கடந்த 2015ம் ஆண்டு இடம்பெற்ற கல்விப் பொதுத் தராதர உயர்தரப் பரீட்சைப் பெறுபேறுகள் இன்று வெளியாகியுள்ளன. 

இதனை www.doenets.lk அல்லது www.results.exams.gov.lk என்ற இணையத்தளத்துக்குள் பிரவேசிப்பதன் மூலம் நீங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம்.

இந்த பரீட்சைகளின் விடைத்தாள்களை மீள்திருத்தம் செய்வதற்கு, எதிர்வரும் பெப்ரவரி மாதம் 5ம் திகதிக்கு முன்னர் பரீட்சைத் திணைக்களத்துக்கு விண்ணப்பிக்குமாறு பரீட்சைகள் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.

பெறுபேறுகள் தொடர்பாக கீழுள்ள இலக்கங்களுக்கு அழைப்பதன் மூலம் விபரங்களை பெற்றுக்கொள்ள முடியும்

1911

011 27 84 208 

011 27 84 537 

011 314 0 314 

011 3 188 350