மனித உடலில் பஞ்சபூதங்கள்

Published By: Ponmalar

10 Jun, 2023 | 08:12 PM
image

நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் என்னும் பஞ்ச பூதங்கள் மனித உடலிலும் உள்ளன. 

  • ரோமம், தோல், தசை, எலும்பு, நரம்பு ஆகியவை நிலத்தின் தன்மை கொண்டவை. 
  • ரத்தம், கொழுப்பு, பித்தம், கழிவுநீர் என்பவை நீரின் இயல்பு உடையவை. 
  • பசி, தாகம், தூக்கம் இவை நெருப்புத் தன்மை உடையவை. 
  • அசைவு, சுருக்கம், விரிவு ஆகியவை காற்றின் இயல்பைக் கொண்டவை. 
  • வயிறு, இதயம், மூளை என்பவை ஆகாயத்தின் தன்மை கொண்டவை. 
  • உடலில் மறைபொருளாக அரைபங்கும், நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று ஒவ்வொன்றின் அரைக்கால் பங்கும் என்ற விகிதத்தில் ஆகாயம் உள்ளது.

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right