பொருட்­களை வைத்த இடத்தை மறந்துவிட்டு  தேடு­ப­வர்­க­ளுக்கு உதவும் வகையில் மைக்­ரோசொப்ட் நிறு­வ­ன­மா­னது புதிய தொழில்­நுட்­ப­மொன்றைக்  அறி­மு­கப்­ப­டுத்­தி­யுள்­ளது.

உயர் தொழில்­நுட்ப மூக்குக் கண்­ணாடி  வடி­வி­லான இந்த ஹோலோலென்ஸ் உப­க­ரணம்  பயன்­பாட்­டா­ள­ருக்கு அவர் தேடும் பொருளை அதி விரை­வாக தேடிக் கண்­டு­பி­டித்து காண்­பிக்­கி­றது.

உதா­ர­ணத்­துக்கு  கார் சாவியைத் தொலைத்து விட்டு தேடும் பயன்­பாட்­டாளர் அதற்கு அத­னை­யொத்த சாவி­யொன்றை காண்­பித்து அது மாதி­ரி­யான பொருளைக் கண்­டு­பி­டிக்க கட்­ட­ளை­யி­டு­கையில், அவர் அந்தக் கண்­ணா­டியை  அணிந்­தி­ருக்­கையில் சாவியை எங்கு வைத்தார் என்­பதை  சுய­மாக ஞாப­கப்­ப­டுத்தி அவ­ருக்கு அது இருக்கும் இடத்தைக் காண்­பிக்­கி­றது.

பத்­தி­ரி­கை­யொன்­றுக்கு கீழ் அந்த சாவி இருக்கும் பட்­சத்தில் அதனை மேற்­படி கருவி தனது ஞாப­கத்­துக்கு கொண்டு வந்து அது தொடர்பில் பயன்­பாட்­டா­ள­ருக்கு அறி­விக்­கி­றது.

அத்­துடன் பயன்­பாட்­டாளர் பொது இடத்தில் தனது பணத்தைக் கொண்ட சிறு கைப்பையை தவறவிட்டு வரும் போதும் அது தொடர்பில் அந்த உபகரணம் பயன்பாட்டாளருக்கு எச்சரிக்கிறது.