வணிக வெற்றி 

Published By: Vishnu

05 Jun, 2023 | 12:04 PM
image

வணிக வெற்றி என்பது ஒரு வணிக நிறுவனத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட இலக்குகள் மற்றும் குறிக்கோள்களின் சாதனையின் விளைவாக நேர்மறையான முடிவுகள் மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி என வரையறுக்கப்படுகின்றது.

ஒரு வணிகமானது அதன் வளங்களைத் திறம்படப் பயன்படுத்துதல், வாடிக்கையாளர் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்தல், இலாபத்தை ஈட்டுதல் மற்றும் சந்தையில் போட்டியாளர்களை விட சகல விடயங்களிலும் சாதகமான நிலைமையைப் பேணுதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதாகும்.

வணிக வெற்றியைப் பல்வேறு குறிகாட்டிகளைப் (Indicators) பயன்படுத்தி அளவிட முடியும், அவற்றுள் சில:

1. நிதி செயற்றிறன்: இலாபகரமான மற்றும் நிதி ரீதியாக நிலையான வணிகம் பெரும்பாலும் வெற்றிகரமாக கருதப்படுகின்றது. வருவாய் வளர்ச்சி, இலாப வரம்புகள், முதலீட்டின் மீதான வருவாய் மற்றும் பணப்புழக்கம் போன்ற முக்கிய நிதி அளவீடுகள் வணிகத்தின் நிதி வெற்றியை மதிப்பிடுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

2. சந்தை நிலை: ஒரு வெற்றிகரமான வணிகம் அதன் இலக்குகச்  சந்தையில் (Target Market) வலுவான நிலையைக் கொண்டுள்ளது. இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சந்தைப் பங்கு, விசுவாசமான வாடிக்கையாளர் தளம் மற்றும் போட்டியாளர்களுடன் ஒப்பிடும்போது சாதகமான நற்பெயர் என்பவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.

3. வாடிக்கையாளரின் திருப்தி: வணிக வெற்றிக்கு வாடிக்கையாளர் எதிர்பார்ப்புகளைச் சந்திப்பதும், எதிர்பார்க்கப்பட்ட சேவைகளை விட அதிகமாக வழங்குவதும் முக்கியம். ஒரு வெற்றிகரமான வணிகமானது வாடிக்கையாளர் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யும் அதேநேரம் சிறந்த வாடிக்கையாளர் சேவையை வழங்கும் உயர்தர தயாரிப்புகள் அல்லது சேவைகளை தொடர்ந்து வழங்கிவருவதனை உள்ளடக்கும். 

4. புதுமை மற்றும் தகவமைப்பு : வெற்றிகரமான வணிகங்கள் பெரும்பாலும் புதுமைகளைத் தழுவி சந்தையில் ஏற்படும் மாற்றங்களுக்கு ஏற்றவாறு செயல்படுகின்றன. அவர்கள் தொடர்ந்து தங்கள் தயாரிப்புகள், செயன்முறைகள் மற்றும் வாடிக்கையாளர் அனுபவங்களை மேம்படுத்த புதிய வழிகளைத் தேடுவதுடன் தமது போட்டியாளர்களை விடவும்  முன்னணியில் இருத்தல்  வேண்டும்.

5. பணியாளர் திருப்தி மற்றும் ஈடுபாடு: வெற்றிகரமான வணிகமானது அதன் ஊழியர்களை மதிப்பது மற்றும் நேர்மறையான பணிச்சூழலை வளர்க்கிறது. ஈடுபாடுள்ள மற்றும் ஊக்கமளிக்கும் பணியாளர்கள் உற்பத்தித்திறன், புதுமை மற்றும் வாடிக்கையாளர் திருப்தி ஆகியவற்றிற்கு பங்களிப்பதாக இருத்தல்  வேண்டும்.

6. சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பொறுப்பு: தற்காலத்தில் சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழல் நிலைத்தன்மைக்கான நிறுவனங்களின் உறுதிப்பாட்டின் அடிப்படையில் வணிகங்களும் மதிப்பீடு செய்யப்படுகின்றன. வெற்றியானது சமூகத்தின் மீதான வணிகத்தின் நேர்மறையான தாக்கம், நெறிமுறை வணிக நடைமுறைகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பொறுப்புணர்வு ஆகியவற்றால் அளவிடப்படலாம்.

எனவே வணிக வெற்றியானது தொழில்துறை, நிறுவனத்தின் குறிப்பிட்ட இலக்குகள் மற்றும் பங்குதாரர்களின் எதிர்பார்ப்புகளைப் பொறுத்து வரையறை மாறுபடும் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம். மற்றும் ஒரு வணிகத்தின் வெற்றி என்பது மற்றொன்றிலிருந்து வேறுபட்டிருக்கலாம்.

முக்கிய நிதி அளவீடுகள் 

ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி ஆரோக்கியம் மற்றும் செயற்றிறனை மதிப்பிடுவதற்கு வணிகங்களும் முதலீட்டாளர்களும் பயன்படுத்தும் பல முக்கிய நிதி அளவீடுகள் உள்ளன. சில முக்கியமான நிதி அளவீடுகள் பின்வருமாறு:

1. வருவாய்: வருவாய் என்பது பொருட்கள் அல்லது சேவைகளின் விற்பனையின் மொத்தப் பணத்தின் அளவைக் குறிக்கிறது. இது ஒரு அடிப்படை அளவீடு ஆகும். இது நிறுவனத்தின் வருமானத்தை உருவாக்கும் திறனைக் காட்டுகிறது.

2. மொத்த இலாப வரம்பு: மொத்த இலாப வரம்பு என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் முக்கிய செயற்பாடுகளின் இலாபத்தை அதன் வருவாயை விற்கப்பட்ட பொருட்களின் விலையுடன் (COGS) ஒப்பிடுவதன் மூலம் அளவிடுகிறது. இது வருவாயில் இருந்து COGSஐக் கழித்து, அதன் முடிவை வருவாயால் வகுத்து, ஒரு சதவீதத்தைப் பெற 100 ஆல் பெருக்குவதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.

3. நிகர இலாப அளவு: ஒரு நிறுவனத்தின் மொத்த இலாபத்தை அதன் வருவாயுடன் ஒப்பிடும் போது நிகர வருவாயின் சதவீதத்தை (வருவாய் கழித்தல் அனைத்து செலவுகளையும்) கணக்கிடுகிறது. ஒரு நிறுவனம் தனது செலவுகளை எவ்வளவு திறமையாக நிர்வகிக்கிறது என்பதை இது குறிக்கிறது.

4. ஒரு பங்குக்கான வருவாய் (EPS): EPS என்பது பொதுவான பங்குகளின் நிலுவையில் உள்ள ஒரு நிறுவனத்தின் இலாபத்தின் அளவீடு ஆகும். ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் நிலுவையில் உள்ள பங்குகளின் சராசரி எண்ணிக்கையால் நிகர வருமானத்தைப் பிரிப்பதன் மூலம் இது கணக்கிடப்படுகிறது.

5. சொத்துகளின் மீதான வருவாய் (ROA): ஒரு நிறுவனம் அதன் சொத்துக்களை இலாபத்தை ஈட்ட எவ்வளவு திறமையாகப் பயன்படுத்துகிறது என்பதை ROA அளவிடுகிறது. நிகர வருமானத்தை சராசரி மொத்த சொத்துக்களால் வகுத்து கணக்கிடப்படுகிறது.

6. ஈக்விட்டி மீதான வருமானம் (ROE - Return on equity): ROE பங்குதாரர்களின் ஈக்விட்டிக்காக உருவாக்கப்பட்ட வருவாயைக் காட்டுகிறது. ஒரு நிறுவனம் அதன் பங்குதாரர்களால் முதலீடு செய்யப்படும் பணத்திலிருந்து எவ்வளவு திறம்பட இலாபம் ஈட்டுகிறது என்பதை இது அளவிடுகிறது. நிகர வருவாயை சராசரி பங்குதாரர்களின் ஈக்விட்டியால் வகுப்பதன் மூலம் ROE கணக்கிடப்படுகிறது.

7. கடனுக்கு ஈக்விட்டி விகிதம்: ஈக்விட்டியுடன் ஒப்பிடும்போது கடனிலிருந்து வரும் ஒரு நிறுவனத்தின் நிதியுதவியின் விகிதத்தை கடன்-ஈக்விட்டி விகிதம் குறிக்கிறது. மொத்தக் கடனை மொத்த பங்குதாரர்களின் பங்கு மூலம் வகுத்து கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த விகிதம் ஒரு நிறுவனத்தின் நிதிச் செல்வாக்கு மற்றும் கடன் பொறுப்புகளைக் கையாளும் திறனை மதிப்பிட உதவுகிறது.

8. நடப்பு விகிதம்: நடப்பு விகிதம் ஒரு நிறுவனத்தின் குறுகிய கால பணப்புழக்கம் மற்றும் அதன் நடப்பு சொத்துகளைப் பயன்படுத்தி அதன் நடப்பு பொறுப்புகளை சந்திக்கும் திறனை மதிப்பிடுகிறது. நடப்பு சொத்துக்களை நடப்பு பொறுப்புகளால் பிரிப்பதன் மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது. 1க்கு மேல் உள்ள விகிதம் ஒரு நிறுவனம் அதன் குறுகிய கால கடமைகளை ஈடுசெய்ய முடியும் என்பதைக் குறிக்கிறது.

Current Ratio என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் பணப்புழக்க விகிதத்தை குறிக்கிறது. இது ஒரு நிறுவனத்தின் குறுகிய கால அளவில் செலுத்த இயலும் கடனின் அளவு அல்லது ஒரு வருடத்திற்குள் செலுத்த வேண்டிய தொகையின் திறனை அளவிட பயன்படுகிறது. ஒரு நிறுவனம் அதன் தற்போதைய கடன் மற்றும் செலுத்த வேண்டிய ஏனைய தொகையைச் செலுத்த, அதன் தற்போதைய இருப்புநிலை சொத்துக்களில் எவ்வளவு அதிகரிக்க வேண்டும் என்பதை முதலீட்டாளர்கள் கணக்கிட உதவுகிறது.

Current Ratio = Current Assets / Current Liabilities 

நியம நடப்பு விகிதம் 2:1ஆக இருத்தல் வேண்டும்.

9. இலவச பணப்புழக்கம் (FCF):

FCF = OCB – I 

FCF = Free Cash Flow

OCB = Net Operating Profit After Taxes

I = Investment during period (Time)

FCFஆனது ஒரு நிறுவனம் அதன் செயல்பாடுகளிலிருந்து மூலதனச் செலவினங்களைக் கணக்கிட்ட பிறகு உருவாக்கப்படும் பணத்தை அளவிடுகிறது. இது விரிவாக்கம், கடனைத் திருப்பிச் செலுத்துதல், பங்குலாபம் அல்லது பிற நோக்கங்களுக்காகக் கிடைக்கும் பணத்தைக் குறிக்கிறது. செயல்பாட்டு பணப்புழக்கத்திலிருந்து மூலதனச் செலவினங்களைக் கழிப்பதன் மூலம் FCF கணக்கிடப்படுகிறது.

10. பணப்புழக்கம் (OCF): Operating Cash Flow (OCF) ஒரு நிறுவனத்தின் முக்கிய செயல்பாடுகளால் உருவாக்கப்பட்ட அல்லது பயன்படுத்தப்படும் பணத்தை அளவிடுகிறது. இது விற்பனையிலிருந்து இயக்கச் செலவுகள் மற்றும் வரிகள் கழிக்கப்பட்டு  உருவாக்கப்பட்ட பணத்தை பிரதிபலிக்கிறது.

இந்த நிதி அளவீடுகள் ஒரு நிறுவனத்தின் இலாபம், செயற்றிறன், பணப்புழக்கம், அந்நியச் செலாவணி மற்றும் பணப்புழக்கம் பற்றிய நுண்ணறிவை வழங்குகிறது. ஒரு நிறுவனத்தின் நிதி செயற்றிறனைப் பற்றிய விரிவான புரிதலைப் பெற இந்த அளவீடுகளை ஒன்றிணைத்து, தொழில்துறை மற்றும் நிறுவனம் சார்ந்த காரணிகளின் சூழலில் அவற்றை பகுப்பாய்வு செய்வது முக்கியம்.

வணிக வெற்றியை அடைவதற்கு அர்ப்பணிப்பு, விடாமுயற்சி மற்றும் தொடர்ச்சியான கற்றல் ஆகியன தேவை என்பதை நினைவில் கொள்ளுங்கள். கவனத்துடன் இருங்கள், உந்துதலாக இருங்கள், சிறந்து விளங்க பாடுபடுவதை ஒருபோதும் நிறுத்தாதீர்கள்.

முக்கிய செய்திகள்

icon-left
icon-right

தொடர்பான செய்திகள்