காப்­பிற்கு மற்றும் பொரு­ளா­தா­ரத்­திற்கு ஒரு பன்­முக அச்­சு­றுத்­தல் ஏற்­ப­டுத்­து­கி­றது.  

1. பொரு­ளா­தார தாக்கம்:

TBML வர்த்­தக புள்­ளி­வி­வ­ரங்­களை சிதைத்து, பணம் செலுத்தும் சம­நி­லையை பாதிக்கும். இதன் கார­ண­மாக பொரு­ளா­தார குறி­காட்­டி­களின் துல்­லி­யத்தை குறை­ம­திப்­பிற்கு உட்­ப­டுத்­து­கின்­றது.

2. சட்­ட­வி­ரோத நிதி­யு­தவி: போதைப்­பொருள் கடத்தல், மனித கடத்தல் மற்றும் பயங்­க­ர­வாதம் உள்­ளிட்ட பல்­வேறு சட்­ட­வி­ரோத நட­வ­டிக்­கை­களின் வரு­மா­னத்தை சட்­டப்­பூர்­வ­மாக மாற்­றி­ய­மைக்க குற்­ற­வியல் நிறு­வ­னங்கள் TBMLஐப்        பயன்­ப­டுத்­து­கின்­றன.

3. வளங்­களின் பயன்­பாட்­டினை வலு­வி­ழக்கச் செய்­கின்­றது:  

TBMLக்கு அர­சாங்­கங்கள் மற்றும் நிதி நிறு­வ­னங்­க­ளி­ட­மி­ருந்து கணி­ச­மான ஆதா­ரங்கள்/ வளங்கள் தேவை­யாக இருப்­ப­தனால் இது மற்­றைய முக்­கி­ய­மான சட்ட அமு­லாக்க   நட­வ­டிக்­கை­க­ளி­லி­ருந்து கவ­னத்தைத் திசை திருப்­பு­கி­றது.

4. பண­மோ­சடி தடுப்பு (AML) அமைப்­பு­களில் காணப்­படும் பல­வீனம்:

வர்த்­தக பரி­வர்த்­த­னை­களின் சிக்­க­லான தன்மை மற்றும் சர்­வ­தேச வர்த்­த­கத்தில் வெளிப்­ப­டைத்­தன்மை இல்­லா­ததால் பாரம்­ப­ரிய AML அமைப்­புகள் TBMLக்கு எதி­ராக குறை­வான செயற்­திறன் கொண்­ட­வை­யாக உள்­ளன.

சர்­வ­தேச வர்த்­த­கத்தின் நுணுக்­கங்­களைப் பயன்­ப­டுத்­திக்­கொள்ளும் அதன் திறன், அதன் நிகழ்வைக் கண்­ட­றிந்து தடுப்­ப­தற்­கான விரி­வான நட­வ­டிக்­கை­களின் அவ­சி­யத்தை அடிக்­கோ­டிட்டுக் காட்­டு­கின்­றது. அர­சாங்­கங்கள், நிதி நிறு­வ­னங்கள் மற்றும் சர்­வ­தேச நிறு­வ­னங்கள் ஒத்­து­ழைக்க வேண்டும். மேம்­பட்ட தொழில்­நுட்­பங்­களைப் பின்­பற்ற வேண்டும் மற்றும் TBMLஇல் ஈடு­படும் குற்­ற­வா­ளிகள் பயன்­ப­டுத்தும் தந்­தி­ரங்­களை விட ஒரு படி மேலே   தக­வல்­களைப் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். ஒருங்­கி­ணைந்த முயற்­சிகள் மூலம் மட்­டுமே இந்த இர­க­சிய அச்­சு­றுத்­தலின் அலை­களைத் தடுத்து உல­க­ளா­விய நிதி  நிலப்­ப­ரப்பின் ஒரு­மைப்­பாட்டைப் பாது­காக்க முடியும்.

TBMLஐ எதிர்த்துப் போரா­டு­வ­தற்கு அர­சாங்­கங்கள், நிதி நிறு­வ­னங்கள் மற்றும் சர்­வ­தேச அமைப்­பு­க­ளுக்கு இடையே அதி­கப்­ப­டி­யான செயற்­பா­டுகள் தேவைப்­ப­டு­கின்­றன.  அவற்றில் சில பின்­வ­ரு­மாறு

காணப்­ப­டு­கின்­றன.  

1. மேம்­ப­டுத்­தப்­பட்ட விடா­மு­யற்சி: வர்த்­தக பரி­வர்த்­த­னை­களை ஆய்வு செய்தல், ஆவ­ணங்­களின் நம்­ப­கத்­தன்­மையை சரி­பார்த்தல் மற்றும் அசா­தா­ரண வடி­வங்­களைக் கண்­ட­றிய மேம்­பட்ட பகுப்­பாய்­வு­களைப் பயன்­ப­டுத்­துதல் உள்­ளிட்ட கடு­மை­யான விடா­மு­யற்சி செயன்­மு­றை­களை நிதி நிறு­வ­னங்கள் பின்­பற்ற வேண்டும்.

2. தகவல் பகிர்வு/ பரி­மாற்றம்:

நாடுகள், சட்ட அமு­லாக்க முகவர் மற்றும் நிதி நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு இடையே மேம்­ப­டுத்­தப்­பட்ட தகவல் பகிர்வு மேற்­கொள்­வதன் மூலம் சந்­தே­கத்­திற்­கு­ரிய வர்த்­தக பரி­வர்த்­த­னை­களை மிகவும் திறம்­பட அடை­யாளம் காண உதவும்.

3. மேம்­பட்ட தொழில்­நுட்­பங்கள்:

சங்­கிலி இணைப்பு/ தொட­ரேடு (block chain), செயற்கை நுண்­ண­றிவு (Artificial Intelligence) மற்றும் அதி­கப்­ப­டி­யான தகவல் பகுப்­பாய்வு (big data analytics) போன்ற தொழில்­நுட்­பங்­களின் ஒருங்­கி­ணைப்பு வர்த்­தக பரி­வர்த்­த­னை­களில் வெளிப்­ப­டைத்­தன்மை மற்றும் கண்­ட­றியும் தன்­மையை மேம்­ப­டுத்­து­கின்­றது. மேலும் குற்­ற­வா­ளிகள் கணி­னியை அனு­ம­தி­யற்ற முறையில் ஊட­றுப்­ப­தனை மற்றும் கையாள்­வ­தனை கடி­ன­மாக்­கு­கின்­றது.

வர்த்­தக அடிப்­ப­டை­யி­லான பண­மோ­ச­டியை (TBML) முறி­ய­டிக்க இலங்கை அர­சாங்கம் பல புதிய சட்­டங்­க­ளையும் ஒப்­பந்­தங்­க­ளையும் நடை­மு­றைப்­ப­டுத்தி வரு­கின்­றது.

இலங்கை அர­சாங்கம் அமுல்­ப­டுத்தும் புதிய சட்­டங்கள் மற்றும் ஒப்­பந்­தங்கள் எவ்­வாறு அமை­கின்­றது என்­ப­தனை பார்ப்போம்.

• பண­மோ­சடித் தடுப்புச் சட்டம் Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2022இல் PMLA பற்­றிய குறிப்­பிட்ட விதி­களைச் சேர்க்கும் வித­மாக  புதி­தாக இந்தச் சட்டம்  திருத்­தப்­பட்­டுள்­ளது. சந்­தே­கத்­திற்­கி­ட­மான பரி­வர்த்­த­னை­களைப் பற்றி புகா­ர­ளிக்க நிதி நிறு­வ­னங்கள் மற்றும் பிற வணி­கங்­க­ளுக்கு PMLA தேவைப்­ப­டு­கின்­றது. மேலும் இது TBML வழக்­கு­களை விசா­ரிக்­கவும் வழக்குத் தொட­ரவும் அதி­கா­ரி­க­ளுக்கு அதி­காரம் அளிக்­கின்­றது.

• இலங்கை சுங்கச் சட்டம் TBML ஐக் கண்­ட­றிந்து விசா­ரிக்கும் சுங்க அதி­கா­ரி­களின் திறனை வலுப்­ப­டுத்­து­வ­தற்­காக 2022இல் திருத்­தப்­பட்­டது. தற்­போது புதி­தாக அறி­மு­கப்­ப­டுத்­தப்­பட்ட  திருத்­தங்கள் TBML உடன் தொடர்­பு­டை­ய­தாக சந்­தே­கிக்­கப்­படும் பொருட்­களை பறி­முதல் செய்யும் அதி­கா­ரத்தை சுங்க அதி­கா­ரி­க­ளுக்கு வழங்­கு­கின்­றன. மேலும் வர்த்­த­கர்கள் தங்கள் பரி­வர்த்­த­னைகள் பற்­றிய கூடுதல் தக­வல்­களை வழங்க வேண்டும் என்­கின்ற அதி­கப்­ப­டி­யான சட்ட மாற்றம் செய்­யப்­பட்­டுள்­ளது.  

• இலங்கை - அமெ­ரிக்கா பரஸ்­பர சட்ட உதவி ஒப்­பந்தம் Sri Lanka - United States Mutual Legal Assistance Treaty (MLAT). இது 2022 இல் கையொப்­ப­மி­டப்­பட்­டது. TBML வழக்­கு­களை விசா­ரிப்­ப­தற்கும் விசா­ரணை செய்­வ­தற்கும் அமெ­ரிக்க அதி­கா­ரி­க­ளிடம் இருந்து உதவி கோரவும் உத­வியைப் பெறவும் இலங்கை அதி­கா­ரி­களை MLAT அனு­ம­தி­ய­ளிக்­கின்­றது.

இந்தப் புதிய சட்­டங்கள் மற்றும் உடன்­ப­டிக்­கைகள் TBMLக்கு எதி­ரான இலங்­கையின் போராட்­டத்தில் குறிப் பிடத்­தக்க ஒரு வளர்ச்­சிப்­ப­டி­யாகும். நாட்டின் AML/ CFT கட்­ட­மைப்பை வலுப்­ப­டுத்­தவும் வர்த்­தகப் பரி­வர்த்­த­னைகள் மூலம் பணப் பரி­மாற்றம் செய்­வதை குற்­ற­வா­ளி­க­ளுக்கு மேலும் கடினமாக்கவும் இவை உதவும்.

இந்தப் புதிய சட்டங்கள் மற்றும் உடன்படிக்கைகளுக்கு மேலதிகமாக இலங்கை அரசாங்கம் TBMLஐ எதிர்த்துப் போராடுவதற்கு பல நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றது. இவற்றில் பின்வருவன அடங்கும்:

• வணிகங்கள் மற்றும் நிதி நிறுவனங ்களிடையே TBML பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல்.

• சுங்க அதிகாரிகள் மற்றும் பிற சட்ட  அமுலாக்க அதிகாரிகளுக்கு TBML கண்ட றிதல் மற்றும் விசாரணை குறித்து பயிற்சி அளித்தல்.

• TBML இல் தகவல் மற்றும் உளவுத்துறையைப் பகிர்ந்து கொள்ள சர்வதேச பங்காளிகளுடன் இணைந்து பணியாற்றுதல்.

“IGNORANCE OF LAW IS NO EXCUSE” என்­கின்­றது சட்டம். ஆகவே, நடை முறையில் உள்ள சட்­டங்­க­ளை தெரிந்து, முழு­மை­யாக அறிந்­து அதன்­படி செயற்­ப­டுதல் ஒவ்­வொரு நாட்டு மக்­க­ளு­டைய கட­மை­யாகும். இலங்கை அர­சாங்கம் TBML மற்றும் பிற வகை­யான நிதிக் குற்­றங்­களை எதிர்த்துப் போராட உறுதி பூண்­டுள்­ளது. இலங்­கையில் புதிய சட்­டங்கள், உடன்­ப­டிக்­கைகள் மற்றும் காலத்­திற்குக் காலம் அர­சாங்கம் மேற்   கொண்டு வரும் ஏனைய நட­வ­டிக்­கைகள், குற்­ற­வா­ளி­க­ளுக்குக் கடினமான சூழலை உருவாக்குகின்றது.  

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்

news-image

தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் டிரம்ப் மீது...

2024-07-15 12:27:03
news-image

இலங்கை தமிழர் அரசியல் சமகால வரலாற்றில்...

2024-07-15 11:14:17
news-image

இளைஞர்களுக்கான உத்தரவாதங்கள் இல்லாத கடன்கள்

2024-07-14 17:31:25
news-image

இங்கிலாந்து தேர்தலின் விபரிப்பு

2024-07-14 17:39:59
news-image

சம்பந்தனின் அரசியல் தலைமைத்துவமும் தவறவிடப்பட்ட வாய்ப்புகளும்

2024-07-14 16:39:53
news-image

கல்முனை வடக்கு பிரதேச செயலக விவகாரம்...

2024-07-14 17:57:09
news-image

நேட்டோவை நம்பி நிற்கும் உக்ரேன்

2024-07-14 15:04:54
news-image

மீண்டும் கூட்டமைப்பு?

2024-07-14 18:03:53
news-image

தேர்தலுக்காக போராடும் நிலை

2024-07-14 18:06:33
news-image

‘யுக்திய’வை கேள்விக்குள்ளாக்கியுள்ள அத்துருகிரிய சூட்டுச் சம்பவம்

2024-07-14 18:08:25
news-image

எதிர்ப்பு அரசியலும் வேண்டாம்; எடுபிடி அரசியலும்...

2024-07-14 18:09:52
news-image

மற(றை)க்கப்படும் இனப்படுகொலை

2024-07-14 18:11:06