(பா.ருத்ரகுமார்)

வணிக மற்றும் ஏற்றுமதிசார் உற்பத்திகளை அதிகரிக்கவும், காய்கறி மற்றும் பழ உற்பத்திகளை ஊக்குவிப்பதற்கும் விவசாய உற்பத்திகளின் வளர்ச்சியை தொடர்ச்சியான பேணுவதற்கும் 1878 கோடியே 25 இலட்ச ரூபா (125 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்) கடன் இலங்கைக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

உலக வங்கியின் இலங்கை மற்றும் மாலைத்தீவு நாடுகளுக்கான இயக்குனர் மற்றும் நிதியமைச்சின் செயலாளர் ஆகியோர் குறித்த கடன் உடன்படிக்கையில் கைச்சாத்திட்டுள்ளதாக உலக வங்கி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.