பல்­வேறு விபத்­துக்கள் கார­ண­மாக 30ஆம் திகதி முதல் முதலாம் திக­தி­வரை 926 பேர் கொழும்பு தேசிய வைத்­தி­ய­சா­லையில் சிகிச்சை பெற்­றுள்­ள­தாக கொழும்பு தேசிய வைத்­தி­ய­சாலை பேச்­சாளர் தெரி­வித்தார்.

கடந்த ஆண்­டுடன் ஒப்­பிடும் போது விபத்­துக்­களில் காய­முற்றோர் எண்­ணிக்கை ஏழு சத­வீ­தத்தால் குறைந்­துள்­ளது. வீதி விபத்­துக்­களில் 227 பேர் காய­முற்­றுள்­ளனர். இது கடந்த வரு­டத்­துடன் ஒப்­பிடும் போது ஆறு சத­வீ­தத்தால் குறைந்­துள்­ளது.

வெடிகள் விபத்து கார­ண­மாக 10 பேர் காய­முற்­றுள்­ளனர். இது 37 சத­வீ­தத்தால் குறைந்­துள்­ளது. மோதல், சச்சரவு காரணமாக 110 பேர் காயமுற்றுள்ளனர்.